„A bölcsesség szeretet nélkül ravaszsággá válhat, amely az egoista célok elérésére irányított.”

Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.


Serapis Bey Mestertől

„Használd intuíciódat, veled született képességeidet; próbálkozz, és célodat eléred!”

„Aki a tömeg véleményével törődik, sohasem fog fölébe emelkedni.”

„Próbáld. Keress, és találni fogsz. Kérj és megadatik Neked.”

„Vess egészséges magvakat, és válaszd meg jól a talajt, s a jövendő váratlan aratásokkal jutalmaz meg téged.”

„Kövesd lelked sugallatait és akkor belépsz az úgy kívánt kikötőbe, és eléred az oly nagyon vágyott célt.”

„Aki arra készül, hogy megfejtse a Végtelent, először a végest kell megfejtenie.”

„Értsétek meg testvéreim, hogyha egyszer a magot elvetettük, rá kell bíznunk önmagára és a természetre; ha túlságosan türelmetlen kézzel nap nap után beleavatkozunk, és úgy akarjuk segíteni növekedését, hogy fölfelé húzzuk, és nem hagyjuk békében, egész bizonyos, hogy elfonnyad, kiszárad és elpusztul.”

„Egyikünk sem önmagáért él, mindannyian az emberiségért élünk.”

„Segíts szükségben lévő testvérednek, és a kiegyenlítés soha nem tévedő, szüntelenül működő törvénye értelmében neked is segíteni fognak.”

„Az igazságba vetett buzgó hit a tudatlanság és előítélet hegyeit is meg tudja mozdítani.”

„Higgyél testvérem, és talán amikor a legkevésbé várod, akkor tárul fel olyan dicső látomás szemed előtt, amely a közönséges halandót elvakítaná.”

„A földi szeretet tisztasága megtisztít és előkészít az Isteni Szeretet átélésére.”

„Legyetek nagyon gyöngédek a kisgyermekekhez, de még gyöngédebbek mindazokhoz, akik eltévelyednek, mert még keveset ismernek a bölcsességből.  Legyetek gyöngédek az állatokhoz, hogy az ösvényük következő szakaszára a szeretet és nem pedig a gyűlölet kapuján át lépjenek. Ápoljátok a virágokat és a fákat is. Egy a véretek, egy az eredetetek, egy a célotok mindnyájatoknak.”

„Használd akaraterődet és legyen az Igazság és a kifürkészhetetlen Isteni jelenlét áldása rajtad, és segítsen megnyitni intuíciódat.”

„A tisztaszívűek nem hibáztatnak, és nem ítélkeznek.”

„Az igazi ezoterikus tanítás… lényegileg azonos, bár kifejezéseiben különbözik. Minden tanítás ugyanarra a nagy célra irányul, ugyanakkor az eljárás részleteiben látszólag még kettő sem egyezik.
Mindennapos dolog, hogy az okkult gondolkodás különböző iskoláihoz tartozó tanítványok egymás mellett ülnek ugyanazon Guru lábainál.”

„A megvilágosodás minden élet nagy egységének tudatosításával születik.”

„Ne kételkedj testvérem: „rendíthetetlen szikláinknak” csakis a csúcsáról és nem a lábánál lehet meglátni a teljes Igazságot, végigtekintve az egész végtelen látóhatáron.”

„Valamely tévedésnek az a legjobb ellensúlyozása, ha becsületesen és nyílt elmével megvizsgáljuk az összes szubjektív és objektív tényeket.”

  <<< Vissza                                                                                                                      
Tovább >>>


        
Szolgáltatások
Bölcs mondások