"Az Ember se nem Test, se nem Lélek, Ő a Szellem és Isten Élő Jelenléte!"

Copyright:  Kovács Éva Mária          
Isten
Teremtő Isten
Szolgáltatások
TeremtésAmikor a Logosz megnyilvánul elindul egy folyamat, amit TEREMTÉSNEK nevezünk.
Már a TEREMTŐ-ként való megnevezés is érzékelteti Isten tevékenységének lényegét: TEREMT - Ő.
A Logosz, mielőtt ez a teremtői munka megkezdődne "elméjében" (Egyetemes Elme) eszme formájában már látja az egész teremtés lényegét, folyamatát és megvalósulását. Lát minden erőt, minden formát, mindent, ami a kialakulás folyamán objektív létre fog jönni. Meghatározza a megnyilvánulás körét, amelyben működni akar és meghatározza önmagát, mint világegyetemet éltető életet.  Az isteni gondolat törvénye a harmonikus egészben együttműködő részek sokszínűségén, a különbözőségek végtelen változatosságán, és a mindennek mindennel történő sokrétű kombinációján keresztül mutatkozik meg, amíg az egész gondolat ki nem fejeződik a tökéletessé vált univerzum teljességében.
A Logosz nem a semmiből teremt, hanem mindent önmagából alakít ki.  A teremtés a Logosz három kifejeződésének, és a három kifejeződés kiáramlásának eredménye.
Az érthetőség kedvéért: a teozófia (és minden vallás is) a Logoszt három aspektusában vizsgálja. Ez a három aspektus, három nevet is kapott: Első (Atya), Második (Fiú) és Harmadik (Szentlélek) Logosz.

Első Logosz
A létezés gyökere, az osztatlan Úr, az ATYA (AKARAT) aspektusa, mert MEG AKAR NYILVÁNULNI. Az emberben ez a megnyilvánulás az AKARAT gyökere. A keresztény vallásban Atya-ként ismert.
Az EGY megnyilvánul, mint az Első Lény az önmagától létező Úr, mint mindennek a gyökere, mint a legmagasabb Atya. Ezt az elsődleges önkinyilvánítást az AKARAT vagy HATALOM szó fejezi ki a legjobban. Megnyilvánulás csak akkor jöhet létre, ha erre akarat irányul, és a további kibontakozáshoz szükséges indíték is csak a megnyilvánult akaratból érkezhet.
Fogadjuk el azt a megállapítást, hogy a Világegyetem az isteni AKARATBAN gyökerezik!
Második Logosz
Az Istenség TUDAT-aspektusa, amely az emberi MEGISMERÉS gyökere, és a BÖLCSESSÉG/SZERETET megnyilvánulása. A keresztény vallásban FIÚ-ként ismert és Jézussal, az Isten Fiával társítják, ami ebben a tekintetben helytelen szemlélet.
A Második Logosz a mindent fenntartó és megőrző élet, az univerzum minden lénye az ő fonalára van felfűzve és feladatot jelent, nem pedig speciális entitások osztályát.
Energiájának lényegét leginkább az ÉLET-FORMA kifejezéssel jellemezhetjük. A hét kozmikus síkot a Logosz ezzel az energiával tölti meg, és így teszi lehetővé, hogy az anyagból felépülő formák azzal a titokzatos tulajdonsággal bírjanak, amit ÉLET-nek nevezünk. Ez az élet a világok anyagából különféle formákat alkot, a formák pedig csak addig élnek, amíg a Második Logosz élete az anyagot abban a speciális formában megtartja. A forma megszületik, mert a Második Logosz élete azon a formán keresztül egy bizonyos fejlődési munkát akar végezni. A forma növekszik mindaddig, amíg a munka el nem éri a tetőpontot. A tetőpont elérése után - mivel a fejlődés lehetőségei ezen a formán keresztül kezdenek kimerülni - lassanként visszavonja az életet a formából és a hanyatlás jelei mutatkoznak. Végül a forma meghal (pl. emberi test), mert a Második Logosz kivonja belőle az életet, hogy azután visszaküldje újabb és jobb formák felépítésére.
Hétköznapi nyelvezettel megfogalmazva: a Logosz második aspektusa teszi lehetővé a születendő gyermek életét azért, hogy a lélek a formán keresztül tapasztalatok által fejlődhessen. Amikor ez a fejlődési munka az adott inkarnációban a testben befejeződik, akkor a Második Logosz kivonja az anyagból az életet (a fizikai test meghal), azért hogy majd visszaküldje egy másik testbe (a következő inkarnációba).
A Második Logosz tehát az EGY-nek a MÁSODIK aspektusa, ami a megismerés és szeretet általi BÖLCSESSÉG. Az akaratot, és az erőt (akaraterőt) a bölcsesség/szeretet vezérli, ezért írják a szentírásokban, hogy "nála nélkül semmi sem lett, ami lett".
Harmadik Logosz
Az Egyetemes Elme, az Istenség LÉTEZÉS-aspektusa, ami az emberben a TEVÉKENYSÉG gyökere. Ez a TEREMTŐ INTELLIGENCIA, vagyis a cselekvésben megnyilvánuló ISTENI ELME, ami az isteni elképzelést formáló és irányító erő, amely az a teremtő ENERGIA, amiből tulajdonképpen minden ered.
Az Egyetemes Elme a Tér Anyagán keresztül, a Mennyei Szűzanya által nyilvánul meg.
A Harmadik Logosz hozza létre az anyagot, ami az ANYA által tud csak "megszületni", ezért nevezzük ANYA/ANYAG-nak.
Nemcsak az ember, de még maga az Isten sem tud ANYA és ANYAG nélkül megnyilvánulni!
A keresztény vallásban ezt a megnyilvánulást SZENTLÉLEK-ként nevezik.

1  2