Copyright:  Kovács Éva Mária          

                                                                                Teremtő Hét Sugár     

                  Első sugár               Második Sugár              Harmadik Sugár            Negyedik Sugár


                                 Ötödik sugár                    Hatodik Sugár                   Hetedik sugár

3.

Ebben az írásban a léleksugárral foglalkozok, amely a személyiségen keresztül nyilvánul meg. Ahogy már említettem a tiszta sugár-jellem nagyon ritka, így gyakran a saját sugarunk megállapítása is nehéz, nemhogy a másé, ezen felül a személyiség is hozzájárul ahhoz, hogy születési sugara felismerhetetlen legyen.
A sugarak, mint típusok és csoportok jelennek meg a földön, s ennek tekintetében hét embertípusról, valamint két csoportról van szó. A sugarakat két nagy csoportra osztjuk, és azon belül még kettőre.
Az első három (
1–2–3) és az utolsó három sugár (5–6–7) ellentétes párt hoz létre, ugyanis az első három főleg befelé (kezdeményező, szellemi), míg az utolsó három kifelé forduló (a külső világtól való függésünk elismerése, vagyis az anyagban való megvalósítás fő jellemzője).
Tehát az
1–2–3 kezdeményező, szellemi sugarak, ezek segítségével gondolkodunk és tervezzük meg céljainkat. Az 5–6–7 sugár a külső, fizikai világhoz való viszonyunkat és a gondolataink/terveink megvalósítását jellemzi és segíti.
E két csoport között helyezkedik el a
4. sugár, melynek kivételességéről a sugár részletes magyarázatánál lesz szó.
A másik két csoport az
1–3–5–7 valamint a 2–4–6 sugárhoz tartozó ember.
Az
1–3–5–7 sugárcsoporthoz tartozó embereket az „elmeemberének” nevezzük, mert az elme által irányítottak.
A
2-4-6 csoporthoz tartozók viszont „érzelememberek”, ugyanis érzelem által irányítottak (sokkal érzelgősebbek, érzékenyebbek, mint a másik táborhoz tartozók).
Ez annyit jelent, hogyha valaki az első sugárról született, akkor ő az
1–3–5–7 csoporthoz fog tartozni, és így ez a négy sugártípus biztosan erőteljesebben nyilvánul meg gondolataiban, érzelmeiben és cselekedeteiben, mint a 2–4–6 sugarak.
Minden sugár a maga minőségében tökéletes, azaz nincsen hiányossága.
Amikor az ember még nem éri el a haladott szintet alkata többi princípiumában, akkor a születési sugarának minőségét leggyakrabban személyiségtudatosan éli meg. (Pl. Első sugár, Akarat: személyiségszint: akaratosság, másokon való uralkodás. Haladott lelki szint: teremtői akarat, másokért való uralkodás.)
E „hibákat” nem tulajdonítjuk egy területről származó erősségnek, hanem a többi sugárról származó hiányosságnak tudjuk be.
A személyiség „hibáinak” helyrehozásának útja nem az, hogy leromboljuk azt az erősséget, amivel rendelkezik, sem az, hogy meggátoljuk alap-jellemének ösztönző erőit, hanem, hogy ezeket jobb mederbe tereljük úgy, hogy az egyén a többi sugár minőségét is igyekezzék megélni.

Minden sugárnak van egy jellemző állata, ami szintén az energia minőségére, és tulajdonságaira utal, hiszen a teremtő sugarak nemcsak az ember fejlődésére vannak hatással, hanem az állat, növény, sőt még az ásvány evolúciójára is. Ha megpróbáljuk a sugarakat az állati birodalomra való hivatkozással ábrázolni, akkor fontos, hogy ne tévesszük össze az állatit és az emberit! Az állat nem képes arra, amire az ember, hogy a második vagy alárendelt sugarait működésbe hozza az elsődleges sugár szolgálatában.

A sugarak egyenként kerülnek bemutatásra úgy, hogy az adott energiaminőség személyiségre vonatkozó jellemzőit is összefoglalom.
Az itt olvasható sugár-információ csupán egy apró része e témakörnek ám mégis nagy segítség lehet azoknak, akik a fejlődés és önmegismerés útján járnak.

                      <<< Vissza                                                                             Tovább >>>
                                                                          

Szolgáltatások
"Az igazi Isteni Akarat a Szeretettől, és a Bölcsességtől elválaszthatatlan."


Teremtő Hét Sugár