"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
7.

Liliom
A liliom, amely sok kultúrában a tisztaság, a tökéletesség, a könyörületesség és a fenség szimbóluma, fallikus formájú bibéje miatt valaha a fény, és a férfielv jelképe volt. A keresztény ikonográfiában leggyakrabban Máriához kapcsolódik, és általa Gábriel Arkangyalhoz, aki rendszerint liliomot tart kezében az angyali üdvözletet ábrázoló képeken, és a szüzességet szimbolizálja. A liliom szára Mária elméjét jelképezi, a levelek az alázatát, a fehér szirmok a szüzességét, az illat pedig isteni természetét. Minden szűzi szentnek a liliom lett az emblémája. A világ felett ítélkező Krisztust néha liliommal ábrázolják - ebben az esetben a virág könyörületességet jelent. Liliom és kard az ártatlant és a bűnöst szimbolizálja. A háromszirmú liliom a Szentháromságot, vagyis az akarat, szeretet, és bölcsesség hármas erejét jelképezi.

Macska
Olyan lény, amelyik minden porcikájában kecses és szép, nyugalomban és mozgásban egyaránt. A macska kényelemszeretete nem egészen az a fajta kényelemszeretet, mint a lusta emberé, hanem az érzékenység kielégítése - olyan lény, aki a legteljesebben elmerül a fizikai környezetben, és nem azért hajlamos a közömbösségre az emberekkel szemben, mert nem szereti őket, hanem egyszerűen csak a figyelme másképpen van lekötve. Olyan állat, akinek minden kellemes kell, hogy legyen, amelyik képes tisztán tartani magát, amelyik többet törődik a házakkal, mint az emberekkel, akiket csak azért becsül, mert etetik, simogatják, és hozzájuk lehet dörgölőzni.  Az emberiség viszont a macskát azért szereti, mert szép látni, és kellemes érinteni. Rendkívül jellemző rá a függetlenség, ami főképpen az akarathoz és a cselekvéshez kapcsolódik. Gyakran előfordul, ha gyengéden közelítünk egy cicához, az hidegen elfordul, és a saját dolgával foglalja el magát. A hetedik Teremtő sugárhoz tartozik így elengedhetetlen számára a REND és a tisztaság.
A macskának a hagyomány szerint kilenc élete van, így az újjászületés, és az örök túlélés jelképe is.

Madár
A lendületes megtestesülést jelenti, valamint az időben és térben való megnyilatkozást, hiszen a madár hirtelen megjelenik a sötétségből, átrepül a tér határáig a nap fényében, és eltűnik a sötétségben, ami a megtestesülésre hasonlít.

Méhkas
Az emberi közösség szervezésének gyönyörű szimbóluma, és a tömeget jelenti, amelyben az ösztön uralkodik.

Mérleg
Az egyensúlyt és a törvény előtti egyenlőséget jelképezi.

Mirha
Az elmével kapcsolatos, az ész a szenvedés okozója, és minél jobban fejlődik az emberiség, annál inkább nő a szenvedés képessége és megélése. De amikor a szenvedés saját valóságos fényében látható, és az isteninek szentelt az Istenhez való közeledés eszközévé válhat, ekkor ajánlhatjuk fel Istennek elménk csodálatos képességét, amely a fájdalom hatására bölcsességgé alakult, és szívünk jóságát, amely a szerencsétlenségeknek és a leküzdött nehézségeknek köszönhetően változott át.
A mirhát ma is hatásos szernek tartják a nyílt sebek kezelésére. A mirha gyantás anyag, és 10 % illóolajat is tartalmaz. Leginkább tinktúraként (alkoholos oldat) fogyasztják, és gyulladások kezelésére is alkalmas.
Amikor Jézust levették a keresztről aloét és mirhát használtak a sebei gyógyítására.

Mocsár
Az elme és emóció jelképe.

Nap
A látható Nap, ami nem az Isten és a Központi Nap, hanem csak a kisugárzása. A Nap kisugárzása a Központi Napnak, amely mindennek a láthatatlan forrása, így a mi Naprendszerünkké is. A mi látható Napunk csak tükröződése, amelyben visszaverődnek a Szellemi Nap energiájának sugarai. A valóságos Nap ugyanúgy láthatatlan, ahogy a Valódi Ember. A Nap a tűz és az Atya - Akarat minőség.

Nyúl
A Dendera zodiákus szerint "a szörnyű zuhanást" jelenti. A nyúl a múltunkról mesél. A nyúl a hirtelen őrült, az élet kerekéhez kötött, az anyaggal azonosult és az "Eljövendő Herceg" örök ellensége. Félelem = Fél - elem

Oltalmazás jele
Fehér madár repül a kék égen a sötétkék tenger fölött.

Oroszlán
Kiáradás, kifolyás a név jelentése (egyipt.)
A Harmadik kiáradás másik neve: individualizáció, vagyis egyéniesülés, ami az oroszlán jegyben történik. Uralkodót, vagy Törvényhozót jelent, és azt szimbolizálja, hogy mostantól az ember saját maga részére törvénnyé lehetne, mert Őbenne van maga a Király.

Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10