Copyright:  Kovács Éva Mária          
Az ezoterikus alkímia a tudatban játszódik le, ez a szellemi átalakulás. Célja a tudat megtisztítása, a lélek nemesítése (arannyá változtatása), vagyis az ember megvilágosodása. Az embernek keresztül kell mennie a sötétségen és a halálon, hogy ismét újjászülethessen a világosság számára. Az átalakulás, amelyen az ember (anyag, lélek, szellem) több inkarnáció során folyamatosan keresztül megy megismétlődik, és ez az Egyetemes Értelem és az Anyag megjelenési formáját szolgálja.
Az exoterikus alkímia a fizikai anyagok átalakítására, nemesítésére irányul, amit legjobban a fémből arannyá változtatás példáz.

Szolgáltatások
"A tökéletes figyelem rendezi áttekinthetővé a zűrzavart."
St.Germain a ceremoniális mágia mestere

6.

 
 
Az alkímia tehát az átváltozás/átváltoztatás tudománya, amelynek célja a filozófuskő (bölcsek köve), vagyis az univerzális anyag felfedezése, amely a fémet arannyá, a személyiséget szellemmé változtatja, ami gyógyítja a betegséget, valamint jobbítja az emberi természetet.
A fémből arannyá való átváltozás "jelenségénél" időzzünk el elvekben egy kicsit!
Mivel az alkímia lényege az átváltozás és a fémből képes nemesfémet (aranyat) "varázsolni", és teszi mindezt a mágia (cselekvés) útján, ezért nyugodt szívvel kijelentem, hogy minden ember mágus és egyben saját maga alkimistája. Összegzésként az alkímia legfőbb céljának azt tekinthetjük, hogy az ember anyagban (testben) megnyilvánuló személyiségtudatát átváltoztatja (transzmutálja) tudattá (lélektudat), majd öntudattá (Isteni éntudat = monád, szellem). Ez az igazi átváltozás művészete, mert benne van a kezdet és a vég.

Cs


odák nincsenek!
Minden, ami történik az örök, elpusztíthatatlan és a mindig cselekvő törvény eredménye.
Azok a "megmagyarázhatatlan jelenségek", amelyek az ember számára csodának tűnnek, csak a szemünk elől elrejtettnek hitt erők működésének eredményei.
A mágia forrása és alapja a szellemben és a gondolatban rejlik, akár a tisztán isteni, akár a földi síkról van szó. Spirituális rejtett értelme a "Nagy Élet", vagy Isteni Élet a Szellemben.

1 2 3 4 5 6