Copyright:  Kovács Éva Mária          
VÉDELEM AZ ÚTON
Ima Michael Arkangyalhoz

A szeretett hatalmas diadalmas Isten Jelenléte, ÉN VAGYOK bennem, az ÉN igazi Szeretett Szent Krisztusi Én-em, az egész emberiség Szent Krisztusi Én-jei, a Szeretett Michael Arkangyal, a Szeretett Lanelló, a Nagy Fehér Testvériség egységes szelleme, és a Világ Anyja, az elementális élet -tűz, levegő, víz és föld nevében, ÉN Hívom:

*Michael Arkangyal előttem, Michael Arkangyal mögöttem,
  Michael Arkangyal jobbra, Michael Arkangyal balra,
  Michael Arkangyal fenn, Michael Arkangyal lenn,
  Michael Arkangyal, Michael Arkangyal - ahol járok, Ő van jelen.

  ÉN VAGYOK a Szeretete, amely Itt megvéd!
  ÉN VAGYOK a Szeretete, amely Itt megvéd!
  ÉN VAGYOK a Szeretete, amely Itt megvéd!*  (*3x)

*És teljes hitben Én tudatosan elfogadom ezt a megnyilvánultat, megnyilvánultat, megnyilvánultat!* (3x) Itt és most teljes erővel, örökké tartónak, mindenhatóan aktívnak, állandóan terjedőnek és a világon szétterülőnek addig, amíg mindenki Felemelkedik a Fényben és felszabadul!
Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretetett ÉN VAGYOK!
MEGSZÓLÍTÁS A KARMA URAIHOZ

Szeretett Felemelkedett Mesterek és Karma Urai!
Ragyogó szíveitekhez fordulok felhívásommal!
Saját titkos Lényegem megismerésének és az alsó ego programom leküzdésének útján haladva, kérem a Ti irányító figyelmeteket és ellenőrzéseteket, hogy tudatos szolgálatommal és felelősségemmel a Ti általatok megbízott misszióért, megszabadítsam az Én igaz saját ÉN VAGYOK Krisztusom Fényvivő Jelenlétét a világokban - minden nem tökéletes, és nem harmonikus  cselekedettől a személyiségem részéről - az ÉN VAGYOK AMI ÉN VAGYOK nevében!
PARANCSOLAT A SZOLGÁLAT HELYÉNEK TISZTÍTÁSÁRA

A Mindenható Isten Jelenléte, ÉN VAGYOK bennem, és minden emberiségben, Nevében és Nevével, az Én saját Szent Krisztusi Én-em és minden emberiség Szent Krisztusi Én-jei Nevében, Én HÍVOM a szeretett Szent Germain- és Porcia Istennő- Zadkiel és Szent Ametiszta Arkangyalok- és az Ő Ibolya Láng angyali Légióinak - Arktúr és Viktória Elohim- a szeretett Omri-Tasz - az Ibolya Bolygó Urának - Oramászisz Herceg - a tűz őselem Urának - és a Világosság minden hatalmas erejének (akik a Hierarchia 7. Sugarával dolgoznak Bolygónk javára) tökéletes elektron-Jelenlétét és Tudata sugarait!

Ó, szeretett Michael arkangyal és Asztrea Elohim és angyali Légióitok Kéklángú kardjaival és a tisztaság köreivel, előre a Transzmutáló Tűz angyalaival, hogy erősödjön az Ibolya Láng ott, ahol kérem ezt!

*Töltsétek meg ezt az Oltárt (szobát, lakást, házat, szentélyt, várost, országot, bolygót) az Ibolya Tűzzel, hogy beteljesüljön Isten Akarata itt (ott)*  (9-szer)

Én megköszönöm és kinyilvánítom Néktek örök hálámat az azonnali válaszokért erre a Felhívásomra a Világosság felé Isten Szent Nevében ÉN VAGYOK!

Ámen és Ámen!

(Olvassa az imát - Szolgálat elején)
St. Germain tanítása szerint az Ibolya Láng képes a fizikai körülmények megváltoztatására, mivel rezgésszáma közeli az anyagihoz.
Az Ibolya Láng, mint a vegyi oldószer feloldja a szennyeződéseket, amelyek az atomokban és atomok közötti térben akkumulálódnak. Amikor Önök hívják az Ibolya Lángot, az atommag és a láng tüzes magja között ellentétes polaritás kialakul: az atommag, mint anyag, negatív polaritást kap, a Láng tüzes magja pedig, mint Szellem, a pozitívot. Az Ibolya Láng visszafordítja a csakrák leereszkedő spirálját és negatív energiáját. A Láng forró öröm, amely átváltoztatja a szellemet és az elmét, a lelket és az emóciókat. Lehetetlen felsorolni minden jóságát! Az Ibolya Láng megsemmisíti a belső szakadásokat, amelyek a pszichológiai problémák okai és gyerekkorban alakulnak ki, valamint a megelőző testesülésekben, és megteremtették a mély nyomokat, amelyeket századról századra sem sikerült elfeledni.
(St. Germain - a Felemelkedett Mester, a Vízöntő korának Főpapja, a 7. Ibolya Sugár Chohanja - Ura)

Szolgáltatások
Ima Michael Arkangyalhoz
"A hit valójában nem más, mint az igazság ismeretéből származó öntudat."
Imádságok
5.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10