"A szeretet igazi lényege, feltétlenségén keresztül nyilvánul meg."


Copyright:  Kovács Éva Mária          
1.


Nagyon sok könyvet, és internetes oldalt olvastam már az angyalokról, és azt a következtetést vontam le, hogy szinte minden publikáció egy tőről fakad. Úgy vélem, hogy egyszer valaki, aki igen aktív kommunikációt folytatott az angyalokkal, a velük kapcsolatos összes tapasztalását és információját összegyűjtötte, majd leírta mintegy összefoglalásként, hogy megossza az emberekkel a tapasztalatainak tárházát. Olvasmányaim nagy részében azt vettem észre, hogy ennek mintájára készült az összes megfogalmazás azzal a különbséggel, hogy minden ember a saját élményeivel gazdagítva írta le azokat a gondolatmeneteket és tapasztalatokat, amelyeket olvashatunk napjainkban számos kiadványban vagy weboldalon.
Mint minden más írás - ez az enyém is - egy világképet, egy modellt fog állítani az olvasó elé. Természetesen más világképük van azoknak az embereknek, akik már az angyalok jelenlétének tudatában dolgoznak és élik az életüket, mint azoknak, akik minden megfoghatatlan dolgot értelmetlennek tartanak. Itt van a különbség a racionális és az ezoterikus-spirituális ember között. Az egyiknek a világegyetem csak anyagból épül fel, a másik számára létezik emellett egy finomabb anyagból álló világ is. Ahhoz, hogy észrevegyük az angyalokat egy teljesen más világszemléletre van szükségünk, mint a racionális fizikai világhoz görcsösen ragaszkodó és a személyiségen alapuló világnézetre.
Ahány ember, annyiféleképpen látja, hallja, és tapasztalja az angyalok jelenlétét. Egy dologban azonban megegyeztek, és hallgatólagosan elfogadták az emberek azt a tényt, hogy az angyalok is Isten teremtményei, akik azért (is) vannak velünk, hogy segítsenek az embereknek abban a "teremtői program" megvalósításában, amelyet a Monád (Szellem) és a Lélek testet öltése (fizikai világba való leszületés) előtt elvállalt. Az angyalok sokkal többre hívatottak, mint az emberek  kívánságait lesni és teljesíteni. Persze "csodatevésben" is jártasok, és még nagyon sok olyan dologban, amelyek nekünk embereknek egyelőre az erőnket meghaladja.
Elsősorban arra szeretném rávezetni az olvasót, hogy kik is valójában az angyalok, és mi célból teremtette őket az Isten? Mi a munkájuk a világegyetemben, és mi dolguk van velünk, emberekkel?

Az angyalok általánosságban vett megközelítése és bemutatása az, hogy Isten teremtette és bizonyos feladatokra jelölte ki őket azért, hogy segítsék az embert földi élete során. A Mindenható az univerzális rend fenntartására (is) szánta ezen teremtényeit, és mint ilyenek, nagy hatalmat birtokolnak az általuk felügyelt területeken. Mivel fénylények, ezért fénytestük van, de alkalmanként ha a munkájuk úgy kívánja, képesek "fizikai testet is ölteni" egy időre.
Az isteni élet a formák végtelen változatossága által nyilvánul meg fizikai világunkban, ugyanakkor a szemünk elől elrejtett világokban is. Oktalanság lenne azt feltételezni, hogy az isteni élet csupán a fizikai anyagban és ezen a kicsiny földön nyilvánul meg valamint csak e földre van korlátozva. Nemcsak számtalan lakott világ van a miénken kívül, hanem maga az óriási tér, a mindent átható éter, és a világok, amelyeknek az anyaga túlságosan finom ahhoz, hogy szabad szemmel láthassuk. Ezek a finomabb anyagból álló síkok szintén tele vannak élőlényekkel, akik mind az Isten kimeríthetetlen életének részesei. A szemünkkel nem érzékelt világok lakóit fejlettségük alapján akár két csoportra is oszthatjuk: emberfelettire és emberalattira.
Emberfeletti lényeknek tartjuk az Angyalokat, Arkangyalokat, Felemelkedett Mestereket, a Szenteket és minden olyan élőlényt, aki az isteni szeretetet és jóságot szolgálja.
Emberalattinak tekinthetjük - ha a saját fajtánkat és világunkat vesszük figyelembe - a köveket, ásványokat, növényeket és az állatokat, hiszen jelenleg földünkön az embert tartják a "teremtés koronájának", akiben Isten a legteljesebben bontakozik ki. Azonban, ha a láthatatlan világokban szeretnénk meghatározni az emberalatti lényeket, akkor idesorolhatjuk azokat, akik az antivilág lakói és azon munkálkodnak, hogy az embert a Teremtővel való kapcsolatában és egyesítésében megakadályozzák.

Angyalvilág
Szolgáltatások
Angyalok - Dévák
 
 
1 2 3 4 5 6 7