Copyright:  Kovács Éva Mária          

Amikor az elkülönült akarat elfordul saját céljaitól, és az isteni cél szolgálatába állítja magát, akkor az Istenség ereje fog beáramlani az emberbe.
A természetben mindenütt isteni erők működnek, és az ember minden cselekedetét ezen keresztül hajtja végre. Tehát a legokosabb, ha ezekbe az isteni erőkbe bekapcsolódva éljük az életünket, melyben segítségünkre lehetnek az imáink.
A lelki problémák feloldásáért elhangzó ima legmagasabb formája szinte észrevétlenül beleolvad azokba az imákba, amelyekből hiányzik a kérés, és csak az isteni tökéletesség szeretetéből, vagy szemléletéből állnak, és amelynek a lényege az Istennel való együttműködés. Itt az ima teljesen elveszti kérő jellegét, és meditációban, vagy Isten iránti mély hódolatban fejeződik ki. Az ilyen imádság felszabadítja a szellemet, és így az Isten és az ember közötti egyesülés eszközévé válik. A gondolatokra nézve az a törvény érvényes, hogy az ember azzá válik, amire gondol. Ha tehát az isteni tökéletességen meditál, fokozatosan megteremti önmagában azt, amire elméje irányul. A magasabb rendűt tükröző elme nem köti meg többé a szellemet, az egyesülésben feloldódik az ima, és így a különváltság megszűnik.

Semmiféle magasztos dolgokra vonatkozó cselekedet nem lehet sikeres az ima közbenjárása nélkül. Az ima gyakorlása táplálja az intellektus erejét, és befogadóbbá teszi a lelket és a személyiséget is, az Istentől jövő közlések számára. Ez a mennyei kulcs, amely megnyitja az Isten és a Hierarchia szentélyét.
Az ima fokozatosan és csendben felfelé vonja lelkünk útjait, megszabadít mindentől, ami az isteni természettel ellenkezik, és az isteni tökéletességeivel ruház fel bennünket. Mindent felold és megtisztít a lélekben, ami ellentmondás és kényszer, valamint kifejezi a jó reménységet és hitet, az isteni világosság befogadására. Az összefüggések tanulmányozásából, és a belső élet gyakorlatából, elkerülhetetlenül bekövetkezik az eredmény. Az ember látóköre tágul, amint az emberi életnek szélesebb távlatai bontakoznak ki előtte, és felismeri, hogy tudásával együtt képességei is növekedtek. Megérti és irányítja a körülötte lévő erőket. Felismerni igyekszik az isteni célokat, hogy azokkal összhangban cselekedjék. Ezen a fokon az ember imája már meditáció és hódolat. Nincs mit kérnie, sem ebben, sem a másik világban. Az állandó derültségben él, Isten szolgálatára törekedve. Ez a "Fiúság" állapota. Az az állapot, amikor a Fiú akarata eggyé válik az Atya akaratával.
Az imát nevezhetjük fénynek, jeleknek, amelyeket a Világosság Urai észrevesznek, amikor keresik azokat, akik a velük való együttműködésre méltóak. Számukra az imádság sajátos segélykérő jel. Amikor olyan hívásokat, imákat és parancsolatokat mondunk, amelyek az emberiség, a Földbolygó közös javát célozzák, akkor a fény, és a világosság csatornáivá válunk és megtisztulunk azzal együtt, akit segítünk.
Idézze meg a Világosság Urait, a Felemelkedett Mestereket, a közvetítő angyali légióit, minden szentet - a jóság erőit konkrét és tiszta kérésekkel azok érdekében, akiket szeret, és a mi drága Földbolygónk érdekében is, amelynek nagy szüksége van erre.
"A HÍVÁS KIKÉNYSZERÍTI A VÁLASZT" - ez a törvény!
A mindennapos rendszeres hívásra, amely erős hittel telve és tiszta szívből jön, megkapja a választ és segítséget. Az imádság a szellemi fejlődésnek egyik legfontosabb feltétele.

Az imákat az alábbiak szerint javaslom olvasni:

A Világosság Urai azt állítják, hogy az igazi őszinte és tisztaszívű imádkozásoknak mindig van eredménye! Akkor is van, ha az ember nem érzi ezt saját fizikai testével.
A következő oldalakon lévő imákkal kívánok mindenkinek áldást, békességet és fényes világosságot az ösvényen!

Szolgáltatások
Imádságok
"Minden őszinte ima meghallgatásra talál, minden kérés megkapja a választ."
Imádságok
2.
 
 
1 2 3 4 5 6 7