Copyright:  Kovács Éva Mária          
E fejezetben az a célom, hogy néhány fontos kifejezést valamelyest vagy bővebben érthetővé tegyek az olvasó számára.
Mielőtt azonban ezt elkezdem, egy általam készített enciklopédia kéziratára hívom fel a látogató figyelmét, melynek kiadásához patrónust keresek!
Az itt olvasható magyarázatok csak egy apró részét képezik az enciklopédia tartalmának (a kifejezések részletes és több szemszögből való kifejtésének, valamint a szavak mennyiségének)!

A könyv címe:                                             LOGOSZ VILÁG
                                              MISZTIKUS ÉS OKKULT ENCIKLOPÉDIA

Amikor elkezdtem a spirituális világgal foglalkozni nagyon sok könyvet és tanulmányt olvastam, melyek e területet próbálták világosabbá tenni a kereső ember számára. Kezdetben problémát jelentett számomra, hogy az írásokban olyan kifejezésekkel is találkoztam, amiket még soha nem hallottam, ugyanakkor az értelmező szótárakban sem voltak megtalálhatók.
Egy napon olvasás közben felbukkant néhány addig meg nem értett szó részleges magyarázata, melyet egy cédulára azonnal feljegyeztem. Ettől a perctől fogva elkezdtek gyűlni a papírdarabok az asztalomon és ezért úgy döntöttem, hogy a rend és az átláthatóság kedvéért egy füzetbe gyűjtöm össze a fellelt magyarázatokat.
A változatos témájú könyvek egy-egy fogalmat vagy kifejezést több szempont alapján is megvilágítottak, s ezekkel folyamatosan bővítettem a már meglévő szavak értelmezését, valamint mindig adódtak új kifejezések is.
A füzet nagyon hamar betelt, mára kb. 4-500 oldalas könyv kéziratává vált.
Kezdetben csak a magam kedvére és hasznára gyűjtöttem a szavak jelentését, de a barátaim és ismerőseim hatására úgy döntöttem, hogy közkinccsé teszem a több éves gyűjtőmunkám eredményét.
Nem titok és a könyv címéből is azonnal kitűnik, hogy e weblap és az enciklopédia szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A két „Logosz Világban” nemcsak az a közös, hogy mindkettőnek én vagyok a szerzője, hanem a filozófiai irányzat és a gondolkodásmód az, ami szintén megegyezik.
A LOGOSZ görög szó, melynek jelentése: ész, értelem, logikus gondolkodás. Egy másfajta megközelítés alapján a Logosz nem más, mint a MEGNYILVÁNULT ISTEN.
Az én Logosz Világ-OM a LOGIKUS GONDOLKODÁS ÁLTAL MEGNYILVÁNULT ISTEN titkosnak és rejtettnek vélt életét, alapelveit és szándékait kívánja megismertetni és közelebb hozni az emberekhez.

Az enciklopédiában korunk hívő emberei világszemléletükre és vallási hovatartozásukra való tekintet nélkül olyan részletes értelmezéseket olvashatnak, melyek elősegítik saját és mások eszméinek megértését.
Enciklopédikus munkám a holisztikus filozófia elveire és szemléletére épül, melynek lényege az, hogy kifejezésben egy másfajta, a hagyományostól (Vaskortól) eltérő gondolkodásmód körvonalait bontakoztassa ki az olvasóban. A könyv aranykori szemléletmódot és eszméket képvisel, melynek célja, az emberben lévő istentudat létezésének feltárása és kibontakoztatása.
A gyűjteményből nem maradhatnak ki a mitológiával kapcsolatos nevek és kifejezések, amelyek nemcsak a görög, latin és egyiptomi kultúrát érintik, hanem a keleti és a MAGYAR nép vallási és kulturális fejlődését is.
Gyakran tapasztalom, hogy az emberek különböző jelképekkel díszítik környezetüket, azonban a használt szimbólumok jelentéséről csak részleges ismeretekkel rendelkeznek.  Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetek a társadalom által jól és kevésbé ismert szimbólumok magyarázatára is.
Napjainkban számtalan, az alternatív gondolkodásmódot és gyógymódot elősegítő ismeretterjesztő tudomány kerül elénk, amelyek gazdag kínálatából válogathatunk aszerint, hogy melyik terület felel meg az érdeklődési körünknek.
Az enciklopédia tartalmazza az egészségfejlesztéssel, az alternatív gondolkodással és gyógymódokkal foglalkozó új szakmák lexikonba kívánkozó szókincsének egy részét is.
A kifejezések magyarázatai sajátos szempontok szerint, több szemszögből vizsgálva kerülnek leírásra, így a magyarázatok a témakörökhöz kapcsolódó tanításokat, utalásokat és következtetéseket foglalják össze.
Különösen nagy figyelmet fordítok arra, hogy az embereket gondolkodásra inspiráljam.
A Logosz Világ Misztikus és Okkult Enciklopédia mindenképpen hiányt pótló munka, ugyanis Magyarországon jelenleg ilyen és ehhez hasonló témakörökkel rendelkező összefoglaló gyűjtemény könyv formában nem létezik!
A könyv kiadásához szükséges anyagi forrás sajnos hiányzik, ezért keresek kiadót vagy akár magánszemélyt, aki az enciklopédia megjelentetéséhez bármilyen segítséget tud nyújtani.
Minden lehetőség és javaslat érdekel!
Elérhetőségem:
Kovács Éva                                                           
Tel: +36 30/ 338 - 3126
evamaria@logoszvilag.hu

                                                                                               
Tovább a szavakhoz  > > >                                                   


  
Szolgáltatások
"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."

Spirituális szótár