"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
5.

Búzakalász
A Szűz fia, "Krisztus vére", titokzatos jelentősége a fizikai véres áldozati szertartásnak véget vet. Újjászületés koncepciója jön el, amelyet Krisztus hozott el.
A kenyér szimbóluma - amit kérünk az Atyánkhoz forduló imában - ami a test táplálására való kenyér, és a Lélek vagy a jámborság kenyere is a Szellemben éhezők számára.

Csók
A szoros szellemi és/vagy fizikai kapcsolat kifejezője. A csóknak az eredete a lélek cseréjének, vagy valamilyen erő átadásának mágikus oldala. A csók az alázatos tisztelet kifejezése is. A szeretetnek, a békének és a tiszteletnek a kifejezője. A csók a legmagasabb fokú vallási elragadtatottság szimbóluma.

Diana
Nap lánya - az intellektust képviseli, azt állítja, hogy az intellektus mindennek a feje.

Egyirányú utca
Egyenetlen életvitel, egyoldalúság, gyakran nehezére esik az embernek új távlatokat (más irányokat) elfogadni.

Emberi elme
A Szellemi energia értelmezője.

Égbolt
Az égboltról, a mennyekről misztikusan úgy beszélnek, mint Templomról és Isten örök tudatáról.

Fal
Korlát

Férfi - Nő
Hím ivarsejt a koncentrált emberi akarat! Ha ez nincs, akkor képtelen a megtermékenyítésre. A nő nem tudna a testében új testet létrehozni, ha a nőben nem lenne benne az alkotó képzelőerő! Az AKARAT és a KÉPZELET szükséges a testek osztódásához. LELKI ERŐnek azt az erőt nevezzük, amelyet nem a szaporításra fordít az ember, hanem a belső növekedésre használja.

Föld
Támogatja az illúziót így a személyiségre is nagy hatással van.

Galamb
A békére és a békességre utal, de a "lélek madarának" is nevezik.
A keresztény vallásban Krisztust reprezentálja. A zsidó és a keresztény hitvilágban a csőrében olajágat tartó galamb a béke jelképe. Napjainkban a Szentlelket is szimbolizálja. Több festményen is úgy ábrázolják Gábriel arkangyalt, - amikor Jézus születéséről értesíti Szűz Máriát - hogy az Arkangyal a kezében liliomot tart, a tisztaság jelképét, fölötte pedig a szentlelket szimbolizáló galamb lebeg.
A galamb a hinduizmusban a szellem jelképe.

Hajó
Az utazást, a kijárat megtalálását, és a zarándokok átszállását jelenti.

Halál
Csontváz a kaszájával és a homokórájával:
Csontváz: a test viszonylagos maradandóságát szimbolizálja.
Kasza: azt a tényt személyesíti meg, hogy ez az állandó rész, a termés, amit a szellem már kezd lekaszálni, annak az életnek az eredménye, amely a vége felé közeledik.
Homokóra: arra utal, hogy addig nem hullik le az utolsó homokszem, amíg nincs megtéve a teljes út, a megváltozhatatlan törvények szerint.

Hattyú
A Lélek madara. Egyértelműen a lélek szimbóluma. A Lélek a Szellem megnyilvánulásának eszköze a spirál magasabb mentén "Én vagyok az anyagban keresztre feszített Lélek, amelytől (anyagtól) felszabadítom magam". A mennyekben repülő örökkévalóság a Lélek jelképe, az ember igazi halhatatlan teste.
Az egekben repülő örökkévalóság Hattyúja, a téren és időn kívüli repülő madár, a Lélek életének jelképe, aki a Vízöntő "életadó vizét" tisztítja.
A hattyú üzenetét a rút kiskacsa története hordozza. A legnagyobb metamorfózis az ostoba önhitséget állítja szembe a nemes öntudattal. A külső szépséget hozza összefüggésbe a lelki fejlődéssel. A hattyú, élete minden tudását megszerzi, és elénekli élete utolsó hattyúdalát, majd átadja lelkét a Teremtőnek.
Olyan lélek, amely a magasságos mennyekig száll - ez az a csodálatos "élet madara", amelyről annyi legenda szól. Az ösvénynek ezen a 3. fokozatán a cséla leveti a negyedik és az ötödik béklyót: a vágyat és az ellenszenvet. Az egész mindenségben csupán az Egy Létezőt látja és a külső burok többé nem vakítja el, akár szép, akár csúnya.


Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10