„A bölcsesség szeretet nélkül ravaszsággá válhat, amely az egoista célok elérésére irányított.”

Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.

„Ami most érthetetlen, így fokról-fokra nyilvánvalóvá válik; és sok misztikus értelmű mondat elméd sötétségében megvilágító fényjelzésként fog felragyogni lelki szemeid előtt. Ez a fokozatos haladás útja.”

„A nagy ember az, aki a türelem gyakorlásában a legkitartóbb.”

„Ne félj, ne csüggedj, légy hű az általad homályosan már látott eszményekhez.”

„Ha az ember nekiindul a nagy Tudáshoz vezető útnak: kétkedni az őrület kockázatával jár; megtorpanni annyi, mint elbukni; hátrálni annyi, mint fejjel lefelé a szakadékba zuhanni.”

„Buzgón keresd az Igazságot s a Világosságot, és ha megtaláltad, tanuld meg e kettőt mindenáron követni.”

„Látszólag bármilyen keveset is érsz el – pszichikai téren – ebben az életben, ne feledd, hogy belső növekedésed minden perccel halad és, hogy életed vége felé, valamint jövő testet öltésedben a felhalmozott érdemeid mindent meghoznak, amire törekszel.”

„Ne kívánd túlságosan mohón az „utasításokat”. Mindig meg fogod kapni, amire szükséged van, amint megérdemled, de nem többet, mint amennyit megérdemelsz, vagy amennyit fel tudsz dolgozni.”

„A Mesterek szemében senki sincs soha végleg elkárhozva. Amint az elveszett drágakövet is vissza lehet szerezni a víztartály sarának mélyéről, úgy tépheti ki magát a legelveszettebb is a bűn sarából, ha ama legértékesebb drágakő, a Szellemi Akarat szikrázó ékköve kibontakozik. Ezt pedig mindenkinek magának kell megtennie és mindenki meg is tudja tenni, ha akarja és kitart.”

„Törekedjetek a Világosság felé mindnyájan, bátor harcosai az Igazságnak, de ne engedjétek, hogy az önzés soraitokba hatolhasson, mert csak az önzetlenség nyithatja ki a belső szentély minden ajtaját és ablakát, és csak az tarthatja nyitva is.”

„Óvakodj a gőgtől és az önzéstől, mert e két legveszedelmesebb csapda van annak a lábán, aki a Tudás és a Spiritualitás hágóit meg akarja mászni.”

„A törekvőnek teljesen meg kell feledkeznie saját magáról! Aki ezt meg tudja tenni, az előtt soraink hamarosan megnyílnak.”

„A nő hivatása az, hogy a jövő okkultistáinak anyja legyen, azoknak, akik bűn nélkül fognak születni. A nők fölemelésétől függ a világ megváltása és üdvözülése. Amíg a nő szét nem töri a szexuális rabszolgaság bilincseit, amelynek öröktől fogva alá volt vetve, a világ nem is sejtheti, milyen is a nő valójában, és mi is a helye a természet gazdaságában.”

„Szegény, szegény emberiség, mikor lesz a tiéd az egész hamisítatlan Igazság! Íme, a „kiváltságosok” mindegyike azt mondja: „Csak nekem van igazam!” … De honnan ez a makacs megfeledkezése arról a fontos tényről, hogy van még számtalan más oldal is azon egyetlen oldal előtt és után, amelyet a „látnokok” mind még alig tanultak meg kibetűzni?
Miért van az, hogy azok a „látnokok” mind azt hiszik, hogy ők az Igazság alfája és ómegája?”

„Ne feledjétek el, hogy az emberiség nyomorúsága mindama napig nem fog csökkenni, amíg az emberiség jobbik fele az igazság, az erkölcs és az egyetemes emberszeretet nevében le nem rombolja hamis istenei oltárait.”


 <<< Vissza                                                                                            

Tovább >>>


                                                                                           

Szolgáltatások
Bölcs mondások