"Tegyél csodát, de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni!"Copyright:  Kovács Éva Mária          
6.

Víz elem angyalai
A víz a természet minden síkján egyetemes oldószernek tekintendő. Folyékony és befogadó aspektusa az isteni életnek, a természet méhe vagyis az egyetemes anyaméh, amelyből minden dolog születik (ez okból jelentette mindig az egyetemes anyát).
A földünkön ismert és nélkülözhetetlen víz a legsűrűbb kifejezése az egyetemes folyadéknak.
Alaphangja az áramlás és az emocionális (érzelmi) világot rendeljük hozzá. Ez a természeti elem biztosítja a logoszi erőnek mozgásszabadságát a világain keresztül, a tűz erejét pedig kiegyenlíti. Köztudott, hogy víz nélkül nincsen élet sem a fizikai világban, sem a transzcendens világokban, tehát víz nélkül a rendszer elpusztulna. Ez az egyetemes folyadék képezi a világegyetem idegrendszerét, ami annyit jelent, hogy a víz az az eszköz, amely az erőt a központi erőműből elszállítja és szétosztja a természet minden síkján a legfinomabbtól egészen a legsűrűbbig. Ez a nagy összekötő elem minden síkon, mint elfogadó és továbbadó szolgál és ekképpen teljesíti be természetének törvényét, amely az áramlás törvénye.
A víz elem angyalainak az a feladatuk, hogy gondoskodjanak a világban való áramlásokról és az áramlások eszközeiről. Ezek az angyalok növekedésüket és fejlettségüket - mint az angyalok minden fajtája - az elemük funkciójának ellátásával érik el. Mint a rendszer víz aspektusának tudatos lakói, jelenlétük és munkájuk teszi lehetővé a Logosz törvényeinek intelligens alkalmazását. Kiválasztó és irányító befolyást gyakorolnak a vizek világára. Jelenlétük a vak erőt intelligens erővé alakítja át. Előrehaladásukban munkájuk által intelligensebbé válnak, felfogó képességük tágul, ami által hierarchikus rendjükben mind magasztosabb tisztséget töltenek be.
Ahol víz van, ott láthatóan vagy láthatatlanul, de jelen vannak a víz elem angyalai. Minden síkon, a sűrűség minden fokán a víz egy mindent átható elem kifejezése, mely a Logosz női aspektusának, minden világ, minden angyal, és minden ember anyjának közvetítő eszköze. Ezért szent a víz! (Erről bővebben a Világ Anyánál!)
Az ember számára a víz az életerőt jelenti. Ha testünk vizének 50 %-át elveszítjük, nem maradhatunk életben. A vérben és a testnedvekben lévő víz által kering testünkben az életerő. Ez a vízáramlás teszi lehetővé számunkra a cselekvőképes életet.

Tűz elem angyalai
nA tűz is Isten öltözékeinek egyike, Istené, aki a tűz szellemei számára lángba öltözöttnek tűnik. A tűz szellemei és angyalai a Logoszt minden megnyilvánult élet központi tüzes szívének, a Naprendszert pedig az Ő tűzként való kifejeződésének tekintik. Ha a tüzet, mint elemet meg akarjuk érteni, akkor az elménkben ne társítsuk a fizikai láng fogalmával. Földünkön az ember a napot tekinti az egész rendszeren keresztül megnyilvánuló éltető erő, világosság, és a hő kifejezőjének, viszont a tűz angyalai számára a nap, mint tűz nyilvánul meg valamennyi síkon. Ezek az angyalok a világegyetemet egy roppant nagy terjedelmű, zúgó lángtengernek látják mintegy "olvasztókemencének", melyben minden ég. Minden tárgy, minden síkon a tűz kifejeződéseképpen látszik úgy, mintha lángolna. (Ajánlom az "Angyali fényképek" linknél megtekintésre a "Tűz világa" c. fényképet!) Az emberek, angyalok, fák és tájak mind tűzközpontok, melyeket áthat és körülvesz a tüzes erő. A szalamandrák a megtestesítői ennek a mindent átható elemnek, bene élnek és dolgoznak a Logosz pedig számukra a központi láng.
Mind a világegyetem, mind a kozmosz hetes beosztása visszatükröződik a tűz birodalmaiban. Ebből az következik, hogy a tűz hét állapotban létezik, és a tűz angyaloknak hét fokozatuk van, mindegyik dicsőségesebb és tüzesebb alacsonyabb fokú testvérénél. A földi tűz, amelyhez az asztrális szalamandrák is tartoznak, és akiknek e tűz az egyik kifejeződésük a legalacsonyabb fokozat. Minden tűz, minden síkon egy nagy arkangyalban összpontosul, aki a tűz Ura a mi naprendszerünkben, és aki vezetése alatt a tűz angyalok dolgoznak.
A tűz elem fő arkangyalának Michael arkangyalt tartják, ami bizonyos értelemben helyénvaló is, ám ez az arkangyal sokkal több, mint amit a mai emberek gondolnak róla.
Az egyetemes tűz célja, az újjáalkotás és átalakítás. Biztosítja a növekedés folytonosságát a változás által, és azt, hogy a világegyetem egy része se válhasson statikussá, merevvé és tétlenné.
A tűz elem az isteni akarat kifejeződése, amely szüntelenül nyomást gyakorol minden életre, és minden formában a meglelkesítő élet tökéletesebb kifejezésére irányuló belső kényszerként nyilvánul meg. A tűz speciális feladata fenntartani az egyetemes mozgást. A tűz elem angyalai birtokában vannak annak a tüzes tulajdonságnak, amely átalakít, újjá alakít, és ha szükséges, megsemmisít.
Ezek a lények kormányozzák a tűz ellenállhatatlan energiáját, és irányítják a tüzes naperők működését annak a legfelsőbb Tűznek az akarata szerint, aki az ő életük forrása. A tűz elem angyalának közelségét nagyon egyszerű módon érzékelhetjük. Mivel tüzes lény, hatalmas melegséget képes árasztani magából, amit mi emberek a fizikai testünkkel azonnal érzékelünk. Pillanatok alatt a leghidegebb közegben is olyan melege lehet az embernek egy ilyen angyal közelségében, hogy akár elviselhetetlenné is válhat számára.
Angyalvilág
Szolgáltatások
Angyalok - Dévák
 
 
1 2 3 4 5 6 7