Copyright:  Kovács Éva Mária          
Az Én hatalmas ÉN VAGYOK a Jelenlét-em nevében Én hívom Szent Germain Ibolya Lángja transzmutálásának és szabadságának hatását, hogy egyensúlyozza ki a Fény energiáit, tarnszmutáljon minden szennyeződést a lényemben, és terjessze ki a Kegyelem lángját mindenkire, akivel kontaktusba léphetek.IBOLYA TŰZ  mantrája

*Ibolya Tűz a szívemben lángolj,
Isteni szeretettel fényesen tündökölj.
Te vagy az örökkévaló igaz könyörület,
Vég nélkül leszek egybehangzó veled.*      (3x)

Ibolya Tűz felerősítő mantrája

Szeretett St. Germain
Szeretett St. Germain Úr!
Szeretett St. Germain Úr!
Szeretett Zadkiel Arkangyal!
Szeretett Zadkiel Arkangyal!
Szeretett Zadkiel Arkangyal!
Szeretett OMRI - TASZ - Az Ibolya Láng uralkodója!
Szeretett OMRI - TASZ - Az Ibolya Láng uralkodója!
Szeretett OMRI - TASZ - Az Ibolya Láng uralkodója!
Szeretett ORAMÁSZISZ herceg - a tűz erő ura!
Szeretett ORAMÁSZISZ herceg - a tűz erő ura!
Szeretett ORAMÁSZISZ herceg - a tűz erő ura!
Kelyhem fényét erősítsék fel (a tűzkehely fényét)
Válaszoljanak a hívásomra a láng transzmutációjával,
Amely százszorosan, ezerszeresen és tízezerszeresen szól Önökhöz.HÁROMSZIRMÚ LÁNG - Ima állítás

Hála és Dicsőség Neked Uram,
Hogy szívemben Krisztus Lángja ég -
Az Élet szikrája, amely
Isten fiai és lányai szívének titkában rögzített,
Az ERŐ, a BÖLCSESSÉG és a SZERETET
Szent Háromsága.
A Háromszirmú Lánghoz szóló Fohász olvasása közben vizualizálja jól ezt a képet, és képzelje el a Kék Szirmot az Ön baloldalán, a Rózsaszínű Szirmot a jobboldalán és a Sárgát középen, és mindegyik Szirom egyenlő nagyságú legyen!!!!EGYENSÚLYOZD KI A HÁROMSZIRMÚ LÁNGOT BENNEM!

A szeretett hatalmas diadalmas Isten Jelenléte, ÉN VAGYOK bennem, nevében, az Én igaz saját Krisztusi Szent Én-em nevébe, Én előhívom Hélioszt és Vesztát és a Szeretet, Bölcsesség és Erő háromszirmú Lángját a szolgálat-tévők fiait, a szeretett El Moryát és Égiszt, Lanto Urat, Velencei Pált, Szerapisz Beyt, Hilariont ésHanuvát, Nádát és Keresztelő Jánost, Szent Germaint, a szeretett hatalmas Diadalt, a szeretett Szabadság Istennőjét, a hát hatalmas Elohimot és a hét sugár Arkangyalait, a szeretett Lanellót - a Nagy Fehér Testvériség egységes Szellemét és a Világ Anyját - az elementális életet - tüzet, levegőt, vizet és földet!

Egyensúlyozzátok ki, lobbantságok fel és terjesszétek ki a Háromszirmú Lángot a szívemben addig, amíg mindhármat ki nem nyilvánítom és semmi alsó emberi nem marad bennem. Biztosítsatok teljes uralmat és ellenőrzést a négy alsó testem fölött és emeljetek fel engem és minden életet a Háromszor-három erejével a diadalmas feltámadásig és felemelkedésig a Világosságban!
Az Atya, az Anya, a Fiú a Szent Lélek nevében, Én parancsolom:

*Egyensúlyozd ki a Háromszirmú Lángot bennem!  (3x)
Szeretett ÉN VAGYOK!

Egyensúlyozd ki a Háromszirmú Lángot bennem! (3x)
Adj utasítást!

Egyensúlyozd ki a Háromszirmú Lángot bennem!  (3x)
Erősítsd fel a Lángot minden órában!

Egyensúlyozd ki a Háromszirmú Lángot bennem!  (3x)
Szeretetet, Bölcsességet és Erőt! *
*Olvassa ezt a parancsolatot még 2x úgy, hogy az "Egyensúlyozd ki" helyett az alábbiakat mondja:
1. Lobbantsd fel…..
2. Terjeszd ki…..

*És teljes hitben Én tudatosan elfogadom ezt a megnyilvánultat, megnyilvánultat, megnyilvánultat!* (3x) Itt és most teljes erővel, örökké tartónak, mindenhatóan aktívnak, állandóan terjedőnek és a világban szétterülőnek addig, amíg mindenki felemelkedik a Fényben és felszabadul!
Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretett ÉN VAGYOK!Szolgáltatások
Ibolyaláng mantrája
"A világosság és az Úr igazi szolgája nem az, aki sokat beszél a szellemiségről és a szellemi ember útjáról, hanem aki az Igét a tettben testesíti meg."
Imádságok
7.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10