Álmok
Karma
Lélek horoszkóp
Mesterkártya, jóslás
Számmisztika elemzés készítés
Isten
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma


karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
"A készségest vezeti a sors, a vonakodót magával vonszolja."
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
1.

"Fizet a sors mindenkinek érdeme szerint!" - gyakran hallottam ezt a mondást egy számomra igen szeretett személytől. Azt hiszem, hogy ebben az egy mondatban minden ember számára minden világos az első szótól az utolsóig, a mondanivaló nem igényel különösebb magyarázatot. Azonban, ha egy kicsit mélyebb, és tökéletesebb értelmében vizsgáljuk meg e rövid mondat lényegi mondanivalóját, akkor ez esetben a karma jelentését célszerű tanulmányoznunk.
Minden ember életében történnek olyan események, amelyeket jó vagy rossz minősítéssel látnak el.
A "jót" boldogságként élik meg, a "rosszat" kudarcként, és bánatként minősítik. A jó és a rossz, a boldogság és a bánat értelmezése mindig az ember jelenlegi tudatának függvényében található. Amit mi boldogságnak nevezünk, az a személyiség szemszögéből tekintve olyan állapot, amelyben a konfliktusok zöme épp elcsendesedett. Az ember a boldogságot mindig az önelégültség útján keresi, és minden alkalommal belecsömörlik abba a boldogságba, amit talál. A boldogság felé vezető út nem a szenvedéstől való megszabadulásban van, hanem a feloldásában, valamiben, amely magunkon kívül uralkodik. Az emberi törekvés legfőbb célja a boldogság, de ezt csak úgy érhetjük el, ha a lélek igazi mivoltához képest Isten felé törekszik, és hozzája hasonlítani iparkodik.
Amikor egy átlag ember boldognak érzi magát, akkor általában a személyiségének tetsző dolgok történnek vele, és minden úgy történik, ahogy azt ő előzőleg eltervezte. Ez a "boldog" állapot természetes számára, és egy ideig nagyon jól érzi magát ebben a boldognak hitt állapotában. Azonban, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt elképzelte, megálmodta, sőt még fizikai munkát is fektetett bele, akkor azonnal felmerül a nagybetűs kérdés: "MIÉRT NEM SIKERÜLT, HISZEN ÉN MINDENT MEGTETTEM A SIKER ÉRDEKÉBEN?!"
Sorozatosnak tűnő kudarcok és "boldogtalanság" esetén pedig hajlamos az ember az Istenben való hitének azon alsó minőségét feltárni, miszerint azt kérdezi: "MIÉRT VER ENGEM AZ ISTEN?"
Bármilyen hihetetlen is az alvó tudatú, hitében gyenge és szegényes ember számára, de Isten nem foglalkozik az egyes teremtmények verésével, hanem rábízza a világ igazságát a törvényekre. A teremtésben büntető Isten nincsen! Büntetés csak a sötét, negatív energiákat tartalmazó világban létezik, amellyel most ebben a témakörben nem foglalkozunk részletesen.
A spiritualitásban haladottabb ember sikertelensége esetén, már olyan formában teszi fel a kérdést, hogy "MI AZ OKA?" a problémájának - ennél fogva már csak az okok érdeklik -  mert tudatában van annak, hogy létezik egy nagy és igazságos törvény, ami alól senki sem bújhat ki.
Ezt a törvényt, ami napjaink minden pillanatában "végrehajtás" alatt áll az életünkben, szeretném, ha megértené minden olvasóm, és napvilágra kerülne elméjében, hogy senki sem veri őt, és senki nem a bosszú szomját csillapítja az ő "nyomorúságosnak" vélt élete által.
Azt a törvényt, melynek az a lényege, hogy minden embernek vállalnia kell a tetteiért a következményeket KARMÁNAK - Karma Törvénynek nevezik.
A karma szanszkrit eredetű szó, és szószerint cselekvést jelent.  Cselekedet (létezni, és cselekedni egy) valamint, az akció - reakció törvényét jelenti, persze kozmikus méretben. A törvény alapja az, hogy minden hatásra érkezik egy ellenhatás, minden tettnek van egy eredménye, bármilyen cselekedetre következik egy azonos nagyságú és töltésű ellen-cselekedet. Tehát minden cselekvés szül egy másikat, minden okot követ egy okozat, következésképp minden cselekvésnek van egy azzal arányos következménye. Ezeket a következményeket a vizsgált személyre, csoportra, vagy rendszerre vonatkoztatva nevezzük karmának. A karma tehát egy cselekedet esszenciája, amiben egy cselekvésre és az elindítóra jellemző információ (töltés) van. Formáit tekintve megkülönböztetünk egyéni, csoport, és kozmikus karmát.
Az egyéni karma egy bizonyos személy cselekedeteinek a következménye, ami természetszerűleg szorosan összefügg más egyének cselekedeteivel, hiszen az emberek közötti érintkezés egy közös felületen megy végbe. Így kialakulnak mindenkinél karmák, de ezek ugyanakkor a másik résztvevőre vonatkozó jellemzőket is hordoznak, tehát egy személyhez kötött tartalom is megjelenik a cselekvés általános tartalma mellett. Ezekből a személyre szabott kötődésekből jönnek aztán létre olyan karmikus kötelékek, amik több testetöltésen átívelően is összekapcsolják bizonyos emberek sorsát.
Egy kellően nagy csoportban igen sok összefonódás jön létre, tehát a csoport tagjainak sok hasonló karmikus kapcsolódása támad. Sok mindent csinálnak együtt, szüleikkel, gyermekeikkel, azonos miliőt alakítanak ki maguk körül, ami egy nagy, aránylag jól körvonalazható csoportot - törzset, nemzetséget, nemzetet - képeznek. Az ő közös karmájuk, ami részben független az egyes ember saját kis karmáitól, a csoport karma.  Bizonyos embercsoportok egyszerre történő testetöltésbe lehozása nemcsak azért szükséges, hogy kölcsönös karmikus kapcsolataikon dolgozhassanak, hanem az is a célja, és feladata, hogy megtanulhassanak együtt dolgozni egy nagy cél elérése érdekében.
Ez azokból a cselekedetekből képződik, amit a csoport közösen "követ el", tehát nem az egyes egyed személyes döntése, hanem pld. egy törvény előírásai alapján.
Létezni és cselekedni egyet jelent. Az egész világmindenség egy hatalmas, folyamatos cselekvés, amely az igazságosság törvénye megmásíthatatlanságával irányított. A világban minden mindennel összefügg, kölcsönhatásban van egymással, és közös cél felé törekszik.
A világmindenségben minden esemény egy megelőző ok eredménye, és ugyanakkor a soron következő oka is. Így az okok és következmények folyamatos láncolatát kapjuk, amelyek megvalósulva a világmindenség életét jelentik. Ezért jelentős a karma, mint az okiság törvénye. Az emberre alkalmazva a karma cselekvéseinek összességét jelenti.

karma
karma
karma
karma
levél, levelezés

karma
Mária - Szűz Anya
Jézus
Felemelkedett Mesterek
Arkangyalok
Őrangyal
Szimbólumok
Angyalok
Antivilág
Logosz Világ szótára
karma
Szolgáltatások
karma
karma
karma
karma
Bemutatkozás - Kovács Éva Mária
Bienergetika, bioenergia
Index - Főoldal
Reinkarnáció
A hét sugár
Szeretet
Szerelem
Mágia
Halál
Karma
karma
karma
karma
 
 
1, 2, 3, 4
Copyright:  Kovács Éva Mária