"A szeretet igazi áldozatossága feltétlenségében van."

Copyright:  Kovács Éva Mária          Egyetemes szeretet - az Erő
Amikor Isten szeretetéről beszélünk nem egyfajta emberi érzelemre kell gondolni, hanem arra az Egyetemes Szeretetre, amit voltaképpen Egyetemes Erőnek nevezünk, mert világunkban mindent ez az erő tart össze. Tudom, hogy nehéz ezt elképzelni, hiszen az ember évezredek óta abban a tudatban él, hogy a szeretetet csak érzelemként lehetséges kimutatni. Az Egyetemes Szeretetnek (igazi szeretet - isteni szeretet) nincsen tárgya, ezért mindig változatlan marad és nem változik át másik érzelemmé, hiszen már kezdetben sem volt érzelem. Teremtőnk a szeretetét nem a viselkedésünk arányában árasztja felénk, és nem is a jótéteményeink után adja jutalmul. 
A szeretet Isten életének kifejeződése és az az összekötő erő, amely a dolgokat egésszé teszi - tehát a szeretet minden, ami van.
Az alapvető különbség a lélek és a személyiség energiái között a szeretet értelmezésében és alkalmazásában van. A személyiség erői emocionálisak, tele vannak érzelemmel. A lelkiség energiája a mai embernél általában tudattalanul funkcionál. A lélek csak azoknak az embereknek a személyiségét képes irányítani, akik maguk is tudatosan igyekszenek kapcsolatban állni saját lelkükkel.
Ha elhagyjuk a szeretet minden felszínes formáját (önző és változó szeretet), mi marad?
A válasz az önelfogadás, és az önismeret körül kezd bontakozni.
Belső erő lévén, a szeretetet először saját magunkban fedezhetjük fel, amint ránk irányul. Az igazi szeretet nem okoz nyugtalanságot, mert nem kívülről jön és nem is indít kifelé.
A szeretteink iránt érzett és a rájuk irányuló szeretetünk igazából ÖNMAGUNK, ÖNVALÓNK, vagyis ISTEN kiterjesztése.
A valakitől remélt szeretet csak a saját tudatosságunkat veti alá a korlátoknak. Az igazán szeretni tudó ember számára minden szeretet belülről fakad. Ez így kicsit önösnek hangzik, éppen ezért meg kell tanulnunk különbséget tenni a belső és külső világaink között. Nem szabad összekeverni a belső világot - amely a lélek világa - a személyiség világával, amely, ha még nem elég fejlett, akkor többnyire a káprázatról, és az önzőségről szól. Az önzés a személyiségből ered, amely mindig birtokolni, ellenőrizni, és uralkodni akar. Amikor a személyiség azt mondja "szeretlek, és az enyém vagy", az uralkodásról és a birtoklásról jelent ki valamit, nem pedig a szeretetről. Ebben a formában a szeretet valójában a személyiség kiterjesztése, amely hamar felismerhető a "nekem, enyém" kifejezések használata során. A mai ember azt képzeli, hogy akkor szeret igazán, amikor erősen kötődik egy másik emberhez, vagy akkor, ha valakit teljes mértékben birtokol. Ne feledjük, hogy nem a személyiség kiterjesztése az ember fejlődésének a célja, hanem a Lélek és általa a Szellem, vagyis a Teremtő megnyilvánulása teljes önvalójában!
Az igazi szeretet az, amikor nem érez az ember sem kötődést, sem birtoklást.
Akik igazán meg akarják ismerni az Egyetemes Szeretetet, azoknak először is meg kell szabadulniuk minden önzéstől. Az Egyetemes isteni Szeretet megértése alkalmával egészen új tapasztalások nyílnak meg az ember előtt, amely fejlődését igen nagymértékben előrelendíti.

Tehát az eddig leírtak alapján, mit tekinthetünk a szeretet értelmezése új szempontjának alapjául?
Egyszerűen azt, hogy a szeretet ereje mindenhol jelen van, és bátran elhihetjük, hogy mindenki életében rendet és békét hoz létre. A szeretet meghatározása nagyon egyszerű, mert a rend, egyensúly, fejlődés, és értelem tulajdonságokat hordozza az értelmében. A szeretet nem valami népszerű eszme, hanem annak az embernek a szeretetfogalma, aki a tulajdonságait megismeri, és ezáltal tudja, hogy a szeretet az életet fenntartó és tápláló erő. Mindezek tudatában kezdi felfogni az értelem a szeretet valódi erejét.
Manapság hozzászoktunk az összevisszaságokhoz, ahhoz, hogy az életet állandóan ingatagnak és veszélyben lévőnek tekintsük, így az ember bizonytalanságban és félelemben éli inkarnációjának nagy részét. Az evolúció, és az ember élettörténete azt bizonyítja, hogy eddig már átvészelt évmilliókat, és a soha nem veszélyeztetett mély értelem által állandóan megteremtette a saját túlélése feltételeit. Mindegy, hogy milyen ridegek ezek a feltételek, maga az élet elpusztíthatatlan! (Ezt a megállapítást vegyük figyelembe a saját életünkre is!!!!)
A szeretetnek nincsenek fokozatai. Ha valaki fokozatokat állít szeretetében (pl. kicsit, vagy nagyon szeretem), akkor az már az ítélkezés nyelvezetének mondható, az igazi szeretet pedig nem mond ítéletet.
A szeretet szeretet érzése indítja felénk az ellenségünket is, de szeretete gyűlöletté vált, amint kapcsolatba került az emlékképeivel. A régebbi sérelmes élmények okozzák az, hogy a szeretet érzése már kicsavarodva, eltorzulva bukkan a felszínre. Nem szabad elfelednünk, hogy minden kapcsolat a szeretetből indul ki, és ennek okán, minden kapcsolat szeretet lenne, ha már a gyökerénél meglátnánk.
A személyes szeretet, amit valaki iránt érzünk az Egyetemes Szeretet sűrített változata, a világmindenségre irányuló szeretetünk pedig, a személyes szeretet kitágítása.


Szolgáltatások
3.
 
 
1 2 3 4 5