Copyright:  Kovács Éva Mária          
IMA A GYERMEKEK VÉDELMEZÉSÉÉRT

Uram! Mennyek Atya!
Védelmezd a gyermekeinket a tudatlan és tudatos gonosztól, a finom és a fizikai szinteken teremtődő gonosztól, a szándékostól és a véletlentől, amely a meggondolatlanságból elkövetett.
Uram! Őrizd meg a gyermekeinket a balesettől és a betegségtől, a rossz szemtől és a rossz szavaktól, a rosszindulatú gondolattól és a dühtől, minden olyan embertől, aki aljas szándékot táplál, azoktól a lényektől, amelyek a te törvényeidnek ellenállnak. Legyen fényes a gyermekeink útja! Teremjenek bennük a te általad vetett magvak Uram!
Legyen a világosság oltalma fölöttük itt és most!
Legyen így most!


IMA A BÉKÉÉRT
(az univerzális védelem Imája)

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében!
Legyen világossága és békéje minden világnak!
Legyen világossága és békéje az egeknek!
Legyen békéje a tűznek!
Legyen békéje a levegőnek!
Legyen békéje a víznek!
Legyen békéje a földnek!
Legyen békéje minden lénynek!
Legyen boldogsága minden lénynek!
Legyen öröme minden lénynek!
Legyen jósága minden lénynek!
Szentelődjön meg Isten és jelenjen meg mindenben!
Így legyen! Én tudom, hogy így van!
Hálás vagyok neked Uram,
És add áldásodat tetteinkre az eljövő nap javára!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében!
Legyen így most!


KÉRÉS AZ ÁTVÁLTOZÁS MEGÁLDÁSÁRÓL

Jézusom, áldd meg törekvésem megváltozni a mai napon, és erősítsd meg szellememet saját igazságoddal, erőddel és szentségeddel, segíts megszabadulni a ……….-tól (nevezze meg azt a negatív tulajdonságát, amelytől ma, illetve elsősorban meg akar szabadulni), amely ellenáll Isten akarata megvalósulásának bennem, és irányítsd az átváltozáshoz az igazságban, szeretetben és világosságban.
Legyen így most!


ÜDVÖZLÉGY…..

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled,
Áldott vagy te az asszonyok között,
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Szentséges Szűz Mária, Istennek anyja,
Imádkozz érettünk - Isten fiaiért és lányaiért,
Most, és a bűn, a betegség és a halál fölött győzelmünk órájában.
Legyen így most!


ÜDVÖZLÉGY  MÁRIA  II.
A bűnösök pártfogója

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, mivel a világra szülted a Krisztust a mi lelkünk javára.
Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, könyörögj érettünk az Úrhoz most és az igaz átváltozás a világosságban és a feltámadás a mennyei Atyánk Királyságába órájáig.
Hiszünk benned, és hívjuk a nevedet és oltalmadat. Te vagy a földiek bizakodása és reménysége, meg ne vesd a te gyermekeid könyörgéseit, hanem fogadd el bűnbánó imáinkat és engesztelő áldozatunkat, és egyesítsd krisztussal az örökkévalóságos életre és az ő Királyságának megvalósításához.
Legyen így most!
Szolgáltatások
Ima Michael Arkangyalhoz
"A hit valójában nem más, mint az igazság ismeretéből származó öntudat."
Imádságok
5.
 
 
1 2 3 4 5 6 7