Copyright:  Kovács Éva Mária          
TÉGY ENGEM URAM A BÉKE ESZKÖZÉVÉ


Tégy engem Uram a béke eszközévé, hogy ahol gyűlölet tombol - oda én a szeretetet vigyem,
Ahol bűn uralkodik - oda a megbocsátást vigyem,
Ahol viszály szertehúz - oda az egységet vigyem,
Ahol a kételkedés  tétovázik - oda én a hitet vigyem,
Ahol hamisság kígyózik - oda az igazságot vigyem,
Ahol a reménytelenség csüggeszt - oda a bizalmat vigyem,
Ahol a szomorúság fojtogat - oda az örömet vigyem,
Ahol a sötétség rémít - oda én a világosságot vigyem.

Ó, Isteni Mester add, hogy ne annyira azt keressem -
Hogy vigasztaljanak - hanem inkább vigasztaljak
Hogy ne megértsenek - hanem inkább megértsek
Hogy szeressenek - hanem inkább szeressek

MERT,
Csak ha adunk…… akkor kapunk,
Csak ha megbocsátunk….. akkor bocsátanak meg nekünk,
És a halállal….. születünk meg az örök életre.


Szent Ferenc (Kuthumi Mester) Imája
A MEGBOCSÁTÁS TÖRVÉNYE


Szeretett hatalmas diadalmas Isten jelenléte, ÉN VAGYOK bennem, szeretett Szent Krisztusi Én-em, szeretett Mennyei Atya, szeretett Nagy Karmikus Tanács, szeretett Quan Jin - a Könyörület Istennője, szeretett Lanelló - a Nagy Fehér Testvériség egységes Szelleme, és a világ Anyja - az elementális élet - tűz, levegő, víz és föld!
Isten jelenléte, amely ÉN VAGYOK, nevében és hatalmával és a bennem befektetett szent tűz mágneses erejével, én felszólítom a Megbocsátás Törvényét és az Ibolya transzmutáló lángot a törvényed minden megszegése ellen, a parancsolatodtól való minden elhajlás ellen, amelyeket valaha követtem.
Állítsd helyre bennem a Krisztusi értelmet, bocsásd meg a hibáimat és az igazságtalanságaimat, tégy engem szabályzatod tisztelőjévé, engedd meg, hogy minden napomon alázatosan haladjak veled. Az Atya, az Anya, a Fiú és a Szent Szellem nevében, én parancsolom mindenkiért, akiket valaha megbántottam, és mindenkiért, akik valaha megbántottak engem:

Kegyelem Lángja - Ibolya Láng burkolj be minket!    (3x)
Kegyelem Lángja - Ibolya Láng őrizz meg minket!   (3x)
Kegyelem Lángja - Ibolya Láng szabadíts meg minket!  (3x)
ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK az Ibolya Láng oszlopával körülvett,
ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK Isten nagy nevéhez -tiszta szeretet,
ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK teljes - az általad teremtett tökéletes fénymásommal megegyező
ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK az Isteni szeretet ragyogó lángja a Mennyekből gyöngéden leereszkedő.
Ereszkedj le ránk!     (3x)
Lángolj rajtunk át!    (3x) 
Itass minket át!          (3x)
*És teljes hitben Én tudatosan elfogadom ezt a megnyilvánultat, megnyilvánultat, megnyilvánultat!* (3x) Itt és most teljes erővel, örökké tartónak, mindenhatóan aktívnak, állandóan terjedőnek és a világon szétterülőnek addig, amíg mindenki Felemelkedik a Fényben és felszabadul!
Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretetett ÉN VAGYOK!Szolgáltatások
Imádságok
"A békességben teremtett szent ima áhítatot szül, és az Atya jelenlétével egyesít."
Imádságok
4.
 
 
1 2 3 4 5 6 7