"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
8.

Ostya
Monád, az Isteni Szikra

Ökörhajcsár
A jövő ígéretét tartalmazza. Ő "az, aki közeleg", a jövő Megváltója a Halakban, aki felszabadítja az emberiséget a forma alóli alárendeltségéből. A 7. sugár energiáját az Ibolya Lángot küldi. Változás! Rend!

Pajzs
Védi a Keresőt a külvilági állapotoktól.

Pásztor
Az elme (a csorda, azaz a kívánságok) pásztora

Pegazus
A felső elme és a szeretet lelkesítő jelképe, aki elrugaszkodik a földtől, mivel a háza a levegő. Ő a repülő ló, akinek a hazája a Levegő.

Pletyka
Szellemi gyilkosság.

Rák
Elrejtőzést vagy az "alá hátrálást" jelenti.

Rózsa
A rózsa az egyik legfontosabb virág-szimbólum a nyugati világban. A tövisek óvta gyönyörű, illatos virág a szépséget, a titoktartást, a szerelmet, az életet, a vért, a halált és az újjászületést jelképezi. Ez a szimbólum a kereszténység idején is megmaradt, a gyóntató székeken gyakori a faragott rózsa, vagy a gyűléstermek stukkó rózsája arra figyelmeztet, hogy a beszélgetés sub rosa, vagyis a "rózsa alatt", azaz titokban folyik. A rómaiak rózsákat hintettek szét a temetéseken a feltámadás szimbólumaként. A keresztény hagyomány szerint az édenkerti rózsa csak a bűnbeesés után növesztett töviseket, emlékeztetőül a sorscsapásra. A fehér rózsát Máriához (a Mennyei Misztikus Rózsához, a tövisek nélküli rózsához) társítják, és a középkorban a szüzességet szimbolizálta. A vörös rózsa állítólag Krisztus véréből fakadt, ezért a vértanúság, a könyörületesség és a feltámadás jelképe is.
A rózsa a szív virága is, ereje az érzelmekben, érzékiségben rejlik. A szív érzésein átszűrt elfogult szépség jelképe.

Rózsafüzér
A buddhizmus, hinduizmus és iszlám számára sem ismeretlen rózsafüzér. A keresztények közt főként a római katolikusok használják bizonyos imáikhoz. Az eredetileg összepréselt rózsaszirmokból készült füzér, más néven olvasó Szűz Máriát szimbolizálja, és általában ötven kicsi gyöngyszemből áll, amelyeket nagyobb gyöngyszemek öt "tizedre" osztanak. A keresztre Credót (Hiszekegyet) kell imádkozni, a nagy szemekre Pater Nostert (Miatyánkot), a kis szemekre Ave Mariát (Üdvözlégyet), amelyekbe a Jézus szó után kéréseket, illetve titkokat illesztenek. Megkülönböztetnek örvendetes, fájdalmas és dicsőséges olvasó imát.

Sas
Az időn és téren kívüli madár a Nap felé repül. A halhatatlanság a Szellem szimbóluma "Én vagyok a Szellem, amely haza repül".

Sarló
Az individuum (Lélek) feladata "levágni" (sarlóval) mindent, amely ellenáll a Szellem Törvénye teljesítésének és a Lélek győzelmének.

Sárkány
A bölcsesség kígyója.

Sötétség
A magát fel nem ismerő lélek szimbóluma.

Szamár
A türelem és áldozat szimbóluma, amelyek a nagyság gyémántjai, amelyek a túlélés a szellemben való növekedés nélkülözhetetlen feltételei.

Szem
A természet a fény észlelésére, a fény felfogásának szükségszerűsége miatt hozta létre a szemet. A fény maga teremtett szemet és tarja fenn létezését. Ahol nincs fény, ott nincs szem.
A szem a Napot, minden élet forrását jelképezi. Reagál a Nap fényére és színeinek rezgéseire, valamint átadja a tűz intenzitását és erejét az agynak. A szem az az idegvégződés, amely érzékeli az isteni akaratot.
Az erő, amely anyaggá változtatja a szellemet, és ezzel létrehozza az Univerzumot, ahol az elme kísérletei lezajlanak. A szem a test egyetlen külső idege, melyet működése közben megfigyelhetünk. A szem tiszta, fehér folyadékkal megtöltött szférák között virágzik. A kettősséget jelképezi. A bal oldali szem szoláris (vagyis érzékeny a negativitásra), a jobb pedig lunáris (vagyis a pozitív dolgokra érzékeny).


Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10