"Megértést adj nekem, és megtartom törvényed."

Copyright:  Kovács Éva Mária          
SZERETETTEL ÜDVÖZLÖM
WEBOLDALAMON!

Szolgáltatások

Szeretettel üdvözlöm a Logosz Világ portálon!
A nevem Kovács Éva Mária, születésemtől fogva Debrecenben élek.
Bioenergetikával, numerológiával, Tarot kártya elemzéssel, holisztikus-, ezoterikus filozófiával, teozófiával és pszichológiával foglalkozom.
Egyik fő feladatom Isten és az anyagban való megnyilvánulása értelmének feltárása, valamint a megszerzett és a ténybeli tudás terjesztése.
33 éves koromig ateista tudattal éltem, így az istentagadó-filozófia sem ismeretlen számomra.

33 éves koromig ateista tudattal éltem, így az istentagadó-filozófia sem ismeretlen számomra.
Világszemléletem és életem gyökeres változását egy reinkarnációs „időutazásnak” köszönhetem.
Időutazásom következménye az lett, hogy a materialista világszemléletem egy pillanat alatt megsemmisült, ugyanis megbizonyosodtam arról, hogy Amit/Akit addig körmömszakadtáig tagadtam, az igenis létezik.
A felismerés után következett a tanulás.
Ateista lévén semmit sem tudtam a transzcendens, szemem elől elrejtett világról/világokról. Csak akkor hittem, ha láttam - vagy még akkor sem!
Egészen „véletlenül” egy arkangyal témával foglalkozó könyv került a kezembe, s így elkezdődött az angyalokkal való tudatos kapcsolatteremtésem.
Kértem az Égi Rend tagjait, hogy segítsenek nekem eljutni oda, ahol a  kérdéseimre az igazságot tartalmazó logikus válaszokat megkaphatom. Mindent tudni akartam Istenről, a teremtésről, az univerzum törvényeiről és a transzcendens világról.
Kértem, és megadatott – gyorsabban, mint számítottam rá –, hamar megérkezett az útmutatás, így találtam rá arra a budapesti magánegyetemre, ahol megismertem a filozófia, pszichológia, Feng Shui, lakberendezés, színterápia, szimbológia, bioenergetika és a teozófia alapelveit.
Gyerekkoromban az állami iskolákban rám kényszerített kötelező tanokat mindig utáltam és gyakran nem is értettem egyet az eltorzított, népbutító tanításokkal, s így sem az elfogadás, sem a megértés nem kerítette hatalmába az elmémet. Az éveken át tartó „agymosásomra” tett kísérletek azt eredményezték, hogy egy idő után hanyagoltam a tanulást és nagyívben elkerültem az iskolának nevezett intézményeket. Úgy gondoltam, hogy haszontalan dolgokra nem pazarlom sem az időmet, sem az energiámat.
A „krisztusi koromban” felmerülő tudásszomjúságomnak és az egyetemen hallottaknak köszönhetően azonban újra visszatért hozzám a tanulás szeretete. Életem egyik legszebb időszaka volt ez, többek közt azért is, mert azt tanultam, ami érdekel, s amit szeretek.
Az élettér-tanácsadó képesítésem megszerzése után tanulmányaimat Dr. Bíró Dénes orvos-bioenergetikus tanfolyamain folytattam, ahol a bioenergetika és a teozófia alapelvek megértésével elkezdődött az isteni éntudatra ébredésem folyamata.
2005 augusztusában, Debrecenben létrehoztam a Turmalin Ház ezoterikus központban az Angyal Klubbot. Néhány hónap múlva az Angyal klubos találkozókat az akkori Ezotéria nevű bolt helyiségébe költöztettem át. Később ezeket az „angyali összejöveteleket” – ebben a formában – végleg megszüntettem.
Mindezek után úgy döntöttem, hogy az eddig megszerzett tudásom és tapasztalataim egy részét írásba foglalom és megosztom embertársaimmal.
2009 májusában Farkasné Kovács Éva (weblapkészítő, web-szerkesztő) baráti segítségével felkerült a világhálóra a LOGOSZ VILÁG portál.
E weblapon sajátos holisztikus filozófia-szemlélet szerint jelennek meg írásaim, melyeknek alapját a teozófia, filozófia, bioenergetika, valamint a spiritizmus képezik.
 
A Logosz Világ webhez kapcsolódik egy blog is:

Logosz Világ blog

Ebben az internetes naplóban a betegségek kialakulásának lelki okairól és a „másképp” gondolkodó ember világnézetéhez kapcsolódó témákról lehet olvasni.
Mindezek mellett évek óta munkálkodom egy olyan ezoterikus és a hétköznapi nyelvben is használt kifejezéseket tartalmazó enciklopédikus gyűjteményen, amelyben a szavak jelentései többféle szemszögből és igen mélyrehatóan kerülnek magyarázatra.
A Logosz Világ weblapnak és a hozzátartozó blognak, valamint az enciklopédikus munkámnak egyaránt az a célja, hogy kifejezésben egy másfajta, a hagyományostól eltérő gondolkodásmód körvonalait bontakoztassa ki az olvasóban.
Nem vagyok angyal, sem Isten által kiválasztott és a tudásomat, bölcsességemet sem magasztalom fel az egekig. Naponta teljes óraszámban látogatom az Élet nevű szabadegyetemet s azon dolgozom, hogy a lelkiségem által irányított emberré váljak.
Magyar vagyok és büszkén vállalom származásomat még akkor is, ha ez napjainkban sokak szerint szégyenletes dolog.
Nem tudom szó nélkül hagyni azt a népbutítást, amely jelenleg országunkban zajlik.
Minden szenvedés tudatlanságból ered. Ahhoz, hogy boldog Magyarországot hozzunk létre, az emberek világnézetén kell változtatni.
A nemzettudat változását (és az emberek egyéni spirituális fejlődését is) többek közt az „Ébredj Magyarország” blogommal kívánom elősegíteni és szorgalmazni. Az itt publikált írásaimban gondolkodásra és cselekvésre inspirálom (hívom) mindazokat, akiknek az ereiben magyar vér folyik.

Ébredj Magyarország!

Megjegyezni kívánom, hogy nem tartozok egyik politikai párthoz sem, és nem vagyok tagja semmilyen szervezetnek vagy vallási közösségnek.
Holisztikusan gondolkodó magyarként arra inspirálok mindenkit, hogy fordítsunk hátat az Isten és életellenes, a testvériséget megtagadó embertelen nihilizmusnak és a materialista eszméknek.
Célom, hogy az emberek gondolkodóvá és lélektudatossá váljanak, s szeretetben, békességben éljenek egymással.
 


Elérhetőségeim:
E-mail:    evamaria@logoszvilag.hu
Telefon: +36 30/ 338 - 3126