Álmok
Karma
Lélek horoszkóp
Mesterkártya, jóslás
Élettér tanácsadás, feng shui
Isten
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma


karma


karma
karma


karma
karma

karma
"Ha az életben találkozol nehézségekkel - akkor nézz magadba őszintén, és megismered az okait."
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
karma
2.

Azért ne feltételezzünk az ok-okozat törvényében semmi gonosz szándékot, vagy büntetést! A karma leginkább egy töltés, aminek ki kell sülnie. Úgy fog kisülni, ahogy a jellege megkívánja. Ennél fogva tehát rossz az a kérdés: "Miért ver engem az Isten?" Ne gondoljuk, hogy az égiek olyan szigorúak, és minden lépésünkre csapdák várnak, valamint próbatételekkel nehezítik a tapasztalatlan lelkek életét. Inkább az ellenkezője érvényesül! Minden módszer a megóvásra, segítésre, figyelmeztetésre, és a védelem biztosítására irányul. Hiszen a Karma Törvénye mellett a Könyörület Törvénye is működik. Minden emberi lét közvetlen célja a szellemi, értelmi és fizikai fejlődés a tökéletes ember állapotáig, és az, hogy szellemi vezetésben töltsön be magas tisztségeket a nemzetek, bolygók vagy naprendszerek életében. Ezért valamennyi élete gyakorlás és előkészület a jövőben elfoglalandó tisztségekre.
A karma törvénye szerint (amit más kifejezéssel energia megmaradás törvényének is ismerünk) semmilyen erő soha nem veszhet el megfelelő hatása következtében. Létre kell hoznia a megfelelő és teljes hatást, így addig, amíg erre alkalom nem adódik, megmarad felhalmozott energiaként. Azt a helyzetet, amelyben percről-percre találjuk magunkat, az igazságosság szigorú törvénye határozza meg, és soha sem függ a véletlentől. A "véletlen" a tudatlanság által létrehozott fogalom, a bölcs ember szótárában ez a szó nem ismert. Életünkben nincsenek véletlenek, mindennek megvan az oka, minden gondolatunk, minden érzésünk és tettünk a múltunkból ered, és hatással van a jövőnkre. Amíg a múltunk és jövőnk rejtve van előttünk, addig úgy nézünk az életre, mint valami megfejthetetlen rejtélyre, nem is gyanítva azt, hogy mi magunk hoztuk létre jelenünket, a jelenségek pedig ennek megfelelően mintha az ismeretlenség mélyéből érnének el minket, véletlenszerűen alakítva életünket.
A sorsunkat mi magunk alakítjuk olyanná, amilyen. Sorsnak tulajdonképpen életünk jelenségeit nevezzük, vagy esetleg véletlennek és csodának is hívjuk, bár ezek a szavak semmit nem magyaráznak meg. Az isteni igazságosság hatalmas törvénye folytán minden ember teljesen a saját cselekedetei pontos következményeiben részesül, akár jók, akár rosszak azok.
Aki megismerte a karma törvényét, az alábbiak szerint vélekedik és viselkedik:
"Ha ma szenvedek, az attól van, mert a múltban megszegtem a törvényt. Szenvedésemért én vagyok a felelős, így nyugodtan kell elviselnem azt."
Függetlenség, szabad szellem, magabiztosság, türelem és szűkszavúság - ezek a szükségszerű következményei annak a felfogásnak, amely behatol az ember szívébe és akaratába. Az ember saját belső életének tudatos irányításával sikeresen dolgozhat karmája javításán, megváltoztatásán, még egy ilyen rövid testetöltés során is.
Mivel minden ember saját maga irányítja és építi fel jelenlegi életét, így mi magunk döntjük el, hogy sivár ürességet, avagy tartalomban és "boldogságban" gazdag életet teremtünk magunknak. Az ember megteremti elméjét, jellemvonásait, viszonyát más emberekhez, de személyes karmája szerint is beletartozik különféle embercsoportokba (család, nép, faj), és szálaival beleszövődik mindezen a csoportok gyűjtő-karmájának szövetébe.

Az emberi sorsot három fő erő építi:karma
karma
karma
karma
karma

karma
karma
levél, levelezés

karma
Mária - Szűz Anya
Jézus
Felemelkedett Mesterek
Arkangyalok
Őrangyal
Szimbólumok
Angyalok
Antivilág
Logosz Világ szótára
karma
Szolgáltatások
karma
karma
karma
karma
Bemutatkozás - Kovács Éva Mária
Bienergetika, bioenergia
Index - Főoldal
Reinkarnáció
A hét sugár
Szeretet
Szerelem
Mágia
Halál
Karma
karma
                        Copyright:  Kovács Éva Mária          
 
 
karma
karma
Az ember gondolata
Ez az erő az ember jellemét építi, olyan az ember, amilyenek a gondolatai. Az ember sehol máshol nem válhat oly világosan és egyértelműen sorsának létrehozójává, mint a gondolatok terén. A jellem az emberi boldogság egyik legfontosabb feltétele a földön. A tettre kész, nemes és erős jellem a dicsőséges jövő záloga.
"Az ember az elmélkedés teremtménye. Amiről jelen életében elmélkedik, azzá válik a következő életében."
Az ember vágyai
A vágy és az akarat ugyanannak az erőnek két pólusa, amely összekapcsolja az embert vágyának tárgyával, abba az irányba hajtja, amelyben vágyai teljesülhetnek.
A vágy és legfelső formája, az akarat a Világegyetem leghatalmasabb teremtőerői. A vágyak a külső világ ilyen vagy olyan tárgyaihoz vonzanak. A vágyak hozzák létre szenvedélyeinket, határozzák meg az ember sorsát a halál utáni állapotban, a Tisztítótűzben, amely épp a rossz szokásunk és negatív tettünk által teremtett. Ottani tartózkodásunk időtartama és szenvedésünk intenzitása azon vágyaink erejének felel meg, amelyektől meg kell szabadítanunk magunkat.
Mivel az emberi evolúció adott ciklusában vágyaink sokkal erősebbek gondolatainknál, így a vágyakkal átszőtt karmikus kapcsolat erősebben fűzi össze az embereket, mint a gondolataik.
Az ember tettei
A tetteink, amelyek a következő testetöltésnek külső feltételeit határozzák meg.
Ha az ember tettei mások számára szenvedést okoztak, ő maga ugyanolyan mértékben fog szenvedni, ha viszont örömet és jólétet hoztak, ez a következő testet öltésben kedvező földi körülményekben jut kifejezésre.
Az alantas tettek a világrendet megzavarják, és az egyensúly ennek következtében felbillen. Ahhoz, hogy ez az egyensúly helyreálljon, elengedhetetlen, hogy az elkövető saját magán érezze tettének következményét.

A karma törvényei szigorú számadást vezetnek, és a legkisebb dolog sem marad következmény nélkül. A legönzőbb egoista is jó körülmények közé születhet, ha a múltban környezete jólétét aktívan segítette, de hogy ezen körülmények között boldog lesz-e vagy komor és kielégítetlen, ez már egy másik karmikus számlától függ.


1, 2, 3, 4