"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
2.

Ezek az agyunk részéről nem tudatos szimbólum használatok, ellenben mégis van jelentésük, mondanivalójuk, és kisugárzó erejük is az ember számára.
Vegyünk egy példát: Ha egy kevésbé előrehaladott ember egy hexagramma medált visel a nyakában egy láncon, nem valószínű, hogy tudja annak a szimbolikus jelentését, ámde lehetséges, hogy mégis olyan kedves a számára, hogy semmi esetre sem válna meg tőle egy pillanatra sem. Az illető tudatszintjének megfelelően ezt magyarázhatja úgy is, hogy ajándékba kapta valakitől, aki sokat jelent számára, vagy vallási hovatartozásával is indokolhatja a medál viselését. Ettől függetlenül a hexagramma kifejti hatását az illetőre és a környezetére is.
Egy tudatosságában fejlett ember viszont a hexagramma összes jelentőségét figyelembe véve fogja hordani a medált. Tudatosan azt akarja, hogy ez a szimbólum hatással legyen őrá, a környezetére és a transzcendens világra is. Egyfajta védelmet biztosít saját részére a fizikai világban, és a körülöttünk lévő finomabb síkokban élő ártó szándékú lények ellen is.
Az álmok is leginkább szimbólumokból tevődnek össze, amit talán az egyik legnehezebb feladat értelmezni. Amikor alvás közben a lélek elhagyja fizikai testét, hogy a testnek teljes pihenésben legyen része, akkor az alvás alatt a lélek egyszerűen az asztrális testét használja a fizikai helyett, és csak a fizikai test alszik, nem maga a lélek.
A lélek alvásunk alatt szimbólumokban gondolkodik, ami nem meglepő, hiszen a szimbólumok használata a lélek egyik jellemző tulajdonsága. Ez annyit jelent, hogy az az eszme, amit itt a fizikai síkon csak sok szóval lehet kifejezni, az egyszerű szimbolikus képben tökéletesen megérthető a lélek számára. Ha egy szimbolikus kép bevésődik pihenésünk során az agyba, és a felébredés tudatállapotában visszaemlékszik rá az ember, ezt a szimbólumot az elme még lefordítja szavakra.
Az elme gyakran jól végzi ezt a "tolmács" feladatot, de gyakran csak az álomképre emlékszik, mert sajnos a szimbólum kulcsát odaát felejtette, ami aztán zavart okoz. Az ilyen természetű álmokban minden embernek megvan a saját szimbólumrendszere. Álmaink személyre szabott üzenetek, melyek épp oly egyediek, mint maguk az emberek.

Ha egy kicsit több figyelmet szentelünk a szimbólumoknak, és mondanivalójuk megértésének, akkor egy olyan világ nyílik meg előttük, amely igen gazdag információ halmazzal rendelkezik olyan emberek számára, akik kezdenek nyitottak lenni a lelki élet megélésére itt a fizikai világban, vagyis az anyagban. Semmi sem történik véletlenül! Bármit látunk és hallunk, mindenben megtaláljuk az ok - okozat törvényére utaló jeleket, csak meg kell fejteni némi idő-ráfordítással, odafigyeléssel és gondolkodással a mondanivalót.
Néhány szimbólum jelentését megosztom itt az olvasóval, de természetesen ez csak egy apró töredéke annak a töménytelen sok szimbólumnak, amelyek ismeretesek a világon.
Néhány év alatt azokat a szimbólumokat, jeleket és jelképeket gyűjtöttem össze, amelyekkel az életem során találkoztam, és szükségem volt a jelentésének megértésére. Az adott helyzetekben természetesen minden embernek saját magának kell értelmezni és behelyettesíteni az életébe a neki szóló szimbólum mondanivalóját.AUM - OM
"Lobogó tűz zúgása" - a mentál sík hangja.
AUM - OM Teremtő Igét, vagyis a Logoszt jelenti, a felfoghatatlan valóságot, minden lét forrását. A hatalom szava, amit csakis a legnagyobb tisztelettel szabad kiejteni. A kimondhatatlan nevében…ANKH - Atlantiszi kereszt, füles kereszt
A feltámadás ősi egyiptomi jelképe. A "T" alakú kereszt az anyagot vagy a formát jelképezi, míg a kiskör a szellemet, az életet jelenti. Az ankh a szellemnek az anyag feletti, vagyis a jónak a rossz feletti diadalát fejezi ki. Ezért az élet keresztje, a feltámadás és a halhatatlanság szimbóluma. Jelenti még az anyagba alászállott, és ott megfeszített, majd feltámadott szellemet is.Hexagramma
Salamon pecsétjének, és Dávid csillagának is nevezik.
Az összefonódott kettős háromszög, ahol az egyik felfelé, a másik lefelé mutat, a szellemnek az anyagbaszállását, és a forma korlátozó határaiból való felemelkedését jelképezi. Ugyanakkor utal a világos és sötét erők közötti, a természetben levő folyamatos küzdelemre. A hexagramma egészen világosan utal minden jelenség ellentétességére. Ez a szimbolikus jelentése a közismert jin-jang jelnek is. A hatszögű csillag a fehér mágiában igen közismert, a kiegyensúlyozás jeléül szolgál. Hatásos elhárító jel a negatív erők számára. Igen nagy védelmi ereje van!
Ha jól megnézünk egy király liliom virágszirmait (6 szirma van), egy tökéletesen szabályos  hexagrammát láthatunk meg benne. Az antivilág részére negatív szimbólumként elforgatni nem lehet!Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10