„A bölcsesség szeretet nélkül ravaszsággá válhat, amely az egoista célok elérésére irányított.”

Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.


„A bizalmatlanság és az előítélet ragályos.”

„Mikor fogsz már feltétlenül hinni, legalább a szívedben, ha nem is a bölcsességemben, amire vonatkozóan nem tartok igényt az elismerésedre? Roppant kínos látni, amint olyan sötét útvesztőben vándorolsz, amelyet saját kételyeiddel teremtettél, sőt amelynek minden kijáratát a saját kezeddel zárod be.”

„Az okkultizmussal nem jó tréfálni. Az mindent kíván, vagy semmit.”

„Az okkult tudomány féltékeny úrnő és a saját vágyaink kielégítésének még az árnyékát sem tűri meg.”

„Figyelmeztetlek testvérem, hogy nem ez az első és utolsó próbatétel számodra!
Nem én teremtem a próbákat, hanem te magad azzal, hogy a világosságért és az igazságért harcolsz a világ sötét befolyásai ellen.”

„Magunk megtisztításának folyamat nem egy pillanat munkája, sem néhány hónapé vagy évé – akár életek sorozatára is kiterjedhet.”

„Az okkultizmusban alapelv, hogy minden hiábavaló szó éppúgy feljegyeztetik, mint a jelentőségteljes.”

„Az abszolút igazság nem tesz különbséget a sok és a kevés között.”

„Ha ki akarod nyitni a misztérium kapuit, nemcsak feddhetetlenül becsületesen kell élned, hanem meg kell tanulnod megkülönböztetni egymástól az igazságot és a hamisságot.”

„Sem parancsolni nem fogok neked, sem nem hipnotizállak, sem nem irányítalak. De láthatatlanul, és amikor talán – mint oly sok más – oda jutottál, hogy nem hiszel többé létezésemben, figyelni fogom pályafutásodat, és veled érzek küzdelmeidben.)

„Saját tövises utadhoz azt mondom: bátorság és remény.”

„Ne add át magad a balsejtelemnek, hogy mi minden baj történhet, ha a dolgok nem úgy mennének, ahogy a te világi bölcsességed szerint kellene, hogy menjenek.”

„Derűs bizakodással és reménységgel lenni egészen más dolog, mint az ostobák optimizmusa. A bölcs sohasem harcol jó előre a balsors ellen.”

„Tanuld meg gyermek felfogni a jeladást, bárminő eszközökön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak.”

„Tanuld meg először az Isteni Törvényeket és neveld észleléseidet. Irányítsd akaratlan képességeidet és fejleszd ki akaratodat a helyes irányban, s akkor tanuló helyett tanítóvá leszel.”

„Az IGAZI TUDÁS… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő valamint a megismert teljes egyesülését jelenti.”

„Senkinek sincs joga ahhoz, hogy egy ember és/vagy annak lelkiismerete fölött uralmat gyakoroljon.
Ne kérdezd tőle, hogy mit hisz… Az intellektuális haladás hullámtaraját kell megragadni és a spiritualitásba irányítani. Az intellektuális haladás nem erőszakolható hitekbe és érzelmi imádatba.”

„Légy toleráns másokhoz, tiszteld mások vallási nézeteit, ha azt akarod, hogy a tieidet is tiszteljék.”

„Mindig fordítsd el tekintetedet felebarátod tökéletlenségeiről és összpontosítsd figyelmedet inkább a saját hibáidra, hogy kijavítsd azokat és bölcsebb légy.”


  <<<  Vissza                                                                                                                      
Tovább  >>>


                                                                                          


Szolgáltatások
Bölcs mondások