„A bölcsesség szeretet nélkül ravaszsággá válhat, amely az egoista célok elérésére irányított.”

Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.

„Maradjatok meg mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszság hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.
De én veletek maradok a világ végezetéig!”


Tamás Evangéliumából

„Nem az tesz tisztátalanná, ami a szátokon bemegy, hanem az tesz tisztátalanná titeket, ami a szájatokon kijön.”

„Szeresd testvéredet, mint a saját lelkedet, és őrizd őt, mint szemed fényét.”

„Testvéred szemében észreveszed a szálkát, saját szemedben a gerendát azonban nem látod. Ha kihúzod szemedből a gerendát, akkor láss hozzá, hogy kihúzd testvéred szeméből a szálkát.”

„Amit füleddel fogsz hallani, a háztetőkről prédikáld a másik fülbe. Mert senki sem gyújt véka alatt mécsest és nem rejti félreeső helyre, hanem lámpatartóra teszi, hogy mindaz, aki bejön és kimegy, lássa fényét.”

„Ha vak vezet világtalant, mindketten ugyanabba a gödörbe esnek.”

„Lehetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg és két íjat feszítsen. És nem lehetséges az, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tiszteli az egyiket és a másikat megveti. Egy ember sem iszik óbort és rá azonnal újbort kíván inni. Nem öntenek újbort régi tömlőbe, nehogy szétrepedjenek, és nem öntenek óbort új tömlőbe, nehogy megrontsa azt. Nem varrnak régi foltot új ruhára, nehogy szakadás keletkezzék.”

„Boldog ember az, aki szenvedett, megtalálta az életét.”

„Aki a mindenséget hiányosnak ismeri meg, az maga hiányos, és tökéletlen.”

„Aki gazdag lett, király lett. Akinek hatalma van, lemondhat róla.”

„Nyomorult a test, mely másik testen csüng és a lélek, mely e kettőtől függ.”

„Ne adjátok a szentet a kutyáknak, nehogy a szemétre dobják. Ne szórjátok a gyöngyöket a sertések elé, nehogy … (eltapossák).”

„Aki keres, talál, aki kopogtat, annak ajtót nyitnak majd.”

„Ha pénzetek van, kamatra ne adjátok, hanem adjátok annak…, akitől nem kapjátok vissza.”

János Evangéliumából

„Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.”

„Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten szavait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri szűken a Lelket, amikor adja.”

„Mózes nem írásban kapta az ő törvényeit az Istentől, hanem élőszóval.
A törvény az élő Istennek élő szava.
Nem papírra írta Isten a törvényeket, hanem a ti szívetekbe és a ti lelketekbe.”

„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

<<< Vissza                                                                              
Tovább >>>

                                                                                         

Szolgáltatások
Bölcs mondások