"Az Ember se nem Test, se nem Lélek, Ő a Szellem és Isten Élő Jelenléte!"

Copyright:  Kovács Éva Mária          


Szolgáltatások
TARTALOM


Istenről alkotott elképzelések, avagy a "hiszem, ha látom" szemléletből a "megértést adj nekem és arra törekszem, hogy megtartsam törvényed" gondolkodásig. Tovább...>>>

Abszolút
A Végtelen, és a Felfoghatatlan Teljesség. A Legmagasabb Lény, ami/aki a létezés forrása.  Tovább...>>>

Isten - Logosz
A megnyilvánult Abszolút és a megnyilvánult Isten. Ki/mi Isten, és ki/mi a Logosz?  Tovább...>>>

Teremtés
Miként teremt Isten önmagában és önmagából?
Amit tudni kell a Szentháromságról, a Teremtő feladatáról, munkájáról és céljáról ahhoz, hogy a teremtés lényegét megértsük.  Tovább...>>>

Monád - Isteni Szikra
Mindannyian Isten gyermekei, fiai vagyunk.  A monád, mint a Logosz isteni tudatának egy töredéke, a valódi ÉN-ünk, vagyis az emberben lévő Isten.  Tovább...>>>

Lélek
A lélek, mint Ego, az Isteni Én tükörképe. A lélek feladata az ember inkarnációi során.
A lélek, mint egyéniség (Egy-Én-Is-Ég).
Tapasztalatszerzéseink okai és céljai. Miért vannak az ember életében szenvedések és megpróbáltatások?
Mit nevezünk lelkiismeretnek?  Tovább...>>>

Személyiség
Ego vagy egoizmus? Mit nevezünk személyiségnek, és miért van szükség az önzőségre?
Az a bizonyos szabad akarat, amelyet gyakran félreértelmez az ember.
Mit nevezünk szabad akaratnak, és miért kaptuk ezt a Teremtőtől?
A vágyak, mint a személyiség elengedhetetlen "kellékei".
A szeyiség feladata és célja az ember fejlődése során.  Tovább...>>>
   
Tudat
Tudat, tudatosság, öntudat. Mit jelentenek ezek a szavak a materialista és az ezoterikusan gondolkodó ember olvasatában?  Tovább...>>>

Mennyei Világ
A mennyei boldogság, amely bármikor elérhető az ember számára. Tovább...>>>

A spirituálisan törekvő ember
Spirituálisan törekvő, vagy megvilágosodott ember? Mi a kettő közötti különbség?  Tovább...>>>

Kérdések és válaszok
Istennel kapcsolatos kérdések, amelyekre csak részleges és semmitmondó válaszokat kaptam. Magam jártam hát utána a magyarázatoknak...
Mit jelent az, hogy Isten teremtő, mindenható és mindenütt jelenlévő?
Miért dicsőíti az Angyalok kórusa Istent?
Mi a Teremtő vágya?
Miért ver engem az Isten? stb.  Tovább...>>>

Epilógus
Hiszem akkor is, ha nem látom, mert tudom, hogy VAN!  Tovább...>>>