"Akkor van legközelebb a reggel, amikor a legsötétebb az éjszaka."
Copyright:  Kovács Éva Mária          
A halál, a koporsó, és a szertartás is csupán jelkép, szimbólum. Általában nem az illető fizikai testéből való végleges eltávozást jelenti, hanem leginkább az álmodónak az életében - vagy akiről szól az álom - hamarosan bekövetkező gyökeres változásra igyekszik utalni. A halál és vele a pusztulás úgy értendő, hogy annak lesz vége, az hal meg az ember életében, ami már képtelen fejlődni, mert megkristályosodott, megdermedt, ezáltal az ember életében már nincs haszna. Ahhoz, hogy valami új megváltoztassa az ember életét, előbb a régi haszontalannak be kell fejeződnie, meg kell halnia.
Láthatjuk, hogy a szimbolikus álom a lélek műve, és úgyis mondhatjuk, hogy a jósálom a kevésbé eredményes változata, mert mindent összevéve sem több, mint a lélek tökéletlenül sikerült igyekezete arra, hogy a jövőből egyet-mást az alsóbb emlékezet tudtára adjon.
Ezzel a lélek szimbólumokban való gondolkodásával, és az ilyen formában történő jelzéseivel elérkeztünk azokhoz az álmokhoz, amelyek figyelmeztethetnek, vagy előre jelezhetnek valamit az ember jövőbeli életére vonatkozóan.

A jósálom
Néha előfordul, hogy az ember egy előrevetített esemény képét élénk emlék alakjában teljesen, és hibátlanul hozza át az álmok birodalmából. Viszont sokkal gyakrabban történik meg, hogy az áthozott álomkép torzult, vagy fel sem ismerhető. Amikor mégis előfordul, hogy az úgynevezett jósálom előre megmutat valamit (és az be is következik), akkor az ember hajlamos rá, hogy ezt az előrejelzést a "véletlen"-nek tudja be. Itt szokták megkérdőjelezni a szabad akaratot, mert azt mondják, hogy ha a jóslatok beteljesednek, akkor nem lehet az embernek szabad akarata, a dolgok előre meglátása arra bizonyíték, hogy a dolgok eleve el vannak rendelve. Ezzel szemben nagyonis szabad akarata van az embernek! Az előre meglátás - akár álom, akár kártya, vagy egyéb - egyik alapvető tényezője a tudatosságban, és a lélek tapasztalataiban rejlik. Az átlagember dolgait nagyon jól lehet előre látni, mert az akarat, amit eddig kifejlesztett, szóra még alig érdemes, ennek következtében a körülmények uralkodnak rajta. Karmája meghatározott viszonyok közé helyezte, és ezek hatása annyira fontos tényezője élete folyásának, hogy jövőjét úgyszólván matematikai pontossággal lehet előre látni.
A jósálmok azok a fajta álmok, melyek előre jelezhetnek az ember életéből néhány közelgő eseményt. A jövőbelátó álmokat kizárólag szintén a lélek tevékenységének kell betudni, aki vagy előrelátja önmagát, vagy tudomást szerez valamilyen jövendő eseményről, amire szeretné felkelteni alsóbb tudata, vagyis a személyiség figyelmét. Az, hogy ez a látomás, vagy sugalmazás, amit az ébredő agyába vés mennyire tiszta és pontos, a lélek azon képességétől függ, hogy mennyire tudja azt feldolgozni. Olykor az előre jelzett tény jelentéktelennek látszik, és nehéz az embernek megérteni, hogy miért foglalkozik vele a lélek.
Mindig tartsuk észben, hogy amire az álmainkból visszaemlékszünk, egy sokkal nagyobb látomás egy része, aminek a többi részlete nem jött át a fizikai agyba.
Az álomban történő előrelátásnak nyilvánvalóan figyelmeztetés a célja! Az emberek azonban legtöbbször nem törődnek az ilyen figyelmeztetésekkel, vagy nem értik meg azok igazi jelentőségét, amíg az be nem következik. Más esetekben ugyan hallgatunk a figyelmeztetésre, azonban a körülmények, amelyeket az álmodó nem képes befolyásolni (pl. karma), mindennek ellenére mégis beleviszik az előrelátott helyzetbe - erre mondják, hogy "sorsszerű".

Zavaros és összefüggéstelen álom
Ez az álomfajta valamennyi álom között a leggyakoribb, és többféle oka lehetséges. Lehet, olyan visszaemlékezések összefüggéstelen képsorozata, és azok lehetetlen átalakítása, amit a fizikai agy érzéketlen, automatikus működése hoz létre.  Lehet az éterikus agyon éppen átvonuló gondolatáram sokaságának másolata.  Ha az álomba bármilyen érzéki kép lép bele, azt a földi vágyak örökké nyugtalan áramlása táplálja, amit valószínűleg az asztrális világ erői élesztenek. Eredhet az álom a fejletlen lélek tökéletlen dramatizálási törekvéséből is. A legtöbb esetben viszont az a jellemző, hogy a zavaros álom a fent leírt befolyások mindegyikének keveredése.

Alvás - halál
A legtöbb ember nem észleli, mialatt a fizikai testében él, hogy éjszakánként minden egyes elalvása során, elhagyja ezt a sűrű anyagból felvett testet. Az alvás kapuján keresztül ezáltal a halál bejáratához érkezünk. Ezért az alvást találóan, és helyesen nevezik a halál iker-testvérének, ugyanis alvásunk során leginkább abban a testünkben vagyunk éberek, amit a halál után fogunk használni (ez az asztrális test lesz). Az alvás és a halál között az a különbség, hogy alvás alatt az "ezüst fonál", ami a testünkkel összeköt bennünket, nincs elszakadva. A halál esetében ez a fonál elszakad, és minthogy nincs összeköttetésünk a fizikai testtel, abba többé nem térhetünk vissza.

Szolgáltatások
Álmok
Álomfejtés
Álmok
Álmok
 
 
4.
1 2 3 4 5