"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
3.Pentagramma
Egyenlő oldalú, ötszögű csillag, amelyet egyetlen vonással rajzolnak meg. Ha ez a jel a két csúcsára támaszkodik (mint itt a képen), akkor egyértelműen a pozitív erőket szolgálja.  A mikrokozmosz alakzata, az ember mágikus képlete. "Hajnalcsillagként" ábrázolt valóságos világosság.
A pentagrammát a fekete mágia is széles körben alkalmazza. Mivel ez a szimbólum eltorzítva, az antivilág segítségére is lehet, ezért azt is figyelembe kell venni, hogy melyik irányból, milyen irányba rajzoljuk meg, mert egyáltalán nem mindegy, hogy angyalt vagy démont hívunk vele.
A pentagramma segítségével, amely az emberi lélek belsejében rejlik, nemcsak az alacsonyabb szintű lényeket, hanem a nála magasabb szintű teremtményeket is irányíthatja az ember.Kaduceus - "Merkúr Jogar"
Az involúción és az evolúción való keresztülhaladás szimbóluma. Azért hívják így, mert az okkult szimbólum a beavatás útját mutatja meg, amely a Föld periódus második felében, a Merkúrban nyílt csak meg az ember számára. A fekete kígyó az involúció kanyargós, ciklikus útját mutatja, magába foglalva a Szaturnusz, Nap, Hold, és a Föld periódus Marsi felét, amelyek során a fejlődő élet építette a hordozóit, az atlantiszi korszak végéig. A fehér kígyó azt az utat mutatja, amelyben az emberi faj a Föld periódus Merkúri felében fog haladni, majd a Jupiter, Vénusz és Vulkánusz periódusokban, amely úton az emberi tudat felemelkedik a Mindenható tudatos Hierarchiáig. A tekervényes út - az út, amelyen a többség jár, de "Merkúr jogara", amely körül két kígyó tekergőzik, mutatja az "Egyetemes és keskeny ösvényt" a beavatás útját, (amely lehetőséget ad a rajta haladóknak néhány rövid élet alatt), amit az emberiség többsége évmilliók alatt ér el.Atlantiszi gyűrű szimbóluma
Atlantiszi szimbólum, melyet az úgynevezett Atlantiszi gyűrűbe vagy karkötőbe vésnek. Ezt az ékszert energia gyűrűként használják. A mintázat elektromágneses hullámokat sugároz, melyek képesek létrehozni egy, még kideríthetetlen elv szerint aktívan működő védőpajzsot, megelőzve minden káros energetikai befolyást. Idetartozik bármilyen rossz kívánság, átok, rontás vagy egyéb mágikus agresszió energetikai töltésének a közömbösítése is. Ez a minta, a hordozó anyagtól függetlenül is működik, így akár a képen látható ábra formájában is (p. papírlapra lerajzolva).
Ha gyűrűbe, vagy karkötőbe van ez a jel belevésve, akkor előfordulhat, hogy az ember egyfajta fétisként, vagyis szerencsét hozó, és bajtól megóvó ékszerként viseli.


Hórusz - és a szeme
Az egek, a fény, a csillagok király Istene, a felkelő és delelő Nap szimbóluma, a Hold, a Nap, és a Horizont ura. Az égi Sólyom Isten megtestesítője, a fáraók őre, az égbolt és a fény Istene. Számtalan alakban megjelenő, állandóan változó energia megszemélyesítője. Hórusz a legismertebb egyiptomi  hármasság tagja, Ozirisz és Ízisz gyermeke. Általában sólyom, vagy sólyomfejű emberként ábrázolják. A mítosz szerint Ozirisz halála után Hórusz lépett apja örökébe, hogy az égi törvény földi helytartójaként uralkodjon a világon. Szembeszállt a káosz Istenével Széth-tel, és átmenetileg legyőzte őt - mégha végleg nem is pusztíthatta el a rendezetlenséget, a világegyetem másik arculatát. Így harca jelképezi az ember megújuló erőfeszítését is, hogy lelkét rendezetté és tisztává tegye. Hórusz azzal, hogy legyőzte apja gyilkosát Széth-et, helyreállította a harmóniát, és végül a méltó jutalmak, és büntetések istene lett. Hórusz is az emberre jellemzően közbülső állapotban lévő lény, akiben a legnagyobb szellem, és a legalacsonyabb anyag találkoznak, és akiben ezek összeütközésbe és harmóniába kerülnek. A törvény megtestesítőjeként a fáraó példaképe és legfőbb segítője is volt, ezért gyakran ábrázolták az uralkodóval együtt. Hórusz, mivel a fény Istene, ezért a természetben a Nap, az emberben a naptermészetű szellem szimbóluma. Alakja mindig emlékeztette a fáraót arra, hogy ahhoz, hogy a fény irányába vezethessen, először saját magában kell uralomra juttatnia a naptermészetet.
A világszerte elterjedt szem - az amulettek legnépszerűbb egyiptomi változata kétségkívül a Hórusz szemét jelképező udzsat-szem. A mítosz szerint az ördögi Széth-tel vívott harca során mind két szeme súlyosa megsérült. Az isteni szemeket végül Toth, a gyógyítás Istene tette újra éppé, azaz udzsattá. Az ábrázolásokon Hórusz jobb szeme felel meg a Napnak (férfi minőség), a bal szeme pedig a Holdnak (női minőség). Az uerosz kígyó, és a keselyű alsó - és felső Egyiptomot jelképezi.  A "Ré szem", a halál fölötti győzelem hieroglifája. Amikor szemöldökkel ábrázolják az ereje és hatalma még hangsúlyosabb. Ez a szimbólum az egyiptomi emberiség mítoszok összefoglalásaként is értelmezhető. Ekkor a szem alatti könnycsepp az emberiség születésére utal, a szem végében látható spirál pedig az emberiség jövőjét, a szellemhez felemelkedő hosszú, ciklikus utat szimbolizálja. Az udzsat a látnoki és okkult képességeknek, és a szellemi fejlettségnek is a szimbóluma, ezért tulajdonítanak neki a néphitben védelmező erőt. Megvéd a gonosztól!  És mivel szemről van szó, így a látásra is utal. Pl. tisztánlátás, mit kell az adott időszakban meglátni, vagy esetleg mit nem lát jól az ember.

Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10