Copyright:  Kovács Éva Mária          


A szerelem az életnek az a területe, ahol a személyiség, és a lélek mellett a szellemnek is fejlődnie kell. Az eredendő Egység az alapja minden szeretetnek nevezett érzésnek, ami finomabb tulajdonságokat is képes felébreszteni, mint pl. belátás, önfeláldozás stb.
Ami azonban a férfi és a nő egyesülése mögött van, az a bennük lévő, és a rajtuk kívül lévő Isten - mert Isten mindenben, mindenhol, és mindenkiben jelen van, ezért mindenható, és mindenütt jelenlévő - közötti viszony, ami az Én és a nem Én viszonya (férfi és nő = ellentétek, duálok) .
A szerelem a teremtő erő tüze, ami akkor ébred fel, amikor két ember szerelmes lesz egymásba. Ez azonban nem azonos a testi vággyal, amivel ma összetévesztik.
A nemi aktust kísérő gyönyör - tudományos kifejezése orgazmus - érzése azért van, mert a teremtő erőt ekkor koncentráltan (töményen), de mégis a legegyszerűbb formában élhetjük meg a fizikai síkon. Az egyik formában megnyilvánuló élet, törekszik a másik formában megnyilvánuló élettel való kölcsönhatásra, összeszövődésre, amelynek során az élet magja, csirája, vagy szikrája átvivődik az egyik formából a másikba. Ez történik a petesejt megtermékenyülése során, de ez a teremtés oka is minden szinten. Minél magasabb a szint, annál nagyobb az extázis az egység megvalósításában.
Vegyük számba azokat az érzelmi minőségeket, amelyek elengedhetetlenek két ember szenvedélyes szerelmének a kibontakozásához és beteljesedéséhez. Mindenekelőtt szükséges egy hatalmas szerelemmel töltött érzelem, hit-bizalom a másik félben, de legfőképpen egy lelki és szellemi kapcsolódás. Amennyiben hiányzik a felek lelki és szellemi egyesülése, akkor a kapcsolat hiányos lesz, a felek pedig boldogtalanok.  A testi kielégülés a lelki és szellemi kielégülés nélkül hiányérzetet fog okozni, onnan pedig egyenes út vezet az elhidegülés és az elválás felé.
A szexualitás megítélésében kétségkívül az álszenteskedés áll az egyik oldalon, a másikon viszont a nemiség állati szintre való lecsúszását találjuk. A férfi nemi szerve a szellem kiáradó, teremtő elvét szimbolizálja, és elsősorban ezért fontos, nem pedig azért, amit a fizikai szinten művelnek vele. Itt a fizikai világban is az élet teremtése a legfőbb szerepe, nem pedig az öncélú örömszerzés.
A nők bájai pedig termékenységükkel az élet továbbadását biztosítják. A nemi kicsapongások károsítják az embernek a már finomodó lelki és szellemi testeit, és ez visszahat a fizikai testére is. A szexuális élet okozta károk elkerülésének módja a mértékletesség és a szeretet megvalósítása.
A férfi dolga a családjáról való gondoskodás oly módon, hogy megszerzi a család megélhetéséhez szükséges javakat, míg a nőé, hogy életet adjon a születésbe jövő lelkeknek, és egyúttal feje legyen egy meleg otthon kistársadalmának, amelyben a gyermek jól és boldogan tanulja meg élni a maga életét és készüljön elő az élethivatására. Az emberiséget az anyák tartják fönn, és az anyák viszik előre. Az anyaság mellett a nő feladatai közé tartozik a család összetartása, amit a tűz (szellemi tűz és a családi tűzhely), mint ősi elemek egyike szimbolizál.
Tehát a nő nem azért születik nőnek, hogy fél életét a fakanál mellett töltse, a másik fél életét pedig a férfi kényének-kedvének rendelje alá, és nem is az a rendeltetése, hogy társasági pozícióban vetélkedjen a férfiakkal a pénz, és a hatalom elérése érdekében. A nő az anya, a tűz, a fény, a mélység, az érzelmek őrzője, és a megvilágosodás jelképe. A női lét megélése, nem egy alacsonyabb rendű életnívót jelent, hanem dicsőséges, kreatív élethivatást és kiváltságos helyzetet, amit nem szabad restellni és lekicsinyelni. Ellenkezőleg! Az előbbiekben felsoroltak a női inkarnációnak a legnagyobb dicsőségei, és olyan kiváltságok ezek, amely nem adatott meg a férfi-inkarnációnak.

Kundalini
A szexualitással kapcsolatosan meg kell, hogy említsem a kundalinit.  Főleg azért tartom szükségét annak, hogy a szerelem témakörben foglalkozzam vele, mert mostanában nagy divattá vált az ébresztgetése. Ami pedig végképp az abszolút tudatlanság tetőfoka az az, hogy a kundalini felébresztését a szex által, és egyéb primitív módszerrel próbálják elérni a magukat ezoterikusan gondolkodó, és "mindent tudó mestereknek" nevezett emberek. Életveszélyes, amit csinálnak! Nincsenek tisztában a kundalini jelentésével és jelentőségével. A kundalini, minden tévhit ellenére nem szexuális energia!
"Kígyótűznek" és "Tüzes Erőnek" nevezik, mert folyékony tűzhöz hasonlóan jelenik meg, és amint keresztül rohan a testen, a pályája, amit követnie kell spirális, hasonló egy kígyó gyűrűihez. A kundalini  a nagy világerők egyikének a fizikai szinten való megnyilvánulása. A Logosz erőinek egyike, vagyis a Logosz sokféle aspektusának egy másik, a fizikai szinten történő megnyilvánulása, az Ő számos erőáramlatának mintegy alsó vége. A Világ Anyjának azért nevezik, mert képes összes eszközeinket életre kelteni, hogy egymásután kitárulhassanak előttünk a magasabb világok. Tehát a kundalinin keresztül lehet életre kelteni a különböző tudathordozó testeinket, és így a legmagasabb világok sorban megnyílhatnak előttünk.
A kundalini egy elektro-spirális erő - teremtő hatalom - amely tevékennyé téve, éppen olyan könnyen tud ölni, mint teremteni. A kundalini energia felébredése a szellemi erőknek olyan erejét jelenti, ami a durvább rezgéssel bíró anyagot elégeti, károsítja. A szellemi erő a legegyetemesebb energia, ami a fizikai szinten a kundaliniben szunnyad a végbélnyílás és a nemi szervek között, a gerincoszlop alján. Azért alszik, mert az ember fizikai teste sok esetben még nem készült fel arra, hogy minden gond nélkül beeressze magába. Helyesebb, ha alvó állapotban marad a kígyótűz mindaddig, amíg az ember határozott erkölcsi fejlődést nem ér el, és amíg akarata elég erős nem lesz ahhoz, hogy azt ellenőrizze, és ha gondolatai már elég tiszták, hogy képessé tegyék őt a kundalini felébresztésével való baj nélküli szembesítésre."A kudarc adományai, helyes értelmezés esetén, garantálják a sikert."

Szolgáltatások
2.
  
12345