Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                                                Teremtő Hét Sugár     

                  Első sugár               Második Sugár              Harmadik Sugár            Negyedik Sugár

                                 Ötödik sugár                    Hatodik Sugár                   Hetedik sugár1.


Már jó ideje foglalkozom Isten anyagban való megnyilvánulása értelmének és eszközeinek feltárásával, és teljes bizonyossággal állítom, hogy a naprendszerteremtés egy nagyon precízen megtervezett és kivitelezett munkafolyamat, mindemellett Teremtőnk nem bánik szűkmarkúan a lelkekkel testet öltésük során, hiszen rengeteg segítséget kapnak földi életük megkönnyítéséhez.
Az utóbbi években egyre több embert érdekel a transzcendens világ „lakossága” (angyalok, démonok, Felemelkedett Mesterek stb.), a sorsának miértje, valamint szellemiségének, lelkiségének és személyiségének összefüggése. Az emberi természet megismeréséhez több spirituális tudomány is segítséget nyújt, melyből most a számomra két legfontosabbikat emelem ki.
Az okkult tudomány egyik legismertebb területe az asztrológia, mely az égitestek helyzete és a földi élet közötti összefüggéseket tanulmányozza, azaz a planéták (bolygók) emberekre gyakorolt hatásait vizsgálja.
Születési időnk (év, hó, nap, óra, perc) és helyünk, valamint nevünk igen sok információt tartalmaz a személyiségünkről és életfeladatunkról.
Mostanra az ateista ember is tudja, hogy melyik zodiákus jegyben született és nagyjából tisztában van azzal is, hogy milyen tulajdonságok jellemzik természetét.
A másik legfontosabb terület a numerológia, ami szintén az ember születésével kapcsolatos, s a számok világának a filozófiailag megközelített tudományába enged betekintést számunkra.
Létezik azonban az említetteken kívül egy másik „kulcs”, amelynek segítségével szintén meg lehet érteni az emberi természetet, és rendszerbe lehet foglalni az ember végtelen változatosságát, és hatalmas lehetőségeit.
Amiről most szó lesz, az még sokak előtt rejtve van, melynek oka az ember tudatlansága és személyiség központúsága.
Néhány teozófiai tanulmány foglalkozik e témával, Ernest Wood teozófus pedig így ír e „titkos” tanról: „ez a tudás mindaddig vissza van tartva, amíg azok, akik várhatóan megkapják, sok mindent meg nem tanulnak az emberi élet természetéről és a testvériség létezéséről”.
Nos, nem állítom, hogy mindentudó vagyok, azonban tanulmányaim és kutatásaim során jelentős megértésre tettem szert e területen, melynek egy részét az alábbiakban igyekszem az érdeklődőkkel megosztani.
Amit ezen az oldalon bemutatni és valamelyest érthetővé kívánok tenni az Olvasó számára, az a TEREMTŐ HÉT SUGÁR világunkban való jelenléte, princípiuma és az emberben való megnyilvánulása.

Az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy életük könnyebbé tételéhez és önismeretük gyakorlásához mennyi segítséget és útmutatást kapnak Istentől.
Ahogy az összes állatövi jegy és 1-től 9-ig minden szám minősége megtalálható bennünk, úgy a TEREMTŐ HÉT SUGÁR is folyamatosan jelen van az életünkben és természetünkben.
Már az elnevezés is sugalmazza, hogy kitől (honnan) ered ez a hét sugár – Naprendszerünk Teremtőjétől, akit az emberiség általában Istennek nevez.
Elvontságának okán nem részletezem a Naplogosz evolúcióját és a sugarak megnyilvánulásának folyamatát, maradjunk csupán annál az Istenségnél, aki felé manapság egyre többek fordulnak segítségért.

                                                                                                                                                                                                                      Tovább >>>

                                                                          Szolgáltatások

"Az igazi Isteni Akarat a Szeretettől, és a Bölcsességtől elválaszthatatlan."


Teremtő Hét Sugár