Copyright:  Kovács Éva Mária          
Az Ideális Ima

Nem tündöklő fényt kérek Tőled, Ó, Istenem,
hanem azt, hogy szemeim lássanak.
Nem édes hangú dallamos éneket,
hanem, hogy meghallhassam az életben a melódiát.
Nem kell a hatalmas erő, de kell az értelem,
hogy a hatalmat jóra fordítsam.
Nem kell a nagy szeretet, de kell a szív puhasága,
hogy a kemény tekintetet meglágyítsa és átmelegítse.
Nem kell az önfeledt öröm, de kell az a kis szikra,
amely mindent fellobbant maga körül, hogy átadhassam másoknak
Jókedvem  és bátorságom.
Nem kérek én más ajándékot Tőled, Ó édes Istenem,
csak elmém világosságát, hogy megértsem,
mit tegyek ezekkel a gazdag ajándékokkal,
amelyekkel Te elhalmoztál.
Adj nekem erőt, hogy legyőzzem a félelmet, és
minden szent örömöt megismerjek.
Küld barátokat, hogy megoszthassam velük az igazságot,
szeretni a Tisztaságot, meglelni a Jócselekedetet.
Minden erőmből szolgálni.
Olyanokat, mint én a harmóniához elvezetni,
és velük együtt haladni a Szabadság felé.
Ámen!IMA
AZ ÁTMENETI VILÁGOKBAN TARTÓZKODÓ VÉR- ÉS SZELLEMI ROKONAINKÉRT   (a halottakért)

Uram! Mindenkit szerető
És Mindent Megbocsátó Atyám!
A fénylő Mennyből gondozd
A Vezető szférákban bűnhődő gyermekeidet!

Nyíljanak meg a Kapuk a bűnbánó Imával!
Irgalmaddal Kísérd el azokat át
A szenvedő Lelkeket,
Átváltoztatván a Te Szereteted Lángjában!

Küldd el Uram,
Trónodtól a Te angyalodat mindenkihez,
Akikért mi - e világ lakói - imádkozunk!
Menjenek ők az Utolsó Ítélet Napján keresztül,
És váljon a Nap
A Felszabadulás és Felemelkedés Napjává,
Nem tetteik szerint,
Hanem a Te Irgalmad által,……..(neveket sorolhat)

Ó Hatalmas Michael Arkangyal,
Szeplőtelen Isteni Harcos!
Égi Első-szülött Seregek és Erők Ura,
Az új Szent Földnek -
Isten Parancsolata által teremtett
Égi Városnak Őrzőangyala!
Őrizd meg és nyisd meg az utat
Mindegyik vér - és szellemi rokonomnak,
Akik a Tisztítótűzben tartózkodnak…….(neveket sorolhat).
Alázatos imával
Az egységes Atya - Anya lábához borulunk,
Hogy őrizzék meg és Emeljék Fel
Isten Jelenlétének mindegyik Szikráját
Az előre megadott megpróbáltatás órájában!
Ti, akiket mi Szeretünk
Vérünkben és Szellemünkben…….(neveket sorolhat),
Menjetek a Világosság szféráiba békével,
És Legyen Minden - Megbocsátó Szeretete
Minden Gyermeke között!
Legyen Világosság és Szeretet Nektek, Létezők!
És valósuljon meg Isten Akaratából minden,
Amiért Imádkoztunk titokzatosan
A Világegyetem Örökkévaló ÉN VAGYOK Jogán!
Ámen!

Szolgáltatások
Ima a halottakért
"Imádkozzanak az eltávozottakért, és elnyerik a felszabadulást."
Imádságok
9.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10