Copyright:  Kovács Éva Mária                                                                                          Teremtő Hét Sugár     

                  Első sugár               Második Sugár              Harmadik Sugár            Negyedik Sugár


                                 Ötödik sugár                    Hatodik Sugár                   Hetedik sugár

 2.

TEREMTŐ  HÉT   SUGÁR
Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a teremtést nem csupán hét sugár segíti, hanem ennél sokkal több. A hét fősugarat kiegészíti további
11 alsugár-energia, melyeket a teljesség kedvéért most csak megemlítettem, de az alábbiakban nem kerülnek bemutatásra.
A sugár kifejezés „fény”-t jelent, tehát energiáról van szó.
A hét fősugár a Teremtő azon hét fényenergiája (minősége), mely által megteremti, sokszínűvé és változatossá teszi Naprendszerünket.
A hét sugár megnyilvánulásunk élet-oldalára vonatkozik, ugyanis minden egyes gondolatunkban, érzésünkben és cselekedetünkben ott van valamelyik sugár jellegzetessége. A természetünk, az élethelyzetekre való reakcióink, az elvek, melyeket képviselünk, a munka, amit végzünk, az öltözékünk színezete, a csakráink működése, a betegségek, melyektől szenvedünk, az életterünk (otthonunk, munkahelyünk, környezetünk) berendezése, a szimbólumok, melyek körbe vesznek bennünket kapcsolatban állnak a teremtő hét sugárral.
Fajunk egyesíti magában a kutatót, a harcost, a remetét, a szerzetest, a politikust, az üzletembert/üzletasszonyt, a hívőt, az ateistát stb., akik kifelé tevékenykednek a világban. Mindezek, és más különféle és ellentétes típusok alkotják az emberiséget, melyre egyénileg, csoportosan és egységesen hatással van minden sugár. 
Ha komolyan tanulmányozzuk a sugarakat, akkor egy igen tiszta képet kapunk az emberi életről, s annak problémáiról.
A sugarak és önmagunk megértése által megnyílik az út képességeink értelmesebb és hatékonyabb felhasználásához.
A sugárenergiák ismerete segítségünkre van mások megértésében is, különösen azokéban, akiknek az élettel szembeni magatartásuk, a kívánt dolgok elérésére használt módszereik, és sorsuk különbözik a sajátunktól.
Valamennyi emberi cselekvésnek az egyik fele tudás (elmélet), a másik fele a dolog megtétele (gyakorlati cselekvés), ami a hét sugár szellemi és anyagi megnyilvánulását hordozza magában.
Ahogy a zodiákus
12 jegye jelen van minden ember természetében, de csak egyetlen jegy (napjegy) jellemzi a személyiséget, ugyanúgy mind a hét sugár ott van mindenkiben ám csak egy a domináns, a másik hat pedig e köré gyűlik, és saját meghatározott képességét használja ahhoz, hogy segítse a vezető sugár célját megvalósítani.
Az embernek a saját sugara adja élete fő hajtóerejét, s meghatározza, hol van a „boldogsága”, és döntései kulcsa.
A teljesen tiszta sugár-jellem igen ritka, mert az eszmék, a vérmérséklet és a módszerek változásainak következtében a sugarak keveredése általános. A lélek fejlődési helyzete vagy „kora” határozza meg rendszerint azt a szintet, amelyben a sugár tulajdonságai, és erényei megmutatkoznak. Minél haladottabb a lélek, annál jobban meg lehet különböztetni személyisége által a fő sugarat.
Már e téma iránti elméleti érdeklődés is hasznos, azonban a sugarak ismeretéből nyerhető legfőbb előny azzal érhető el, ha az ember elsősorban saját élete anyagi (nem pénzbeli!), és pszichológiai jellegű problémáinak megoldására alkalmazza.
Az ébredező tudatú embernek a célja ésszerűen, és nem vaktában élni, harmonikus kapcsolatba kerülni a világ dolgaival, lényeivel, és az ember saját valódi életútjával – ebben nyújt nagy segítséget számunkra a Teremtő Hét Sugár megismerése és alkalmazása.

               <<< Vissza                                                                                 Tovább >>>

  

                                                                
Szolgáltatások

"Az igazi Isteni Akarat a Szeretettől, és a Bölcsességtől elválaszthatatlan."


Teremtő Hét Sugár