Copyright:  Kovács Éva Mária          
Az átok gonosz szándékkal tett eskü és fohászkodás, ami tudatosan a lélek elfojtására irányul. Az igazi átok profi munka, ehhez már érteni kell. Ennek a szakavatott mestere a fekete mágus, aki jól ismeri a mágia szabályait, törvényszerűségeit, és képes is azt működtetni. A fekete mágus egy kifejezetten jellemhibás, pénzsóvár és abszolút személyiség központú ember. A valódi átok egy személyre felhelyezett negatív program, amelynek az a célja, hogy az embert   teljesen elszakítsa a lelkiségétől, ezáltal a Teremtői Tervétől. Az átkot azért nevezhetjük "profi  munkának", mert kódolva van, az emberen különböző helyekre (testrészekre) teszik fel, és általában rejtve, nehogy könnyen megtalálható legyen. Az átok tehát rossz szándékú akarat rákényszerítése egy emberre, ami a személyt akadályozza a Teremtői programjának végrehajtásában - ezért az akaratmágia csoportjába tarozik. Bizonyára mindenki előtt ismeretes a dühből és haragból való kiabálva átkozódás. Manapság előfordulhat az átoknak ez a formája az utcán is, ha embertársunknak nem teljesítjük az óhajait (pl. nem adunk cigarettát vagy pénzt). Az ilyen fajta átok az átkozódó ember tudatlanságából ered és csak a megátkozott személy tudatosságától függ, hogy milyen hatása van/lesz. Ha valakit megátkoztak, akkor azt az átkot kívül álló személy nem veheti le, csakis azt tudja megszüntetni vagy enyhíteni, aki küldte.
A rontás szintén az akaratmágia (fekete) körébe tartozik és a mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet. Ez abban különbözik az átoktól, hogy leginkább érzelmi manipulációról van szó tehát, míg az átok egy ember akaratának befolyásolásáról szól, addig a rontás egy személy érzelmeinek irányítására tevődik. Ilyen mágikus beavatkozás pl. a szerelmi kötés és a szemmel verés is.
A szerelmi kötés egy igen jellemtelen módon való érzelmi fogvatartásnak nevezhető fekete mágikus támadás. Az olyan "szerelmet", amelyet egy ember akarata és tudta nélkül "idéznek" elő - ráadásul egy olyan személyhez kötik, akihez normális esetben egyáltalán nem vonzódik - csakis az önző személyiség által irányított érzelmek vezérelnek, és a legjobb indulattal sem nevezhető szeretetnek vagy szerelemnek. Igazán feltehetné a kérdést magában az, aki így akar magához láncolni valakit érzelmileg, hogy "neki hogy tetszene, ha akarata ellenére egy személy csupán egy ártatlannak vélt szerelmi kötéssel megkötné, mint egy kutyát, és láncra verve szabadságában korlátozná?"
Szolgáltatások
"Az ember használja a mágiát, a mágus a része."
St.germain a ceremoniális mágia mestere

5.

 
 
Sajnos hajlamosak vagyunk nem észrevenni azokat a "finom" eredményeket, amelyek például egy ima után érkeznek hozzánk segítségként, ha csak nem azonnal illeszkednek a céljainkhoz és, ha nem esnek egybe személyiségünk arra vonatkozó döntésével, aminek szerintünk történnie kellene.
Amikor a szavak erejéről van szó, feltétlenül meg kell említeni azt az ártó szándékkal kimondott vagy kigondolt óhajt (vágyat), amelyet átoknak és rontásnak neveznek.
Tapasztalataim és kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy az átok és a rontás jelentése, valamint hatása elég zavaros az emberek elméjében. Gyakran összekeverik a két cselekvés jelentőségét, holott egyáltalán nem mindegy, hogy átokkal vagy rontással állunk szemben. Csakis akkor tudunk az ilyen jellegű problémán javítani, ha tudatában vagyunk az energetika minőségével, ami hatással van ránk.

Feltétlenül megfontolásra érdemes cselekvések ezek, mert nemcsak etikátlan viselkedési formát tartalmaznak, hanem karmikus következményeket is. A Karma Törvény alapja az, hogy minden hatásra érkezik egy ellenhatás, minden tettnek van egy eredménye, bármilyen cselekedetre következik egy azonos nagyságú és töltésű ellen-cselekedet. Tehát minden cselekvés szül egy másikat, minden okot követ egy okozat, következésképp minden cselekvésnek van egy azzal arányos következménye.
Jól véssük az eszünkbe, hogy a karma törvényei szigorú számadást vezetnek, és a legkisebb dolog sem marad következmény nélkül!
Ha jól megnézem a mai ember tudatosságának haladottságát, akkor úgy vélem, hogy van/lesz éppen elég megoldandó feladata mindenkinek, és szükségtelen az átkokkal, rontásokkal és egyéb fekete mágikus cselekedetekkel súlyosbítani a jelenlegi és az elkövetkezendő inkarnációinkat.

Alkímia
Amikor a mágiát tanulmányozzuk elengedhetetlen az alkímia fogalom ismeretének értelmezése.
A mágusok tanítása szerint az alkímia arra való, hogy a halandókat a szenvedés és tudatlanság állapotából a megvilágosodás és boldogság állapotába vezesse. Ez a megállapítás teljesen helyénvaló és ezzel el is mondtam minden fontosat az alkímiáról, azonban én mégis úgy gondolom, hogy senkinek sem válik kárára, ha egy kicsit részletesebben bővíti ismereteit ebben a témakörben.
Az alkímia titkos tudomány, a mai természettudományok forrása. A legrégibb tudomány és attól titkos, hogy a személyiségtudatú ember számára rejtve van a teremtéssel és a fejlődéssel, valamint az univerzális (egyetemes) törvényekkel kapcsolatos információ. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a személyiségtudatú ember számára tűnik csak rejtett tudománynak!
Az alkímia az emberek ősi vágyait igyekszik megvalósítani (halhatatlanság, örök ifjúság, testi-lelki megtisztulás) úgy, hogy a természet erőit, elemeit és szellemi energiáit alkalmazza. Ezért megkülönböztetünk ezoterikus és exoterikus alkímiát.


1 2 3 4 5 6