"Az álom - az erő, amely a cselekvéshez törekvést szül."
Copyright:  Kovács Éva Mária          
Az álmok összetettsége következtében a legtöbb álom nem valódi emlékezet. Néhány különösen élénk részlet azonban átjöhet, mivel ott az élet sokkal elevenebb, mint a fizikai síkon. Amikor éjjelente elhagyjuk testünket, nem visszük magunkkal agyunkat, ezért is nehéz feljegyeztetni vele tapasztalatainkat, amelyekben nem osztozott, hacsak a működése nem eléggé érzékeny és ellenőrzött. Ha valaki az éber tudatosságában élvezni akarja annak hasznát, amit lelke alvás közben tanulhatott, feltétlenül szükséges számára megszereznie az ellenőrzést gondolatai felett, megfékezni alsóbb szenvedélyeit, és összehangolnia elméjét a magasabb eszményekkel. Ha valaki éber állapotában veszi a fáradtságot, és szokásává teszi a kitartó és összpontosított gondolkodást, akkor hamarosan azt fogja tapasztalni, hogy az így szerzett előny nem csak a nappalra korlátozódik. Álmunkban az érzelmi testünk éli meg vágyainkat, félelmeinket, reményeinket, és igen színes fantáziálásunkat is.
Ha figyelmünket a lélek által álomban megjelenített szimbólumokra, és azok jelentésére irányítjuk - és megtanuljuk féken tartani elménket - akkor hamar megtapasztalhatjuk, hogy az álmok milyen csodálatos dolgokat tárhatnak elénk, és milyen hasznosak is lehetnek fejlődésünkben.
Rendkívül fontos, hogy elalváskor az ember elméjében meglévő utolsó gondolat roppant nagy jelentőséggel bír, mert nagyban befolyásolja fizikailag, mentálisan és erkölcsileg is. Az alvó ember passzív, és könnyen befolyásolható. Azonban, ha úgy lép be valaki az alvás állapotába, hogy gondolatait magasrendű és szent dolgokra rögzíti, úgy maga köré fogja vonzani a mások hasonló gondolataiból létrejött elementálokat. Pihenése békés, nyugodt lesz, elméje pedig nyitott az isteni magasztos dolgok felé, és lezárt a negatív benyomások előtt. Ha viszont ezzel ellentétben úgy alszik el, hogy tisztátalan (harag, gyűlölet, düh), és földi személyiségközpontú gondolatok áramlanak át az agyán, magához fog vonzani minden durva, és rossz teremtményt, amely közelít hozzá, miközben még alvását megzavarja a szenvedélyek, és vágyak vad kavargása is - amely vakká teszi a látvány, és süketté a hangok iránt, amelyek a magasabb szellemi világokból jönnek. Aztán így a negatív érzelmek, és gondolatok áramlása miatt már nincsen mit csodálkozni azon, ha rémálmok gyötrik, és ébredéskor nem kipihenten, hanem fáradtabban, mint ahogy nyugovóra tért fog felébredni. Ennek következményeként lehangolt, ingerlékeny és majd idővel depressziós és beteg emberré válhat. Fordítsunk különös gondot arra, hogy alvás előtti gondolatainkat a lehető legmagasabb szintre emeljük! Hiszen ami eleinte csak az álom kapujának látszik, az a felső világok bejárata is!
Szolgáltatások
Álmok
Álomfejtés
Álmok
Álmok
 
 
5.
Ö
sszegzésként láthatjuk, hogy az álom valódi pszichológiája igen összetett, akár tudományos, akár teozófiai szemszögből vizsgáljuk.
Amikor alszunk a fizikai testünk pihen, és regenerálja önmagát.
1 2 3 4 5