Karma
Álmok
Mágia
Halál
A hét sugár
Szerelem
Szeretet
Logosz Világ szótára
Isten
Lélekhoroszkóp
Mesterkártya
Élettér tanácsadás
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek


felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
"Egy elfogadott tanítvány még nem szabadul meg a kísértésektől, próbáktól, és megpróbáltatásoktól."
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Copyright:  Kovács Éva Mária          Láthatjuk, hogyha azt szeretnénk, hogy egy Felemelkedett Mester figyelemmel legyen felénk, azért csakis mi tehetünk valamit. Mindenki előtt ott van a lehetőség, és csakis rajtunk múlik, hogy milyen megfontolásból éljük életünket. A Felemelkedett Mester soha nem utasítja el senkitől a segítséget, ugyanakkor tiszteletbe tartván az emberek szabad akaratát, nem is avatkozik be akarata ellenére senkinek sem az életébe.
A szellemvilág néha tiszta kedvességből, és együttérzésből küld számunkra kemény leckét. Gyakran ezek a leckék, egy rejtvényfejtő kulcsok, amelyeknek egyáltalán nincs könnyen felfedezhető szellemi tartalma a mindennapi életben. Ezek csupán apró jelek, hívogatások, ébresztgetések. Mindenki megfigyel szokatlan eseményeket, de nem biztos, hogy jeleknek tekinti, sőt mégcsak nem is gondolkodik rajtuk, csak tapasztalja a megtörténtüket, majd megfeledkezik róluk. Jelenleg már társadalmunk minden korábbit meghaladó figyelmet fordít a természetfelettinek nevezett eseményekre. Ilyenek pl. az angyalok jelenlétének érzete, az aurák és a mennyei fényességek látványai, vagy akár egy Felemelkedett Mesterrel folytatott "kommunikáció". Sajnos azonban addig nem tudja az ember megfejteni a jelek rejtett tartalmát, amíg nem kéri az értelmét! Ne várjuk, hogy a szellemvilág könyvet írjon nekünk, és még fel is olvassa azt!
Azt javaslom, hogy közeledjen mindenki akarata és belátása szerint a Felemelkedett Mesterekhez, és majd magától rájön, hogy miért csakis őket illeti meg a "MESTER" megszólítás.

Eddig általánosan, és munkájuk alapján igyekeztem önöknek bemutatni a Felemelkedett Mestereket, és az érdeklődő azt is megtudhatta, hogy melyek azok a képességek, amiket a tanítványsághoz ki kell fejlesztenie magában a Törekvőnek.
Most mondjuk úgy, hogy "személyesen" is szeretnék bemutatni az olvasónak néhány Felemelkedett Mestert. Akikről az alábbiakban szó lesz, azoknak az energiáit - leckék által is - volt szerencsém megtapasztalni, és a legkeményebb próbatétel után is azt állítom, hogy csakis jót kaptam tőlük. Ha egy Adeptust megkérünk a segítségre, természetesen az nem marad válasz nélkül, de nem jelenti azt, hogy a Mester a zsebünkben van, és az a Tanító mostmár csak velünk foglalkozik. A Felemelkedett Mester mindenkié! A Tanítóval való kapcsolattartás legjobb módszere, ha elsőként megismerjük a sugarát, amely a Mester energia minőségéről azonnal sok mindent elárul. A Felemelkedett Urakat és Úrnőket itt most a teremtői sugarak elemzése nélkül mutatom be. ( "A hét sugár" fejezetnél részletesen lehet róla olvasni!)

El Morya
Az első sugár Chohan-ja (sugár Ura).
Az egyik leglátványosabban tanító Mester. Előfordulhat, hogy a személyiségünk tudatszintjének megfelelően, szemünkkel is jól látható módon megjeleníti az anyagban a tanításainak mondanivalóját, és lényegét. Nem lehet nem észrevenni, amikor El Morya a Törekvőnek leckét ad. Nagyon erős, és látványos energiája van, ami nem véletlen, hiszen Ő a Bolygói Logoszunk Első aspektusának, az AKARATNAK, az Isteni Terv megvalósulásának erejeként jelenik meg.
Szánjunk néhány percet a Teremtő első aspektusára, és gondoljuk át, hogy mi is az akarat!  Az akarat, az az erő, ami a gondolatok és érzések között működik, és ez az erő felosztja az elmét tudatra és tudatalattira. Az akarat tulajdonképpen összpontosítás és figyelem, és nincsen felső határa annak, amilyen szintre fejleszthető. (Azonban ne tévesszük össze az akaratot, az akaratossággal!) Az akarat a vágy magasabb megjelenési formája, a kettő közötti különbség abban áll, hogy az akarat független a külvilágtól, míg a vágyat a környező tárgyakkal kapcsolatos vonzalmak, vagy taszítások késztetik cselekvésre. Ahogyan az ember fejlődik, akaratát egyesíti a Logosz akaratával, a Logosz pedig természetesen fejlődést akar. A gyenge akaratú embert a külső vonzalmak és taszítások mozgatják, míg az erős akaratú embert belső indítékok irányítják, és megfelelő tapasztalataiból gyűjtött erőinek latbavetésével állandóan uralkodik a körülményeken.  Van azonban egy bizonyos személytelen, alaktalan belső akarat, amely az  Istennel való érzelmekkel és az érzékenységgel van kapcsolatban. Itt a lét alaktalan arculatával kerülünk kapcsolatba, ahol minden összefügg, és ahol belső bejárat nyílik a lélek felé - ez az úgynevezett "kozmikus akarat".
A Tanítóval való kapcsolat felébreszti a gyenge akaratú, bizonytalan emberben az isteni kozmikus akaratot, ami úgy nyilvánul meg a személyben, hogy azonnal ütközetbe is akar vonulni. Vagyis lesznek önálló gondolatai, sokkal határozottabbá válik, rögtön tenni, cselekedni akar valamit, egy addig számára el nem döntött dologban, és törekedni előre annak önállóan történő megvalósítására. A Mester segít a kezdetben, abban a kezdetben, melyben az ember pozitív akarathoz jut, és amivel együtt jár az, amit megértésnek neveznek. Ezzel a pozitív akarattal megnyitjuk az elme ajtóit, és ítélő képességre is szert teszünk.


felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek

felemelkedett mesterek
Szolgáltatások
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Kovács Éva Mária bemutatkozás
Bioenergetikai tanácsadás
Logosz Világ főoldal
Világanya
Jézus
Mesterek
Arkangyalok
Őrangyal
Szimbólumok
Angyalok
Antivilág
Reinkarnáció
Djwal Khul
El Morya
Kuthumi
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
El Morya
Kuthumi
Djwal Khul
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
Serapis Bey
Serapis Bey
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
6.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11