„Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé…”

 
Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.

Jézustól

 „Ne csak embereket ne áldozzatok fel, de állatokat se öljetek le, mivel minden az emberért van. Ne lopjátok el a másét, mivel az felebarátunké.  Ne csapjatok be másokat, mert ugyanazt kapjátok vissza.”

„Ne imádjátok a Napot, mivel az csak része a világnak.”

„Ne keseredjetek el, ne hagyjátok el otthonaitokat, ne pusztítsátok el nemeslelkűségeteket, ne imádjatok bálványokat, teljetek meg reményekkel és türelemmel. Emeljétek fel az elesettet, adjatok enni az éhezőnek, segítsetek a betegeknek, hogy tisztán, igaz módon álljatok elém az utolsó napon.”

„Ha jócselekedetet vagy szeretetet osztotok, tegyétek azt szívből gazdagon, ne legyen benne a haszonszerzés vágya és számítás. A haszonvágy és a számítás nem közelít titeket hozzám.”

„Ne keressetek egyenes utat a sötétségben, félelemben élve, hanem gyűjtsétek össze erőiteket és támogassátok egymást. Aki társát támogatja, saját magát erősíti.”

„Vajon nem látjátok, hogy a hatalmasok és gazdagok a viszály szellemének tüzét szítják az örök mennyei tudat ellen.”

„Tiszteljétek az asszonyt, a világ anyját; benne van a teremtés igazsága. Ő minden jó és csodálatos alapja. Ő az élet és halál forrása. Tőle függ az emberi létezés, mivel ő a támasz az ember küzdelme során. Ő kínokban szül meg titeket. Követi fejlődéseteket. Haláláig csak gondot okoztok neki. Áldjátok őt. Tiszteljétek őt. Védjétek őt.  Egyedüli támaszotok és védelmezőtök itt a földön. Szeressétek asszonyaitokat, mert holnap anyák lesznek, majd az egész emberi faj ősanyái. Szeretetük az embereket nemesebbé teszi, megpuhítja elvadult, megkérgesedett szívüket. A feleség és anya felbecsülhetetlen kincs. Belőlük születik minden, ami a világot benépesíti.”

„Azért jöttem, hogy megmutassam az ember lehetőségeit. Amit én teszek, minden ember meg tudja tenni. És az, aki én vagyok, minden ember azzá lesz. Ez a kincs minden népé – ez az élet kenyere és vize.”

„Keresd a nagyot, - ez az én országom – és akkor a világ kis dolgai is megilletnek! De ha a kicsinyes dolgokat keresed, akkor nem tudod a nagy dolgokat értékelni.”

„A gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágából a sötétség útvesztőjébe tereljenek.
Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok és bűneitek terhétől csak az feloldozásuk szabadíthat meg titeket.
De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültetek a Lélekben. Tartsátok meg azért és kövessétek az én tanításomat, hogy a Lélek által mindig elérjetek és megmaradjatok az én Igazságomban.”

„Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvá tevésed, lelked így megtisztulása örömöt ad. Ilyenkor nézz a fénybe! Én vagyok ott is Veled és új erőt kapsz.”

„Nehéz az igazság útja – de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak a sötétség vesz körül, melyben legnagyobb tehet a saját árnyékod.
Én úgy parancsoltam: Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket” Ez legyen életvizeteknek a forrása: a SZERETET.”

„Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanítása – az én földi munkám folytatása.”

„Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az idők megkövetelik. Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.”


         <<< Vissza                                                                                                  Tovább >>>                                                                              

 

 


Szolgáltatások
Bölcs mondások