"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
6.

Háromszög
A valóság jelképe.

Háromágú szigony
Shivát szokták háromágú szigonnyal a kezében ábrázolni. Jelképezi a három erő - a Teremtés, Megőrzés, és a Pusztítás egyensúlyát.

Holló
Az anyag madara.

Hidra
Az ember megtestesüléseinek során felhalmozódott összes gonoszt jelenti: aljas gondolatokat, érzéseket, tetteket, bűnt, kudarcot. Az elme barlangjaiban lakik. A mentális rejtett helyek mocsaraiban, a tudatalatti mélységeiben rejtőzik a vadállat. Időről-időre őrült dühöngésben a felszínre tör. Ez a szörny, nehezen felfedezhető, csak a törekvés égő nyilai teszik láthatóvá.

Íjász a fehér lovon
Félember és félisten, mivel a fehér ló az Istenség szimbóluma.

Jobb és bal oldal
Bipoláris szimbólumpár, amely minden kultúrában az ellentétek, vagy kiegészítő elemek kifejezője. A balhoz a női elem, a Hold és a víz társul, a jobb a pozitív oldal, amelyhez a bölcsesség és a hit rendelődött.

Kard
A "tűz elem" fegyvere - gondoljunk csak Michael arkangyalra, akit szinte minden festményen karddal a kezében ábrázolnak. A kard merev formája a férfierőt szimbolizálja. Ha az Arkangyal vagy Asztrea Istennő jelenik meg előttünk karddal a kezében, akkor ebben az esetben nem háborúra kell gondolni, hanem arra, hogy a kard elválasztja a jót a rosszból.

Kehely
Amely élettapasztalattal, vagy ennek tanulságával telt meg, és azt szimbolizálja, amit mindegyikünk maga teremtett, és amit ki kell innunk. A kehely Biblia szerinti jelentősége:  ki mint vet, úgy arat - vagyis a  Karma.

Kentaur
Az emberi lényt szimbolizálja, mert az emberi lény =  állat + Isten, vagyis az ember a fejletlen stádiumában. Félig ember és félig állat - Atlantiszból származó szimbólum, amikor az ember feladata a személyiség fejlesztése volt. De most az ember feladata az, hogy meg kell tanulni az ember állati felének megszelídítését és személyiségének istenítését, amikor az a Lélek érdekeit szolgálja.

Király
A Szellem vagy az Atya aspektusa.

Kis kutya
A Kis kutya a mai Törekvő történetét jelenti. A titkos Istenség bennünk van, és mi, Vezeklők, előre haladunk, és szolgaként hordozzuk saját és mások terheit.

Korona
A földi múló érték jelképe.

Kör
A végtelen, amely létrehozza a végest. Ez az Ő egységük és ellenhatásuk. A kapcsolat a Tanító és Tanítvány között.  A kör szimbolikus  ábrázolása a karma Törvényének.

Lant
Hét húros hárfa, amelyen a Törekvő saját életének zenéjét tanulja meg játszani. A zenét saját életével teremti meg.

Levegő
A levegő-elem lehetővé teszi a mozgás szabadságát, és ellenáll a nyomásnak. Ezzel a kettős szolgálatával fenntartja a rendszer erőinek rendjét, harmóniáját és egyensúlyát. A levegő a nagy eligazító és kiegyenlítő, amely engedve a naprendszerben előforduló óriási nyomásoknak, lehetővé teszi az energia másfelé való távozását. Ezek az állandó nyomások, amelyek a levegőre hatnak, igen nagy magnetikus és villamos erőkkel töltik meg, és így az egész levegő elem szüntelenül nyomás alatt van, ennek következtében mindig erősen fel van töltve erővel. A levegő a világegyetem kiegyenlítő gépezete. A levegőhöz tartozik a hang - Isten teremtő szava minden hang eredete minden síkon; minden zene, minden harmónia és minden hangzavar forrása.


Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10