Copyright:  Kovács Éva Mária          

A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

K

Kaduceus „Merkúr Jogar” vagy „Hermész-bot”
Az involúción és az evolúción való keresztülhaladás szimbóluma.
A fekete kígyó az involúció kanyargós, ciklikus útját mutatja. Ez a „lefelé jövő” kígyó, amely az isteni Én-nek az Ősakarat által való megnyilvánulását szimbolizálja.
A fehér kígyó azt az utat mutatja, amelyben az emberi tudat felemelkedik a mindenható tudatos Hierarchiáig. Ezt az adeptusok kígyójának is nevezik, mert a beavatottak által bejárt utat – a megvilágosodás útját – jelképezi.

Karma
A karma szó szerint cselekvést jelent.  Cselekedet (létezni, és cselekedni egy) valamint, az akció – reakció törvényét jelenti, persze kozmikus méretben. A törvény alapja az, hogy minden hatásra érkezik egy ellenhatás, minden tettnek van egy eredménye, bármilyen cselekedetre következik egy azonos nagyságú és töltésű ellen-cselekedet. Tehát minden cselekvés szül egy másikat, minden okot követ egy okozat, következésképp minden cselekvésnek van egy azzal arányos következménye. Ezeket a következményeket a vizsgált személyre, csoportra, vagy rendszerre vonatkoztatva nevezzük karmának. A karma tehát egy cselekedet esszenciája, amiben egy cselekvésre és az elindítóra jellemző információ (töltés) van. Formáit tekintve megkülönböztetünk egyéni, csoport, és kozmikus karmát.
(Bővebben:
http://www.logoszvilag.hu/karma.html )

Kauzális test
A kauzális test olyan tudathordozónk, amelynek segítségével az ember egyénisége vagy lelke, mint személyiségek sorozatát fejezi ki magát a világban. Ezt az önmagánál sűrűbb anyagi világokban átmenetileg magára öltött – mentális, érzelmi és fizikai – testek létrehozása által teszi meg. Nevét onnan kapta, hogy ebben a tudathordozóban tartózkodnak azok az okok (kauzák), melyek az alsó síkon, mint hatások nyilvánulnak meg. Az elmúlt életek tapasztalatai a kauzális testben vannak felhalmozva, és ezek az élet iránti általános magatartásnak az okai, azon kívül az elkövetett cselekedeteknek is.
Amíg a kauzális test létre nem jön, addig nem lehet igazi emberi lényről beszélni.
A kauzális test fogadja be mindazt, ami maradandó, és csakis azt, ami nemes, harmonikus, és összhangban van a szellem törvényével. Minden nagy és nemes gondolat, minden tiszta és magasztos érzelem idekerül, és lényege bele lesz dolgozva a kauzális test szubsztanciájába. Ezért a kauzális test állapota valóságos jegyzék az ember növekedéséről, fejlődésének fokáról. A kauzális testben lakozó Gondolkodóban vannak mindazok az erők, amelyeket mi mint az elmét tartjuk nyilván, nevezetesen: emlékezet, intuíció, akarat.

Kauzális gondolkodás:
A kauzálistudat a dolgok lényegével foglalkozik, míg az alsó értelem a részleteket tanulmányozza. Az elmével körbejárjuk a tárgyat, vagy megpróbáljuk megmagyarázni.
Az emberben az értelem eszköze a kauzális test, aminek feladata az elvont gondolkodás, míg az elme eszköze a mentális test, aminek a konkrét gondolkodás a feladata.

Káosz
Elsődleges szubsztancia, amely megelőzte a Szellemanyag Értelmi struktúráinak szerveződését.
Az az állapot, amikor a hideg és a hőség a világmindenség terébe áramlik.
Napjainkban a káoszt zűrzavarként és rendezetlenségként értelmezi az ember.

Keresztcsonti (szakrális, szex, Szvadhiszthana) csakra
A szeméremcsont és a keresztcsont között helyezkedik el, a szaporodással, a társas kapcsolatokkal hozható összefüggésbe és a nemi élet ellenőrzője.
Az alsó fizikai teremtés csakrája. Szellemi szempontból a túlzott stimulációja nem ajánlatos.

Kívánság (Vágy)
A finom testek energetikájának növelése, amelyek a személyiség tudatának felelnek meg.
Az az ember, aki kíván tudat alatt elismeri, hogy külső tényezőktől függ és várakozó állapotban van. Csak reméli, hogy a világ megtesz valamit, amire ő történetesen vágyakozik. A kívánás nem egyenlő az akarattal, csupán a vágy kitágítva, amely általában olyan óhaj, ami arra irányul, hogy birtokoljunk valakit, vagy valamit, ami nem a miénk.

Korona (Szahaszrára) csakra
A fej legtetején található, ezerszirmú lótusznak is nevezik.
Az emberben a legfelsőbb rendű tökéletesség székhelye. Ez az összes csakra energiáinak forrása és kiinduló pontja. A test legmagasabb szellemi energiaközpontja „ajtó a szellemi világra”, rajta keresztül a végtelen lehetőségek nyílnak meg előttünk. A Központi Szellemi Nap megfelelője.
Ahogy az ember a szellemi előmenetel ösvényén halad a korona csakra állandóan növekszik, míg majdnem az egész fejtetőt beborítja.

Kozmikus Óra
Ez nem egy számlapos óra, hanem az a tudomány, amely vázlatosan ábrázolja a megtestesült lélek karmájának ciklusait és beavatásait a Nagy Központi Nap 12 Hierarchiájának Fényébe, a Kozmikus Óra 12 vonalán – az állatövi jegyek szektorain keresztül – az ember egész élete során.
Ez az „Óra” megmutatja a lélek próbatételeit a személyiségen keresztül.

Kozmosz
Rendet jelent. A „kozmosz”-on olyan rendszert értünk, amely a mi nézőpontunkból teljesnek látszik, egyetlenegy Logoszból ered és az Ő élete tartja fenn. Ilyen rendszer a mi naprendszerünk is.

Krisztus
Ez nem név és nem megváltást jelent, hanem MINŐSÉG (tudat), ami felébredtet/megvilágosodottat jelent. Aki eléri a krisztustudatot, arra mondják, hogy MEGVILÁGOSODOTT. Pl. Jézus, Buddha, Krisna stb.

Kundalini
„Kígyótűz, Tüzes Erő”. A kundalini egy elektro-spirális erő - teremtő hatalom - amely tevékennyé téve, éppen olyan könnyen tud ölni, mint teremteni.
(Bővebben:
http://www.logoszvilag.hu/szerelem2.html#szerelem2szoveg )


< < < Vissza                                                                                                                      Tovább > > > 


 Szolgáltatások

"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."