"Az Ember se nem Test, se nem Lélek, Ő a Szellem és Isten Élő Jelenléte!"

Copyright:  Kovács Éva Mária          
Isten Mennyei Világa
Mennyei Világ
Szolgáltatások
Mennyei világAhogy megpróbáljuk elképzelni Istent, úgy számtalan alkalommal kísérletet teszünk az Ő világának vizualizálására, s közben elfelejtjük, hogy a fizikai sík is a mennyei világ része.
Amikor Isten országára gondolunk mindig egy fényességes, szebb, jobb és békésebb világ jut eszünkbe, ahol már gondtalanul töltjük az "időnket".
A mennyei világ fogalmát az ember általában társítja a mennyországgal, amelyre egyfajta helyszínként gondol. Az emberek többsége úgy véli, hogy a fizikai test halála után a lélek egy olyan helyre kerül, ahol földi élete során tett jó cselekedeteiért egyfajta jutalmazásban részesül. A jó szándék és a jó tett mindig nézőpont kérdése, hiszen jól ismerjük a mondást, hogy a "pokolhoz vezető út is jóindulattal van kikövezve".
Sem a mennyország, sem a pokol nem helyszín, hanem egyfajta tudatállapot.
Tehát a mennyei világ is tudat(állapot), vagy helyesebben kifejezve LÉTÁLLAPOT, amelyben minden lény a puszta jelenléténél fogva olyan legmagasabb szellemi üdvösségnek kell, hogy örvendjen, amire csak képes. Olyan világ ez, ahol az ember szellemi törekvéseinek kielégülését csak a törekvésre való képesség korlátozza. Itt (ebben a tudatállapotban) kezdünk legelőször megérteni valamit az ÉLET nagy forrásának természetéről, itt fogunk fel először egy távoli villanást arról, hogy mi is a Logosz és, hogy milyennek gondol el ő bennünket.
Amikor ez a meglepő valóság rátör a személyiségünk elámult látására, akkor azt érezzük, hogy az igazságnak ezzel a tudásával az életünk soha többé nem tűnhet fel olyannak, amilyen azelőtt volt.
Csak csodálkozhatunk a világi embernek a boldogságról való elképzelései reménytelen hiányosságán, sőt azt sem kerülhetjük el, hogy lássuk képtelen kiforgatottságukat és megvalósulásuk lehetetlenségét, valamint azt, hogy legnagyobbrészt valósággal hátat fordít magának a célnak, amit keres.
A pszichikai világot egyedül a bennünk lévő személyes, vagyis a "jó", vagy "rossz" tudat alakítja ki. A menny és Isten országa akkor nyílik meg előttünk, amikor túl kicsinyes és túl önző életfelfogásunkból megtisztulva kiemelkedünk.
Mindannyian magunk teremtjük meg a mennyei, vagy pokoli világunkat akár itt a földön, akár a fizikai test halála után a szemünk elől elrejtett világokban! Isteniek vagyunk még akkor is, ha ennek tudata jól le van fátyolozva előttünk, éppen ezért ne feledjük, hogy TEREMT - Ő - k vagyunk, és ennek okán mindig mi magunk hozzuk létre mennyei boldogságunkat vagy pokoli szenvedésünket.

1