Karma
Álmok
Mágia
Halál
A hét sugár
Szerelem
Szeretet
Logosz Világ szótára
Isten
Lélekhoroszkóp
Mesterkártya
Élettér tanácsadás
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
"A tisztaszívűek nem hibáztatnak, és nem ítélkeznek."

felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Copyright:  Kovács Éva Mária          
A Mester és a Tanítvány
Kevés ember tudja felfogni, hogy mi az, amit kér, amikor azt óhajtja valaki, hogy egy Mester a figyelmét felé fordítsa, és tanítványává is fogadja. Mindazoknak, akik azzal a kéréssel fordulnak a Mesterek felé, hogy tanítványokká lehessenek, elsőként meg kell kísérelniük megérteni az erőnek, és a munkának azt a csodálatos jellegét, és azoknak a Lényeknek a nagyszerűségét, akikkel az ember összeköttetésbe szándékozik lépni.  Ahhoz, hogy egy Mester tanítványául fogadjon valakit, jó néhány feltételnek meg kell felelnie a törekvőnek. Nem azért, mert az Adeptus válogatós, és kivételezik, hanem azért, mert a Felemelkedett Mester a rendszer Logoszának munkájáért él, és azoknak közülünk, akik hozzájuk akarnak közeledni, meg kell tanulniuk hasonlóan cselekedni, és csak a Teremtői munkáért élni. Akik ezt teszik, bizonyosan magukra vonják a Mesterek figyelmét, akik meg fogják tanítani őket, a világra segítséget és áldást bocsátani.
Elsősorban a szeretet tüzében égő szív az, amely után a Mesterek néznek, amikor tanítványaikat az emberek közül kiszemelik. A szeretet lángját keresik, mely bevilágítja az emberi önzés, és küzdelem sötét éjjelét. A szeretet olajából táplálkozó, lángoló szívet keresi a Mester, és ha megtalálja valakiben, akkor tudja, hogy tanítványainak száma megszaporodott. A tanítványsághoz azonban nemcsak hosszú az út, hanem elég göröngyös is.
Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a Mester nem a személyiség tanításával foglalkozik elsősorban, hanem a lélek előrehaladását segíti. Pontosabban megfogalmazva, csak az a Törekvő számíthat a tanítványság elérésére, akinek a lelkisége a tudat-kibontakozás hosszú folyamata során eljut arra a fokra, ahol világosan felismerhető, hogy nem önmagáért, hanem másokért akar élni. A lélek ekkor az a földi testben élő, eszményekért lelkesülő férfi vagy nő, aki bár gyakran elárulhatja eszményeit, végérvényesen sohasem mond le róluk, még szenvedés és megaláztatás árán sem. Ha már a személyiséget a lélek is irányítja, akkor válhat alkalmassá arra az ember, hogy a LÉLEK életébe belépjen Valaki, aki tudatának kitágítását a megvalósulás további magaslataira vezérli. Ez a Valaki, a bölcsesség egy Tanítómestere, aki életről-életre figyelemmel kísérte a lélek küzdelmeit, hogy miként akart hű maradni eszményéhez, és most azért jön, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsen a lélekkel, mint a Mester a Tanítvánnyal. Mindig a Mester választja a tanítványt, és nem a tanítvány a Mestert.
A tanítványságnak több fokozata van, de itt most csak a próbatanítványsággal és a tanítvánnyá válással foglalkozunk.

A próbatanítványság
Amint az ember értelmi, erkölcsi és szellemi természete kifejlődik, mindinkább ráeszmél az emberi élet céljára, és mind jobban vágyódik arra, hogy ennek a célnak saját személyében is megfeleljen. A sokszori vágyakozás a földi örömök után, amelyeknek birtoklását teljes csömör követi, lassanként megtanítja őt a föld legdrágább javainak múlandó és elégtelen voltára. Olyan gyakran törekedett valami felé, hogy elnyerte, örömét lelte benne, kielégítette magát vele, és végül megcsömörlött tőle, mert már elégedetlenül fordul el attól, amit csak a föld nyújthat. Az ember rájön, hogy ezek a földi örömök csak illúziók, ami nem egyéb, mint káprázat.
A próbatanítványi ösvényre lépő embernek, teljesen mentális és erkölcsi természetű feladatot kell végeznie. Már a nevében is benne van (próbatanítvány), hogy valamiféle próbákat kell kiállnia az embernek. A tanítvány próbatétele, azaz kipróbálása abban áll, hogy megvizsgálják, mennyire tud a jelölt a karmikus megrázkódtatások közepette is helytállni, és önzetlenségéből mitsem veszíteni. Kipróbálják arra nézve is, hogy mint munkás tud-e eléggé alkalmazkodni a Mester tervéhez. Mert, ahogy már volt róla szó, a bölcsesség mindegyik mestere nagyszámú tevékenységnek a központja, és ezeknek előmozdításával járul hozzá a maga részéről a Logosz Tervéhez. A törekvőt tehát nem annyira azért teszik próbára, hogy a Mestertől tudást nyerjen, hanem inkább azért, hogy a Mester munkájában megfelelő segéderővé képezze ki magát. A próbatanítványnak késznek kell mutatkoznia arra, hogy tanulótársaival együttműködjék, és minden tekintetben be kell bizonyítania, hogy a munka eszménye fontosabb neki, mint saját személyes kielégülése.
Ha valaki saját erejéből, teljes mértékben felhasználta az általános segítséget, amelyet a hit által,  a filozófiai tanokból nyerhet, és a fejlődés előretörő hullámának első vonalaiba küzdötte fel magát, ha szerető, és önzetlen segítségre kész, akkor magára vonja az emberiség éber szemű őrzőinek különös figyelmét, akik többször is alkalmat adnak neki, hogy megvizsgálják erejét, szándékát, és felkeltsék intuícióját. Amint rálép az ember erre az ösvényre, próbatanítvánnyá, csélává lesz. Ez annyit jelent, hogy az egyik Mester gondozásába veszi, és úgy tekinti, mint aki keresi tanítóját, hogy az vezesse lépteit a felszabadulás felé vezető keskeny, és meredek ösvényen. Ez a tanító már az ösvény kezdeténél várja őt, és bár az újonc nem ismeri Mesterét, a tanító ismeri, látja küzdelmeit, irányítja lépteit, és olyan körülmények közé vezeti, amelyek legjobban szolgálják a tanuló fejlődését.
Több olyan képességet határoztak meg, amelyet a próbatanítványnak meg kell szereznie, amely a Nagy Testvériség bölcsessége szerint az igazi tanítványság feltétele.
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek

felemelkedett mesterek
Szolgáltatások
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Kovács Éva Mária bemutatkozás
Bioenergetikai tanácsadás
Logosz Világ főoldal
Világanya
Jézus
Mesterek
Arkangyalok
Őrangyal
Szimbólumok
Angyalok
Antivilág
Reinkarnáció

Djwal Khul
El Morya
Kuthumi
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
El Morya
Kuthumi
Djwal Khul
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
Serapis Bey
Serapis Bey
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
4.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11