"Tanuld meg gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. Még a kövek is prédikálhatnak!"


Copyright:  Kovács Éva Mária          
9.

A szemek kicserélik az információt egymás között, hogy pontosabb mentális képet alkothassanak. Az ellentéteknek ebben az Univerzumában tudatunk folyamatát jelképezi azzal, hogy a szemben álló oldalak összehasonlításával megtalálják az igazságot.
A Nap aktív fényére reagálva valódi fényt képeznek le az agyban. Ez a fény ragyogó életenergia. Láthatatlan fény, amely lehetővé teszi az intelligencia létezését, és a valóság megértését. (Hórusz szeme az ajtó, amely a csillagokra nyílik. A megvilágosodást, a halhatatlanságot, az anyagi korlátok végének pillanatát jelképezi.)
Felnyílik a szeme valakinek = tudata kifelé fordul a fizikai világra.

Szent Grál ezoterikus jelentése
Az, aki maga elérte a Megvilágosodást, a Megvilágosodás forrásává válik mások részére. Így a Világ Megváltója befejezte munkáját. Felemelte az emberiség tudatát, ami mindegyik Világmegváltó feladata.

Szivárvány
"A Mennyek kapujának boltíve" Minden szín benne van, így magában hordozza a mindenséget.
A megfoghatatlan, légies szivárvány, gyönyörű színeivel menny és föld hídjának, vagy egységének a jelképe. A megbékélést is szimbolizálja, és magába foglalja a Teremtő Hét Sugarat és minőségeit, így is szemléltetve a Mindenséget.
A szivárvány a Világ Anyjának az üzenete angyalok és emberek számára, hogy Anyjuk kiterjesztett szárnyakkal őrködik fölöttük örökké éber anyai gondossággal, és felfedi nekik dicső hétszeres szépségét, amely körülveszi az egész világot.

Szíriusz
Nagy Kutya (Canis Major) csillagzat. A Szíriusz a Kutya Csillaga, amelynek ősi neve "Az Égi Seregek Vezetője", mert tízszer fényesebb, mint bármilyen más első nagyságrendű csillag. A Nagy Kutya - a hallhatatlan Égi Hajtókutya, aki örökké űzi a kisebbeket, amely az embert jelenti fizikai megtestesülésben. Az értelmünk határain túli dicsőséges jövőnket jelenti.
A Szíriusz az Univerzális Lélek és az Egyéni lélek szimbóluma, a beavatás csillag, amely az univerzális Lélekkel való azonosságát jelzi. (Lásd még Anubisznál!)

Szkarabeusz
"Alig, hogy megfogant"-at jelent.
A szkarabeusz néven ismert bogár a ma ganajtúrónak vagy galacsinhajtónak nevezett bogárral azonos. Ezen rovarféle egyes fajait, főként a Scarabeus sacert szentként tisztelték az ókori Egyiptomban. Egyiptomi neve, a heper megegyezik a hajnali Nap nevével, és egyben újjászületést, megtestesülést is jelent. A galacsinhajtó a földbe rakja a petéit, így az ókorban azt hitték, a földből keletkezik, így vált az önmagából való keletkezés jelképévé, és így a felkelő Napévá is, melynek egyik legfontosabb tulajdonsága volt, hogy minden reggel újjászületik.

Szűz
Egyesítés kelyhe (Krisztus erről mondta, hogy igyon belőle mindegyikünk), felső értelmezésében a Szent Grál.

Szűz által születés
A szűzi születés minden Avatár (Isten megtestesült képviselője szerepében ölt testet pl. Jézus és Buddha) életében az a jelkép és minőség, amely nélkül az adott rezgés a szellemvilágból az anyagi világba nem juthatott volna el. A Kozmikus Törvény az, ami a szűzi aspektuson át a világba vezeti az Isteni Szellemet és Erőt, hogy újraadhassa a mindent átformáló, és átható impulzusát.

Térdet hajtás
Az alázat testtartása.

Tömjén
Az emocionális természet a törekvések, vágyak, szenvedélyek, és ez fel kell, hogy emelkedjen a tömjénezéssel Isten lábaihoz. A tömjénezés a megtisztulás szimbóluma, amely elégeti a szükségtelent, és csak a lényegeset hagyja meg Isten dicsőítésére.

Trágya
Negatív karma.

Tűz
Az elme birodalma, és a mentális természeté. A földön a tűz leginkább két aspektusában ismeretes, az egyik az építő, a másik a megsemmisítő minőség. A tűz elem az isteni Akarat kifejeződése, amely szüntelenül nyomást gyakorol minden életre, és minden formában meglelkesítő élet tökéletesebb kifejezésére irányuló belső kényszerként nyilvánul meg. A tűz speciális feladata fenntartani az egyetemes mozgást. Az egyetemes tűz célja az újjáalkotás, és az átalakítás, amellyel így biztosítja a növekedés folytonosságát a változás által, és azt, hogy a világegyetem egyik része se válhasson statikussá, merevvé, és tehetetlenné. (Az egyetemes tűz nem társítandó a fizikai láng formájával!) A tűz alaphangja a változás, és a mozgás (cselekvés, energia).  Szimbólumi jelentéséhez tartozik még a világosság, a meleg és az erő.


Anubisz
Hórusz
Lélek
Naplogosz
Szolgáltatások
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10