Lélekhoroszkóp
Mesterkártya
Élettér tanácsadás
Isten
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek


felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Copyright:  Kovács Éva Mária          
1.

"Szegény, szegény emberiség, mikor lesz a tiéd az egész hamisítatlan Igazság! Íme a "kiváltságosok" mindegyike azt mondja: "csak nekem van igazam...". De honnan ez a makacs megfeledkezése arról a fontos tényről, hogy van még számtalan más oldal is azon egyetlen oldal előtt és után, amelyet a "látnokok" mind még alig tanultak meg kibetűzni? Miért van az, hogy ők az Igazság alfája és omegája?"
(Kuthumi)

Gyakran hallottam már ezoterikus körökben, hogy "a mesterem azt mondta…". Ilyenkor általában megérdeklődtem, hogy kiről van szó. Melyik mester, mi a neve, és miben mester?
Végül mindig csalódottan vettem tudomásul, hogy egy olyan fizikai testben lévő, halandó emberről van szó, aki érdeklődik az okkult tudományok iránt, és néhány dolgot már elméletben megtanult, a gyakorlatban viszont még nem biztos, hogy megfelelően képes alkalmazni a tanultakat. Ezek az emberek mestereknek neveztetik magukat, olyan személyekkel (tanítványokkal), akik elhiszik nekik, hogy ők már mindent tudnak az ezoterikáról, és ők az Isten kiválasztottjai. Sajnos ezeket, a hiszékeny embereket a lehető legjobban ki is lehet használni alvó tudatuk miatt - mert a "mesternek neveztetett" önző, és gyarló akaratának megfelelően, képes rájuk hatást gyakorolni. A "halandó mester" pedig él is a lehetőséggel, és gyakran minden eszközt bevet, annak bizonygatására, hogy az ő szava szent, és sérthetetlen. Attól az embertől, aki azt állítja, hogy csak ő egyedül rendelkezik az egyetlen igazságos tanítás rendszerével, vagy különös képességekkel, amely senki másnál nincs, és minden más hamis, okosabb ha távolságot tartunk, mert az a sötétség tanítója. Tanításai pedig a káprázatról szólnak, ami elbűvöli az emberek személyiségét, ereje és hatalma pedig abban van, hogy a csalárd tanító azt mondja a Törekvőnek, amit hallani szeretne.

Fehér Testvériség
Létezik azonban az univerzumban egy közösség, amelyben valóban Mesterek munkálkodnak. Ez a Nagy Fehér Testvériség Páholy, a Nyugati Szentek és Keleti Adeptusok szellemi rendje, akik újra egyesültek az élő Isten szellemével. Ők azok, akik a szellem síkjain laknak, Isten Királyságában (Isten Tudatának Királyságában), és tanítják a nem felemelkedett lelkeket éteri síkon, az éteri templomaikban. Azokat nevezzük Felemelkedett Mestereknek, akik a testvériség legfelsőbb céljaival az Isten-Atya  vezetése alatt egyesültek, és az égi seregeket is vezetik, és akik még a fizikai életükben nagyban hozzájárultak a tanításokhoz, tudományokhoz, művészetekhez és gazdaságokhoz minden nemzetben és minden időben, valamint, akik a megtestesülés után is folytatják az emberek lelkesítését.
A szó "fehér" (Testvériség) nem a fajt jelenti, hanem a fehér, tiszta aurát, amely körülveszi formájukat. A Fehér Testvériség magába foglalja a Felemelkedett Mesterek, nem felemelkedett cséláit (tanítványait) is. A Fehér Páholy Mesterei, az emberiség idősebb testvérei. Olyan fogalom ez, amely különös varázzsal hat az emberi szívre, és az minden róluk szóló hírt üdvözöl.

Mester - Adeptus
A teozófusok által használt "Mester" kifejezés, olyan emberi lények megnevezése, akik befejezték emberi evolúciójukat, és elérték az emberi tökéletességet, semmi több tanulnivalójuk nincs, elérték azt, amit a keresztények "üdvözülésnek" neveznek. Tulajdonképpen, ez a reinkarnáció alóli felszabadulást jelenti, és biztosítást az evolúcióban való minden bukási lehetősége ellen. Az evolúció, magában foglalja az öntudat fokozatos kiterjedését, valamint a javított anyagi formákban való megtestesüléseket, ami a "Mesteri" állapot fogamzásának alapfeltétele. A tökéletességet, melyet a fejlődés során, minden emberi lény elérhet nyilvánvalóan nem lehet megvalósítani egy rövid emberi élet alatt. Egy ilyen hosszú evolúció csúcsán áll a "Mester" megtestesítvén magában az ember lehető legmagasabb értelmi, erkölcsi, és szellemi fejlődésének eredményét. Megtanulta mindazon leckéket, melyeket az emberiség még most ismer meg, övé mindazon tapasztalatok értéke, melyeket a világ megadhat. Ezen a ponton túl, már az evolúció: ember feletti.
A Mester olyan emberi lény volt, akiben a benne rejlő isteni lény, fokozatos és lassú fejlődés után kibontakozott. Ez azt jelenti, hogy a Felemelkedett Mesterek kezdetben ugyanazon az úton haladtak, mint más emberek, csak később neki indultak a meredekebb leejtőnek, amely az ember fejlettségéhez vezet. E mesteri magasztos állapotban, az ember eléri a tökéletesség elérhető fokát. A gondolatnak, hogy e nagy lények, tökéletesedett emberek, csak az emberi elme korlátai szabnak határt. Az ilyen lények létezése, az evolúció tanának elfogadása mellett egészen természetes - ők szükségképpen a legmagasabb "termékei" az evolúciónak. Mivel a Mesterek is jártak azon az úton, amelyen mindannyian haladunk, ezért nem csodaszerű az ő útjukon való haladás, sőt mindenki számára hozzáférhető. A buddhisták asheka-nak nevezik - szó szerint "nem tanítvány" - mert már nincs mit tanulnia, a természet emberi birodalmainak lehetőségeit kimerítette. Örökké a nirvána fényében van, még ébrenléti tudatában is, ha esetleg azt választotta, hogy a földön marad fizikai testben. Amikor fizikai testén kívül van, még magasabbra emelkedik, pontosan a monádi síkra, ami azt jelenti, hogy nemcsak a szavainkon, de gondolatainkon is túlra.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
"A Szellem igaz Szabadsága a Szeretet, Megbocsátás és Irgalmasság állapotain keresztül nyilvánul meg."


felemelkedett mesterek


felemelkedett mesterek
Szolgáltatások
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Kovács Éva Mária bemutatkozás
Bioenergetikai tanácsadás
Logosz Világ főoldal
Világanya
Jézus
Mesterek
Arkangyalok
Őrangyal
Szimbólumok
Angyalok
Antivilág
Logosz Világ szótára
Reinkarnáció

A hét sugár
Szeretet
Szerelem
Karma
Álmok
Mágia
Halál

Djwal Khul
El Morya
Kuthumi
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
El Morya
Kuthumi
Djwal Khul
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
Serapis Bey
Serapis Bey