Copyright:  Kovács Éva Mária          


A kundalini ellenőrizetlen mozgása gyakran okoz beható fizikai fájdalmat, és könnyen megrongálhatja a szöveteket is, sőt megsemmisítheti a fizikai életet is.
Nagyon ritka esetben magától is felébredhet - ilyenkor tompa izzás is érezhető - sőt önmagától még mozogni is kezd, de ez tényleg nagyon elvétve fordul elő.
Amikor mozogni kezd, kínzó fájdalmat okoz, mivel a járatok nincsenek előkészítve számára, útját úgy kell megtisztítania maga előtt, hogy jókora mennyiségű éterikus salakot ténylegesen átéget, ami szükségszerűen fájdalmas folyamat. Amikor magától ébred fel, vagy tudatlanul ébresztik fel, általában megpróbál a gerincoszlop belsejében száguldani felfelé, ahelyett, hogy azt a spirális utat követné, amelybe az okkultista megtanulja belevezetni.
A legnagyobb veszélye azonban nem a felfelé áramlásával, hanem a lefelé és befelé fordulásával kapcsolatos.
A kundalini alapvető feladata az okkult fejlődésben az, hogy keresztülhalad az éterikus erőközpontokon, és azokat életre kelti, hogy ezek az éterikus erőközpontok átsegítsék a fizikai tudatba az asztrális tapasztalatokat. A kundalini legyőzését minden testetöltésben meg kell ismételni, mivel a tudathordozók minden esetben újak, ha azonban már egyszer megtettük, akkor ezek az ismétlések sokkal könnyebbek lesznek. Ami a kundalini felébresztését illeti, csak annak javaslom (az ébresztésének csak a gondolatát is), akit valamelyik Felemelkedett Mester legalább próba tanítványául fogad. A Mester tudni fogja, hogy a tanítvány mikor készült fel a kundalini irányítására, így a Tanítója segítségével és irányításával ébredésre késztetik a személy kígyótüzét.
C.W. Leadbeater tökéletesen megfogalmazta a kundalini felébresztésének következményét, miszerint: "A jógiknak felszabadulást nyújt, de a balgáknak leigázottságot."
Ezt az erőt arra lehet használni, hogy a magasabb szellemi erők felébredjenek az emberben, de erre még az emberek nagy része nincsen felkészülve. Láthatjuk, hogy a kundalininek semmi köze nincsen a szexualitáshoz. Attól is óva intek mindenkit, hogy tudatlan, és anyagi érdekből rendezett "kundalini felébresztő tanfolyamokon" engedje magát befolyásolni és félrevezetni!

Visszatérve a szerelem témához, ami igen jelentősen hatással van az életünkre - gyakran feltettem a kérdést: Miért van az, hogy emberi létünk során az egyik legmeghatározóbb, és legfontosabbnak tartott érzésünk a szerelem?
Csupán azért, mert a felső mentális szinten újra megtapasztaljuk azt, hogy valójában nem vagyunk egyedül. A felső mentális szint az, ahol az emberré válás, az individualizáció (egyéniesülés) megtörténik, és ez az a szint, ahol az isteni egység első mozzanatát átéljük.
Az ISTENI EGYSÉG - ez tehát a végzetes szerelmek alapja, de egyben értelme is.
Az emberek többségéhez a "fény szikra" (világosság, Isten), a szerelmen keresztül jut el.
Ez a szó: "szerelem" sokféle érzelem megjelölésére szolgál, de csak egy fajta van, amely erre a névre érdemes: az, amikor a szeretett lény egy időre magára ölti az istenség palástját, és szerelmese térdrehullva előtte így kiállt fel: "Én Istenem…..!"
Van, akiben a fényt egy másik emberi kapcsolat ébreszti fel - Isten egy küldötte, egy Tanító, egy Megváltó, egy Guru, vagy akár egy Angyal is - Ők napjainkban is élhetnek és közöttünk arról a bizonyos "útról" beszélnek.
Az Isten iránti szeretet és a szerelem az érem egy-egy oldala - egység, amelyet az idő és a tér kettősségnek mutat. Ahogy feljebb emelkedünk a szellemi szinten, egyre több emberrel élhetjük át a szellemi egység érzését, míg a legmagasabb szintre érve, elérkezünk a minden és mindenki EGY, azaz az Abszolút Egység állapotához. Ez a "minden ember testvér" gondolatának és tényének alapja.
A szerelmes (lélek) állandóan intuitív módon érzi a legmagasabbat. Nincs szüksége tanítóra, aki megtanítsa erre a csodálatra.
A szerelem ISTEN TISZTELET, szerelmünkkel a másik emberben lévő Istent keressük, felfedezzük, és köszöntjük.
Végtelen tündöklés, és végtelen tragédia, keresztrefeszítés és feltámadás egyszerre.
A szerelem emlékezés, de hogyan emlékezhetünk mindig az egyszer megpillantott világosságra? Ehhez csak egyetlen út vezet: mindig a legmagasabbat kell keresni. Az ember intuíciója által legalább annyit mindig megtudhat, hogy mi nem a legmagasabb. Ez a bizonyosság pedig elég a személy számára a legmagasabb felé tartó hosszú vándorútjának kezdetén.
Azt a lelket, amelyik egyszer már megpillantotta a földön nem lelhető fényt - és ez csak a megtapasztalások által lehetséges - a valónak álcázott valótlan már nem tudja többé hosszú időre elbűvölni. Megtörténhet ugyan, hogy egy ideig félrevezeti, de végül a bűvöletnek ezek az időszakai mindig rövidebbek lesznek a tapasztalatok felhalmozása miatt.
Van egy erényünk, amely segítségünkre lesz abban, hogy őszinték és igazak lehessünk, csak ki kell fejlesztenünk magunkban: ez a LÉLEK NEMESSÉGE és BÖLCSESSÉGE.
A szerelem spirituális jelentősége az Egység (Isten) keresésén kívül még az, hogy megtanuljuk ellenkező nemű párunk tulajdonságait becsülni. Ezzel ugyanis mind két fél a benne kevésbé fejletlen meglévő oldalakat is fejlesztheti. Ha azonban valamelyik nem rovására a másik tulajdonságai túlsúlyba kerülnek, ettől mind két nem tulajdonságai torzulni fognak."Vakok azok, akik csak néznek, de nem látnak."

Szolgáltatások
3.
  
12345