"Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban."


Copyright:  Kovács Éva Mária          
7.

Levegő elem angyalai
A levegő elem működése a rendszerben kétszeres: lehetővé teszi a mozgás szabadságát szilárdabb testek számára, és ellenáll a nyomásnak.
A szabadság, mint az elem uralkodó jellemvonása jellemzi a levegő elem angyalait. Ez azt jelenti, hogy a kettős szolgálatával fenntartja a rendszer erőinek rendjét, harmóniáját és egyensúlyát.
A levegő a nagy eligazító és kiegyenlítő, amely engedve a naprendszerben előforduló óriási nyomásoknak lehetővé teszi az energia mindenfelé való áramlását. Ezek az állandó nyomások, amelyek a levegőre hatnak igen nagy magnetikus-, és villamos erőkkel töltik meg ezt az elemet. Az egész levegő elem szüntelenül nyomás alatt van, ennek következtében mindig erősen fel van töltve erővel.
A levegő elem angyalainak funkciója minden síkon, és minden szinten pontosan megfelel elemük funkciójának, így megtestesítői a Logosz energia-aspektusának. Ez adja nekik a korlátlan életerőt, és ez tölti meg őket azzal az erővel, ami a légen át való utazásuk villámszerű gyorsaságához szükséges. A Logosz energia-aspektusa adja a dinamikus elevenséget is, ami minden tevékenységüket jellemzi, és a nagyon sűrített erő érzetét, amit a megfigyelőben keltenek. A levegő angyalai munkájukkal gyorsítják annak az időnek az eljövetelét, amikor a Logosz energiája szabadon mozoghat. Előkészítik a síkok anyagát ennek az energiának a befogadására, megteremtik az erők egyensúlyát az egész rendszeren keresztül, és állandó nyomást gyakorolnak, ami emeli az anyag tónusát, amelyből áll.
Isten teremtő szava minden hang eredete minden síkon. A Teremtő hangja és szava minden zene, és minden hangzavar, valamint a természetben fütyülő szél sivítása, a tenger visszhangzó moraja és a mennydörgés félelmetes robaja is.


Az elemek rövid áttekintése után láthatjuk, hogy a természet meglétét csakis az angyali tudatos intelligencia, az erő és az anyag meglelkesítői teszik lehetővé. Nélkülük a természet nem tudna kapcsolódni a benne és körülötte működő isteni élettel, de a természeti keretben fejlődő emberekkel sem. Az angyaloknak ez a megszámlálhatatlan sokasága kapcsolja össze a világokat. Ők maguk is fejlődnek mialatt az alacsonyabbak fejlődését segítik. A fejlődés új távlatot kap, ha tudjuk, hogy az emberiség az intelligens lények hierarchiájának egyik fokozatát képviseli. Az angyalok szintén az "Istennek fiai" ugyanúgy, mint az emberek, csak ők korábban születtek, mint mi.
Ne alacsonyítsuk le őket azzal, hogy láthatatlan csicskásoknak és csodatevőknek tekintjük őket, akik csak arra várnak, hogy az ember önző vágyait teljesítsék. Bár nagyon barátságos, valamint szeretetteljes lények, és szívesen segítenek mindenkinek, aki hozzájuk fordul óhajával, de tartsuk evidenciában, hogy az angyalok elsősorban az isteni élet, az erő és a tudat hármasságának hordozói és megnyilvánítói, és nem az ember szolgái.
Akarat, Szeretet, Élet - ez a három EGY térben és időben való hármas kifejezése annak, ami örök és változatlanul ott lakozik a megnyilvánult élet fátyla mögött. Az angyalok és az emberek fejlődésének minden bizonnyal az a fő célja, hogy megszerezzék az akaratot, kibontakoztassák a szeretetet, és beleolvadjanak az életbe. Az akarat, szeretet, és az élet örökkévaló ragyogásának pedig az a célja, hogy a Teremtőhöz vezető ösvény kitaposott legyen, a gyermek visszatérjen szülei karjaiba, és a szikra hulljon bele az örök lángba.

Angyalvilág
Szolgáltatások
Angyalok - Dévák
 
 
1 2 3 4 5 6 7