"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
10.

Vér
A tudatos belső Szellemi átváltozásról van szó (újjászületés - halál esetén), amely a vérben fizikailag megnyilvánul, a vér atomjainak szintjén. Vér - az élet!

Világosság
A magát felismerő lélek szimbóluma.

Víz
Érzékenység, személyiség. Az emocionális természetet jellemzi.
A víz mindig is az érzelmek, az asztralitás eleme volt. Az érzelmek folydogálása, az állandó ingadozás elégedettség és a fájdalom, a békés nyugalom, és a viharos kitörések között, amely lesüllyesztheti az embert, ez teszi a vizet találó szimbólummá az alsó természet belső világában, ahol tudatunk túlnyomórészt fókuszálódik.
A víz Egyetemes oldószer. A folyékony és befogadó aspektusa az isteni életnek; ő a természet méhe, az egyetemes anyaméh, amelyből minden dolog születik - ezért jelentette mindig az egyetemes anyát. A víz alaphangja az áramlás! Amint a földön minden energiának kört kell leírnia, mielőtt mint erő megnyilvánulhatna, úgy minden tevékenységnek az egész naprendszerben kifelé kell áramolnia az eredetétől a megnyilvánulás síkjáig és azután vissza. A víz-elem jelentése biztosítja a mozgás szabadságát a logoszi erőnek világain keresztül, a tűz erejét pedig kiegyenlíti. Mert nélküle a rendszer elpusztulna. A víz képezi a világegyetem idegrendszerét, mert ez az eszköz, mely az erőt a központi erőműből elszállítja és szétszórja a természet minden síkján, egészen a legsűrűbbig.
A víz a nagy összekötő elem minden síkon, mint elfogadó és továbbadó szolgál, és ekképpen teljesíti be természetének törvényét, amely az áramlás törvénye. A víz (is) mindent átható energia.
A víz az Egyetemes Anya, mely befogadja, elraktározza, majd továbbadja és szétosztja az egyetemes erőt. Az isteni Anya örökké szül, és rajta keresztül örökösen megújul a rendszer élete. Tehát a víz-elem az örök Anya, Szűz Mária örökké produkáló, mégis örökké szeplőtelen, Ő a napistenség jegyese, a naprendszer Istennője. Ő az örökös és megfejthetetlen rejtély, mert bár szűz és szeplőtelen, mégis örökké terhes és örökké életet ad. A naprendszer az Ő gyermeke, melyet kebelén táplál.
Anubiz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10