„A bölcsesség szeretet nélkül ravaszsággá válhat, amely az egoista célok elérésére irányított.”

Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                       13.           1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
„A vakok országában a félszemű a király.”

„Hiúság, ember a neved!”

„Hiába is szólnék, semmit nem jelent a szó,
Minden, amit mondok, úgyis vitatható.”

„Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt;
Amit szemeddel sejtesz, szíveddel várd ki azt.”

„Az érzéseket, az álmodozást és a képzeletet gyakran azonosítják az időpazarlással vagy a képzelgéssel.”

„A dogma és az ideológia gyökerei a félelem talaján növekednek.”

„Ha ismerni akarod elmúlt életedet, nézd meg jelenlegi körülményeidet.
Ha ismerni akarod jövendő életedet, nézd meg jelenlegi cselekedeteidet.”

„Akinek művét nem a vágy formálja, akinek a tetteit a bölcsesség tüze emészti föl, azt a tudók bölcsnek nevezik.”

„Kinek tette az érdekek mocskától távol áll, kinek munkája elég a bölcsesség tüzében – bölcsnek mondják azt a bölcsek.”

„Aki megelégszik azzal, ami számára önként kínálkozik, és az ellentétpároktól megszabadult, aki nem irigy, aki sikerekben és kudarcban egyensúlyban marad, azt, bár cselekszik, tettei nem kötik.”

„A földi élet – tekintve annak változékonyságát és rövidségét, nem egyéb, mint az érzékeink káprázata.”

„A hit lényege, hogy nincs rá ésszerű magyarázat.”

„Nem a vágyakkal van a baj, hanem azzal, hogy azt hisszük, azok beteljesülésétől függ a boldogságunk.”

„Nem azért vagyunk itt, hogy meghozzuk a döntést – azt már meghoztuk. Azért vagyunk itt, hogy megértsük…”

„ A kudarc adományai helyes értelmezése esetén, garantálják a sikert.”

„Az értelmetlen dolgok nagyon rövid életűek.”

„Tegyél csodát, de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni.”

„Ha lelkünk halhatatlanságának szégyenletes nem tudása által valaki arról győzné meg magát, hogy lelke meghal testével, olyasmire vár, ami sohasem történhet meg.”

„A spirituális fejlődésre nem az a jellemző, hogy az ember mit tesz, hanem az, hogyan teszi. Nem a körülmények, hanem a körülményekhez való hozzáállás biztosítja a lehetőséget a növekedésre.”

„A bölcsesség ösvényén minden új véleményt oly jóindulattal kell fogadnunk, mintha a legjobb barátunktól jönne, viszont oly gondosan kell megvizsgálnunk, mintha ellenséges forrásból származna.”

„Mit mondanak rólunk?
Sokan csak azért élnek, hogy beszéljenek rólunk. Legalábbis erre kell következtetnünk abból, hogy ezt használják mindenben próbakőként. Minden ténykedésünknél az a fokmérő, hogy milyen benyomást fog kelteni szomszédainkban. Amit mások mondanak csak annyi jelentőséggel bírhat számunkra, amennyit mi magunk adunk neki.”

                        <<< Vissza

  

 

                                           

Szolgáltatások
Bölcs mondások