"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
4.

A Hórusz szem a hallhatatlan elme, amely mindent tud és mindent lát. Magasan minden létező fölé tud repülni, és képes bármilyen részletre összpontosítani.
A madarak közvetítik a repülés gondolatát, a korlátlan szabadságot. A sólyomnak van a legjobb szeme a madarak között. Hórusz, a sólyom jelképezi az emberi lelket, amint egy halandó és behatárolt életciklus során a tanulási folyamat végére ér és megérti a világmindenség igazságait. Számos különféle élet után a sólyom képes felülemelkedni minden fizikai korláton, valamint a téren, és az időn.


Anubisz
Aki járt már Egyiptomban, bizonyára találkozott az ajándékárusoknál Anubisz szobrával. De nem feltétlenül szükséges elutazni érte, hiszen nálunk is lehet már kapni. Ha ajándékba kapunk egy istenségről alkotott szobrot, annak nyilván üzenete van számunkra. Előfordulhat, hogy Anubiszt már szobor képében is nehezen viseli el a környezetében az ember. Lehetséges, hogy ez azért van, mert Anubisz az alvilág, a bomlás, és az enyészet Istene. A halál utáni számvetésnél a "szívmérlegelésnél" segít. A lélek túlvilági kísérője és őre, lélekvezető istenség. Az elpusztuló dolgokért, a körforgásért felelős. Nemcsak a halott testből eltávozó lelkeket vezeti, hanem a szellem birodalmában tudatosan mozgó embereket is. Általában sakálként vagy sakálfejű emberként ábrázolják. A sakál feje arra utal, hogy lát a sötétségben, a láthatatlan dimenzióban is. A bölcsek segítőjeként, és védelmezőjeként gyakran ábrázolják a fáraóval, és a királyi hatalmat segítő sólyomfejű Hórusz Istennel együtt. Anubisz alakjához csillagászati jelentés is kapcsolódik, mivel a legfényesebb állócsillagot, a Szíriuszt (Nagy Kutya) jelképezi. A Szíriuszt Isten csillagának is nevezik, mert a nagy központi Nap gyújtópontja a galaxisban, a mi szektorunkra vonatkozóan.

Alma
Mindig az elme megjelenéséről szól, a jó és a rossz megismeréséről, mert az elmével együtt születik a kettősség tudatosítása, és az ellentétek párjainak vonzása.
Az édenben az embernek csak 1 almát adtak, amely az izoláció, az elkülönítés szimbóluma.

Arany
Az anyagi természet (személyiség), amelyet a bölcsesség által Isten és az ember szolgálatába kell állítani.
Jelenti még a pompát, a gazdagságot is.

Aranyszarvú dámszarvas
Arany szín a bölcsességgel és a megvilágosodással kapcsolatos - a megismerés, a mindig kisikló tudás szimbóluma. A szarvas az élet, a bölcsesség és a férfierő egyetemes, pozitív jelképe. Ágas-bogas agancsa miatt számos kultúrában azonosították az Életfával.

Argó
Ez az Élet bárkája.
Argó: Hajó

Apolló
Nap Istene - maga a Szellemi Intuíció Fénye. Az intuíció képes megadni a valóságos információt a világról, mert az ösztönnél és intellektusnál feljebb lévő szintről származik, amely Isten szférája.

Artemisz
Hold Istennő - ösztönt képviseli, igyekszik az ösztön elsőbbségére a világ megismerése eszközének választásakor.

Áldás
Istentől eredő jókívánságot, transzcendens erőátvitelt jelent. "Isteni kegy osztása" - Isten vagy az Isten által kiválasztottak áldhatnak meg valakit, vagy valamit a Biblia szerint.

Báb
A hármasságot foglalja magába. A lárvát, a bábot, és a pillangót. A lárva pedig ötször testesül meg, ötször veti le bőrét (5 az ember száma). A bábban a lény teljes átváltozása történik meg. A kívánsággal teli araszoló lény (lárva), amely mindig eszik, bábbá válik. Az, ami e stádiumban a bábbal történik, a nagy titok. A bábban az Istenség három aspektusa nyilvánul meg, amelyek a terv szerint működnek - Krisztus Terve szerint.

Bor
ÉN, vagy Egyéniség, vagy Lélek - mind három ugyanaz.


Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10