"A földi szeretet tisztasága megtisztít és előkészít az Isteni Szeretet átélésére."

Copyright:  Kovács Éva Mária          
A szeretet az az erő, amely megtartja a bolygókat előírt pályáikon, amint keringenek a fizikailag megnyilvánult Nap, vagyis a Szeretet Ura körül.
Az Egyetemes Szeretet - Egyetemes Erő lévén - egybekapcsolja a világegyetem sok rendszerét. A világegyetem urainak legmagasabb Urától, le az életformáinak legalacsonyabbjáig, minden rendszer legsűrűbb síkján megvan a szeretetnek a folytonos és elszakíthatatlan lánca.
A Mennyei Szeretet minden változatosságának és különbözőségének ellenére az Isten végtelen és örök erejének sokféleképpen való kifejeződése, amelyből minden dolog származik és, amelyhez minden dolog egyszer visszatér.
Láthatjuk, hogy a teozófia is Erőként fogalmazza meg a szeretetet! Nem véletlen az, hogy szállóigévé vált az a mondás, miszerint a "szeretetnek hatalmas ereje van". Erről az isteni, Egyetemes Erőről van szó ilyenkor, és nem az érzelmek általi szeretetről, ami egyik pillanatról a másikra megváltozhat, és akár gyűlöletté is torzulhat. A változó, eltorzítható és feltételekhez kötött szeretettnek nevezett érzelem nem tart össze senkit és semmit, hiszen gyenge lábakon áll, és bármikor megsemmisülhet.
De akkor milyen az őszinte emberi szeretet? Hogyan tudjuk az Egyetemes Szeretetet a jelenlegi tudatunk fejlettségi szintjének megfelelően megközelíteni, és átélni?
Emberi cselekvés úgy jelenik meg viselkedésként az életünkben, hogy szinte észre sem vesszük, vagy közömbösek vagyunk iránta. A szeretetnek olyannak kell lennie, amely elég erős ahhoz, hogy cselekedjen, de nem beszél róla.
Az isteni szeretet kinyilatkoztatásához minden törekvő embernek segítségére válnak Lady Nada Felemelkedett Mester/Úrnő szavai:
"Úgy kell szeretni, hogy ne okozzunk fájdalmat annak, akit szeretünk, se szóban, sem gondolatban, sem törekvésben, sem cselekvésben. Könnyen kell szeretni, nem alárendelni azt kényünknek-kedvünknek, hanem örömmel és önfeledten."

Szolgáltatások
5.
N
ehéz a személyiség számára a szeretettel teli élet, de nem sivár és elismerés nélküli! Valójában ez az egyedüli igazán emberi és boldog élet, mert ez van tele törődéssel, amely széles, mint az egész világ, és oly
távolra érő, mint az örökkévalóság.
A szeretet mindig a legbeszédesebb és a leghatásosabb eszközünk, amely az egyetlen út emberibb önmagunkhoz és Istenhez.
Az Egyetemes Szeretet egy új és merőben más utat nyit meg előttünk, mint amit eddig ismertünk. Olyan világba hív, ahol a félelem, az erőszak, és a rombolás csak saját téves hiedelmeink tükröződése. Az idő során a szeretet által kibontakozó bizalom fényében majd rájön az ember, hogy Ő a világmindenség kivételezett gyermeke tökéletes biztonságban, támogatottságban, és szeretetben. Amikor a szeretetet már nem puszta érzelemnek tekintjük, akkor rájövünk, hogy mindenkit vonz ez az Egyetemes Erő, ami az Isten Szeretete. Szívünknek szeretettel és nem érzelgőséggel kell telve lennie. Arra kell törekednünk, hogy szeretetünk Isten szeretetének vezetékévé váljon, olyanná, mint Isten békéje, amely jelenleg még meghaladja az emberi megértést. Maga a szeretet halhatatlan, nincsen feltételekhez kötve és Naprendszerünkben az összekötő erőt jelenti a Teremtővel - ez a világmindenség legerősebb energiája.
Becsüljük meg a szeretet összes kifejeződését, bármennyire is torznak tűnik! Ugyan kevés ember tudja a szeretet egyetemes hatalmát a maga teljességében megtapasztalni, de ne feledjük, hogy valamennyien az Egyetemes Szeretet, azaz Isten felé igyekszünk.
 
 
1 2 3 4 5