Karma
Álmok
Mágia
Halál
A hét sugár
Szerelem
Szeretet
Logosz Világ szótára
Isten
Lélekhoroszkóp
Mesterkártya
Élettér tanácsadás
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterekfelemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
"Ne alacsonyítsd le az igazságot azzal, hogy vonakodó elmékre erőlteted!"
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Copyright:  Kovács Éva Mária          
Morya Mester kulcsmondata: "Legyen meg a TE akaratod!" (Uram! Legyen meg a Te akaratod, énáltalam itt a Földön!)
Amikor ezt a mondatot megértjük, elfogadjuk, és végül tudatosan kimondjuk, ezzel elkezdjük beteljesíteni az Isteni Tervet, vagyis a valódi életfeladatunkat. Természetesen  ez együttműködést igényel a felsőbb akarattal. El Morya tanító segítségünkre lehet a hitünk erősítésében is. A hit olyan kellék, amely lassan jön létre, amint az öntudat mindjobban pártatlanná válik. A hit a kozmikus és természettörvények belső átélése, és az a konkrét tudás, amely megfelel a személyiség-tudat evolúciós szintjének. A hittel megelőlegezzük a tudást, mert tudjuk, hisszük, és bízunk benne - így a hitünk nem hagy a sikertelenségben elkeseredni. A vakhit a felelősségteljes gondolkodás hiánya. Szót érdemel még az a "népbetegség", amit magánynak neveznek. Minden ember érezte már ezt az érzést, még akkor is, ha nagy társaság vette körül. A magányosság érzete idején úgy látjuk, hogy nem vagyunk fontosak a nagy, mozgalmas világ számára, és hogy az sem fontos a mi számunkra. Összeomlik a fontossága, jelentősége, és értéke a dolgoknak, amelyben eddig hittünk. A magányosság a felszabadulás útja - "magányos röpte a Magányoshoz" élménye lehet - csak előbb el kell érnünk azt a magányt, amely a fontosságok régi rendszerének összeomlását eredményezi, ezáltal rájövünk és megértjük a "nagy" magányunkban, hogy SOHA SEM VAGYUNK EGYEDÜL.
Az emberek személyiségüknél fogva általában kíváncsiak, és szabad szemmel is szeretnék látni a szellemi világ lakóit. Talán azért, mert Morya Mester adta életem első olyan mesteri leckéjét, amit a lelkem soha nem fog elfelejteni, ezért egykor minden vágyam az volt, hogy legalább egyszer szabad szemmel láthassam, és szemtől-szembe álljon velem.  Aztán egyszer valószínűleg ráunt a Mester az óhajomra, és kaptam tőle egy üzenetet erre vonatkozóan, amit szívesen megosztok minden érdeklődővel:
"Az, hogy milyen az esetleges fizikai síkon való testem megjelenése a megfigyelőtől függ. Én már olyan hosszú ideje élek (annyiszor testesültem meg) a Földön, hogy magam sem tudom hányszor változott a szemem és a hajam színe, de AKARATOM tükröződése szemeimben változatlan. Alkoss jót, és ne külsőmön gondolkozz!"

Kuthumi
A második sugár Chohan-ja, valamint a Bolygói Hierarchia vezetője, és az emberiség Krisztusa. A szeretet-bölcsesség tanításával nagy hatással van az emberre. Megtanítja, hogyan lehet az ember szeretet által bölcs. A minden ember szívében lévő szeretetet stimulálja azáltal, hogy a tudatba beülteti a testvériség alapvető tanítását. Segít leküzdeni az embernek azokat a félelmeket, amelyeket élete során felhalmozott magában. Támogat abban is, hogy felfogjuk és majd közvetíteni tudjuk a szellemi energiákat. Segítségünkre van abban, hogy megértsük, hogyan működik a világ, és hol van benne a helyünk. Tanításának egyik alapvető jelentősége az, hogy ráébressze a törekvőt arra a tényre, hogy a tanulás, és így a megszerezhető tudás nem egyenlő a bölcsességgel. Kuthumi Mester nagy előrehaladására lehet a jelöltnek abban, hogy a megszerzett tanult tudást bölcsességgé nemesítse. A tudás, és a bölcsesség nem egyenértékű. A tudás a tanulásnak az életjelensége, és mindent összefoglal, amit a tanulás ad. A tudás az Egység kifejezője az eszmék világában. A bölcsesség a tudás lényege, és a tudás gondolatok formájában fejezi ki a bölcsességet. A tudás a lényeg keresése, a bölcsesség a lélek összefoglaló tudásának mindentudása. A bölcsesség beleszületett az emberi lélekbe, ezzel ellentétben a tudást a személyiségnek meg kell szereznie. Ha már egyszer megszereztük a tudást, az már tovább nem szükséges, hiszen a tudásra, csak mint kulcsra van szükség, hogy felújíthassuk az elrejtett  bölcsességet magukban. A tudás elmúlik, a bölcsesség megmarad. A bölcs ember fogékony az életre, ami a többi élőlényben lakozik. Azonnal ráérez, és nem képes anélkül tervezni, hogy ne venné az életet figyelembe, a szeretet pedig, ami így betölti életét, anélkül növekedik, hogy az mohóság lenne részéről. A bölcs ember számára nem létezik hírnév hajszolása, nem sóvárog az iránt, hogy mások elméjét saját magával kapcsolatos gondolatokkal foglalja le, hogy növekedjen és megsokszorozódjon azokban.  A bölcsesség az igazi, valódi emberi érzés, romlottsága a vágy. A bölcsesség az élőlények, és maga az élet szeretete, míg a vágy a dolgok szeretete. Tehát Kuthumi Mester rávilágít az ember elméjében, hogy a bölcs ember a saját személyére gondol utoljára, és mégis az első helyen áll, úgy kezeli személyét, mintha idegen lenne, és személye mégis megmarad. Mentes a feltűnni vágyástól, s ezért ragyog, önmagát nem tolja előtérbe és mégis kitűnik, nem kérkedik és mégis elismerik érdemeit, nem önelégült, ám elismerik felsőbbségét.
Őszintén remélem, hogy Kuthumi Mester bemutatásával most sikerült kedvet csinálnom az olvasónak ahhoz, hogy belépjen az elvont gondolatok világába - ami a lelkiséghez vezet!


felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek

felemelkedett mesterek
Szolgáltatások
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
Kovács Éva Mária bemutatkozás
Bioenergetikai tanácsadás
Logosz Világ főoldal
Világanya
Jézus
Mesterek
Arkangyalok
Őrangyal
Szimbólumok
Angyalok
Antivilág
Reinkarnáció

Djwal Khul
El Morya
Kuthumi
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
El Morya
Kuthumi
Djwal Khul
Lady Nada
Lady Portia
Szent Germain - Saint Germain
Serapis Bey
Serapis Bey
felemelkedett mesterek
felemelkedett mesterek
7.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11