"Az Ember se nem Test, se nem Lélek, Ő a Szellem és Isten Élő Jelenléte!"

Copyright:  Kovács Éva Mária          
Isten a mindenre ható
Isten a mindenütt jelenlévő
Szolgáltatások
Kérdések és válaszokEgész életemben voltak Istennel kapcsolatban NAGY BETŰS kérdéseim. Ateista tudatállapotomban a "hiszem, ha látom" és a "jöjjön ide, bizonyítsa be, hogy létezik" szemlélet alapja képezte kíváncsiságomat.
Mostanra már tudom, hogy maguk a kérdések is hibásak voltak, ennélfogva a válaszok sem lehettek tökéletesek.
Számomra a teozófia tanulmányozása lényegesen segítette a Teremtővel kapcsolatban felmerült általános kérdések megválaszolását.
Igyekszem minden érdeklődő és e témában személyiségében nyitott ember számára néhány nagyon alapvető kérdésre érthető választ prezentálni.
Azonban felhívom az olvasó figyelmét arra, hogy ezek a magyarázatok mit sem érnek akkor, ha nem gondolkodnak el az írottakon. Továbbá ajánlom figyelmükbe e témakör minden fejezetének tanulmányozását, mert a kezdetek nélkül nehéz lesz megérteni a véget (a kezdet és a vég alkotja az egységet).

Isten teremtő, mindenható és mindenütt jelenlévő
Amikor elkezdtem hinni Isten létezését, elsőként a teremtő munkájával, mindenhatóságával és mindenütt jelenlévőségével kapcsolatosan merültek fel számomra elgondolkodtató kérdések.
Évezredek óta azt állítják a korszakok tanítói, hogy Isten teremtő, mindenható és mindenütt jelenlévő.
Sokáig nem értettem teremtő munkájának és megnyilvánulásának okát hiszen, ha teremt, mindenre hatással van és mindenhol, mindenkiben/mindenben jelen van, akkor nyilvánvaló, hogy minden az ő irányítása és fennhatósága alatt áll, - mindent tud, mindent lát és mindenhol jelen van - akkor mi értelme van ennek az egész teremtésnek, megnyilvánulásnak és emberi szenvedésnek.

1  2  3  4  5  6  7  8
 
 
Mit jelent Isten mindenhatósága és mindenütt jelenlevősége?
Miért van szüksége a teremtményei által megélt tapasztalásokra?
Mi az, amit mégsem tud Isten a "mindent tudásával"?


Az emberi lény a jelenlegi tudatszintjén leginkább úgy gondol Istenre, mint az embertől és a többi élőlénytől, valamint a tárgyaktól elkülönültre Ő azonban egyaránt jelen van mindenben és mindenkiben, legyen az akár arkangyal, angyal, természetszellem, Felemelkedett Mester, ember, állat, növény vagy ásvány stb. - ezért nevezik MINDENÜTT JELENLÉVŐNEK.
Ne feledjük azt sem, hogy a Teremtő megnyilvánulása a hét kozmikus és azok alsíkjain keresztül történik. Minden egyes sík anyagába bele kell merülnie a szellemnek ahhoz, hogy a fizikai világban meg tudjon nyilvánulni, ezért is MINDENÜTT JELENLÉVŐ, hiszen minden síkon jelen van.
MINDENHATÓ-nak pedig azért szólítjuk, mert mindennek életet ad, mindent áthat, így mindenre hatással van, és bármire néz, mindenben a saját tükörképét látja. A világon semmi sem történik úgy, hogy Istennek ne lenne tudomása róla (MINDENTUDÓ), hiszen Ő a TEREMTŐ, aki mindent megteremt, a MINDENHATÓ, aki mindenre hatással van és a MINDENÜTT JELENLÉVŐ, aki mindenben és mindenhol (minden síkon) jelen van.
Megfigyelhetjük Istennek e három jellemzője alapján, hogy nem egyéb ez, mint az a Szentháromság, amiről tudjuk, hogy voltaképpen EGY, csak három féle minőségben fejezi ki magát, amikor megnyilvánul.

TEREMTŐ: Akarat, hiszen nem teremthet akarat nélkül (ATYA = ELSŐ LOGOSZ).
MINDENHATÓ: Minden életet fenntart, és mindenre hatással van (FIÚ - BÖLCSESSÉG/SZERETET = MÁSODIK LOGOSZ).
MINDENÜTT JELENLÉVŐ: Létezés, cselekvés, megnyilvánulás minden kozmikus sík anyagában, így mindenütt jelen van (SZENTLÉLEK - CSELEKVÉS/MEGNYILVÁNULÁS AZ ANYAGBAN/ CSELEKVŐ ENERGIA - ANYA/ANYAG = HARMADIK LOGOSZ).


Istenünket szokás egy másik minőséggel is magasztalni, ez pedig a MINDENTUDÓSÁG.
Ha azt halljuk, hogy "Isten mindentudó", akkor az ember többnyire arra gondol, hogy mindent tud a múltról, jelenről és jövőről, az egész világról, ugyanakkor minden dologhoz egyformán hozzáértő.
Amikor Isten megnyilvánulásáról beszélek, számtalanszor hangsúlyozom a tapasztalatszerzések fontosságát. A Teremtő mindentudásának egy része a sokféleségében rejlik, hiszen megnyilvánulásának alkalmával sokasodik azért, hogy tapasztalatok által fejlődjön. 
Az élet, amit a Teremtő ad nem kifejlett, hanem egy fejlődésre képes élet, mely csakis a tapasztalatszerzés által fejlődhet. Mindentudó, de csak a saját isteni síkján.
Miért? Azért, mert mielőtt a teremtői munka megkezdődne a Logosz "elméjében" (Egyetemes Elme) eszme formájában látja az egész teremtés lényegét, folyamatát és megvalósulását. Lát minden erőt, minden formát, mindent, ami a kialakulás folyamán objektív létre fog jönni, de ez még csak az elvi mindentudás. Teljes mindent tudóságát akkor éri el, ha a Teremtő minden gondolata és eszméje saját valóságában fejeződik ki minden egyes anyagi síkon.
Tehát mi az, amit nem tud Isten a mindentudóságával?
A MINDEN és a SEMMI!
Tud mindent, mert benne van minden lehetőség. Nem tud semmit, mert amíg nem nyilvánul meg, addig nincs tapasztalat által megszerzett "tudása".
Mi az, amit nem tud Isten a (mindentudóként) tapasztalatok hiányában?
Egyetlen dolgot nem tud a Teremtő a saját isteni síkján pontosan meghatározni (kiszámolni), ez pedig az EGYÉNI (lélek) Teremtői Terv megvalósításának módja és kivitelezése a szabad akarat megnyilatkozása által.