bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetikabioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika

bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
"A gyógyító az, aki a hitet sugalmazni képes."

bioenergetika

bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
Copyright:  Kovács Éva Mária          

"Beteges" világban élünk!
Életünk nagy részét a létfenntartás és a pénzszerzés gondolata valamint a negatív érzelmek határozzák meg, s így nem csoda, hogy társadalmunk haldoklik. Az emberek rohannak, nincs idejük magukra, családjukra, sőt magára az életre sem. Az életben maradás és a gazdagodás érdekében bármire hajlandóak mit sem törődve egészségükkel, szeretteikkel és környezetükkel. Korunk embere többségében érzelmei által irányított, tudata inkább vágy-, kívánság-, és szenvedély természetű, mint objektív, érvelő ezért időnként nagyon tud szenvedni.
Tény, hogy a szenvedésnek nemesítő hatása van, azonban nem mindegy, hogy a nehéz élethelyzeteket bölcsen és az emberi méltóság megtartásával, vagy gyönge áldozatként éljük meg.
Az emberiség komoly változáson megy most keresztül, s ennek fényében egyre többen fordulnak az alternatív gyógymódok és Isten felé.
Megszámlálhatatlan gyógyítási/gyógyulási mód áll rendelkezésünkre, mellyel nemcsak javíthatjuk, hanem teljesen helyre is állíthatjuk megromlott egészségünket. Az alternatív gyógyításnak az (lenne) a lényege, hogy egyedi bölcsesség és készség alapján történik, a gyógyítási módszer pedig folyamatosan fejlődik.
Az alábbiakban azt a bioenergetikát mutatom be, amely szerint jómagam is élek, amivel gondolkodásra és az élet összefüggéseinek meglátására inspirálom az embereket, ekként segítve a gyógyulásra törekvőket.

Bioenegretika lényege
A bioenergetikát általában gyógyításra, egészségjavításra, de földsugárzások mérésére is alkalmazzák.
A „bio” életet, az „energia” erőt jelent.
A bioenergetika az isteni ÉNtudatra ébresztés energiája, mely az életerő tanulmányozásával és alkalmazásával foglalkozik. Az isteni ÉNtudat leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az ember tudja, és valamelyest érti is, hogy Isten nem rajta kívül, hanem benne van. („Istenek vagytok és a Felségesnek fiai ti mindnyájan.” Zsoltárok könyve 82:6)
A bioenergetika a tudathordozó eszközök, testek megismerése, a bennük végbemenő folyamatok kutatása, és az eredmények alkalmazása az emberi létezés harmonizálására, tökéletesítésére. Segítségével megtanulhatjuk akaratunkkal gondolatainkat irányítani, érzelmeinket harmonizálni, és szabályozni a fizikai testünkben zajló folyamatokat.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk alkalmazni a bioenergiát elengedhetetlen az emberi test holisztikus felfogása mely szerint az EMBER a SZELLEM-LÉLEK-TEST egysége, az isteni erőnek és tudatnak a hordozója valamint megnyilvánítója. Olyan lény a világegyetemben, akiben az értelem a legmagasabb szellemet a legalsóbb anyaggal egyesíti, ennélfogva az ember a megnyilvánult Isten. (Ezt a megnyilvánult istenséget ma sokan félreértelmezik!)
Feladata: az egyéni tapasztalatszerzés, melynek eredménye a lélek számára a végtelen fejlődés.

Miről szól a bioenergetika konzultáció?
Nálam ez esetben egészségjavító konzultációról van szó, ami tartalmazza a gondolkodásfejlesztést, ugyanis számomra fontos, hogy az egyén megértse a betegség kialakulásának okát s a gyógyulás érdekében hajlandó legyen cselekedni is.
Sokan abban a beszűkült világszemléletben élnek, hogy a bioenergetikus saját energiájával és egyfajta különleges képességgel gyógyítja a beteget. Nos, mindenki azt hisz, amit akar, én azonban nem a félmegoldások híve vagyok, hanem a végleges gyógyulásé. Egyetlen betegség sem szűnik meg végleg, amíg a beteg nem érti meg a tünet kialakulásának okát, és nem szembesül a hozzá tartozó érzelmi konfliktussal, valamint nem változtat gyökeresen az élethez való hozzáállásán.
Minden betegség a lelki élet elfojtásának a következménye! A tünetek mögött az érzelmek elfojtása és a helytelen, gyakran önleértékelő és hit nélküli gondolkodásmód áll, melyeket különböző negatív érzések (pl. harag, düh, bűntudat, aggódás stb.) táplálnak.
A betegségek szimbólumok, melyek által a lélek felhívja a személyiség figyelmét, hogy nem a jó úton jár.
A lélek szintjén nincs betegség, tehát ennél fogva lelki betegség sem létezik. Amit tévesen „lelki betegségnek” neveznek, az nem más, mint a személyiség szenvedéseinek összessége, azaz tudatlanság. Az egészséget érintő összes problémát a szabad energiaáramlást biztosító erők helytelen működtetése és felhasználása okozza.
Az egészségjavító konzultáció során először a tünet kialakulásának oka és az érzelmi konfliktus kerül feltárásra, majd a gyógyuláshoz szükséges teendőket beszéljük meg.
A gyógyulni akaró ember életében nincs helye az önámításnak, hazugságoknak, illúzióknak és a bűnbakok keresésének! A tünetek kialakulását saját magunknak köszönhetjük, rajtunk kívül álló személy nem okolható érte.
A betegségek megértéséhez és felszámolásához alkalmazom a Hamer Doktor féle Germán Gyógytudomány (GNM) ismereteimet is.

Elérhetőségeim:
Telefon: +36 30/ 338-3126
E-mail:  evamaria@logoszvilag.hu

Néhány általam publikált írás, melyekben az alábbi betegségeknek a lelki okairól van szó:

 
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
Írj nekem!
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
bioenergetika
Szolgáltatások
 BIOENERGETIKA
EGÉSZSÉGJAVÍTÓ KONZULTÁCIÓ

bioenergetika
bioenergetika