Copyright:  Kovács Éva Mária          

AZ IDEÁLIS IMA

Nem tündöklő fényt kérek tőled, ó, Istenem,
hanem azt, hogy szemeim lássanak.
Nem édes hangú dallamos éneket,
hanem, hogy meghallhassam az életben a melódiát.
Nem kell a hatalmas erő, de kell az értelem,
hogy a hatalmat jóra fordítsam.
Nem kell a nagy szeretet, de kell a szív puhasága,
hogy a kemény tekintetet meglágyítsa és átmelegítse.
Nem kell az önfeledt öröm, de kell az a kis szikra,
amely mindent fellobbant maga körül, hogy átadhassam másoknak
jókedvem  és bátorságom.
Nem kérek én más ajándékot tőled, ó édes Istenem,
csak elmém világosságát, hogy megértsem,
mit tegyek ezekkel a gazdag ajándékokkal,
amelyekkel te elhalmoztál.
Adj nekem erőt, hogy legyőzzem a félelmet, és
minden szent örömöt megismerjek.
Küld barátokat, hogy megoszthassam velük az igazságot,
szeretni a tisztaságot, meglelni a jócselekedetet.
Minden erőmből szolgálni.
Olyanokat, mint én a harmóniához elvezetni,
és velük együtt haladni a szabadság felé.
Legyen így most!IMA
AZ ÁTMENETI VILÁGOKBAN TARTÓZKODÓ VÉR- ÉS SZELLEMI ROKONAINKÉRT   (a halottakért)

Uram! Mindenkit szerető
És mindent megbocsátó Atyám!
A fénylő Mennyből gondozd
A vezető szférákban bűnhődő gyermekeidet!

Nyíljanak meg a kapuk a bűnbánó imával!
Irgalmaddal kísérd el a szenvedő lelkeket,
Átváltoztatván a te szereteted lángjában!

Küldd el Uram,
Trónodtól a te angyalodat mindenkihez,
Akikért mi - e világ lakói - imádkozunk!
Menjenek ők az utolsó ítélet napján keresztül,
És váljon a nap a felszabadulás és felemelkedés napjává,
Nem tetteik szerint,
Hanem a te irgalmad által,……..(neveket sorolhat)

Hatalmas Michael Arkangyal,
Szeplőtelen Isteni Harcos!
Égi első-szülött seregek és erők Ura,
Az új Szent Földnek -
Isten parancsolata által teremtett
Égi városnak őrzőangyala!
Őrizd meg és nyisd meg az utat
Mindegyik vér - és szellemi rokonomnak,
Akik a tisztítótűzben tartózkodnak…….(neveket sorolhat).
Alázatos imával
Az egységes Atya - Anya lábához borulunk,
Hogy őrizzék meg és emeljék fel
Isten jelenlétének mindegyik szikráját
Az előre megadott megpróbáltatás órájában!
Ti, akiket mi szeretünk
Vérünkben és szellemünkben…….(neveket sorolhat),
Menjetek a világosság szféráiba békével,
És legyen minden - megbocsátó szeretete
Minden gyermeke között!
Legyen világosság és szeretet nektek, létezők!
És valósuljon meg Isten akaratából minden,
Amiért imádkoztunk titokzatosan
A Világegyetem örökkévaló ÉN VAGYOK jogán!
Legyen így most!

Szolgáltatások
Ibolyaláng ima
"Bizony mondom: tökéletes a szívek harmóniája, amelyek az Úrnak szenteltettek…"
Imádságok
6.
 
 
1 2 3 4 5 6 7