Copyright:  Kovács Éva Mária          

A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

L

Lelkiismeret
A lelkiismeret a lélek ismerete, vagyis az elmúlt életek gyümölcse – bölcsesség.

Lélek
Individuum (egyéniség). Az Isteni ÉN tükörképe.
A lélek se nem anyag, se nem szellem, hanem a közöttük lévő összefüggés, vagyis a szellem és az anyag között egyfajta közvetítő.  Azt, ami egyesíti a formát (anyagot) és az életet (szellemet), vagyis az, ami ennek az egyesítési szándéknak az eredménye léleknek/lelkiségnek, individuumnak nevezzük.
(Bővebben:
http://www.logoszvilag.hu/isten6_1.html#Isten%206/1.%20sz%C3%B6veg )

Lipikák
Karma Urai

Logosz
A LOGOSZ görög szó, melynek jelentése: ész, értelem, logikus gondolkodás. Egy másfajta megközelítés alapján a Logosz nem más, mint a MEGNYILVÁNULT ISTEN.
A Logosz valamely világegyetem (univerzum) teremtője, így ez a kifejezés gondolattársítás a teremtéssel, valamint a hang alkotóerejének is a felismerése.
Amikor a Logosz megnyilvánul, elindul egy folyamat, amit TEREMTÉSNEK nevezünk.
A Logosz nem a semmiből teremt, hanem mindent önmagából alakít ki.  A teremtés a Logosz három kifejeződésének, és a három kifejeződés kiáramlásának eredménye.
A teozófia (és minden vallás is) a Logoszt három aspektusában vizsgálja. Ez a három aspektus, három nevet is kapott: Első (Atya), Második (Fiú) és Harmadik (Szentlélek) Logosz.

Első Logosz
A létezés gyökere, az osztatlan Úr, az ATYA, az AKARAT-aspektusa (mert MEG AKAR NYILVÁNULNI). Az emberben ez a megnyilvánulás az AKARAT gyökere. A keresztény vallásban Atya-ként ismert.
Az EGY megjelenik, mint az Első Lény az önmagától létező Úr, mint mindennek a gyökere, mint a legmagasabb Atya. Ezt az elsődleges önkinyilvánítást az AKARAT vagy HATALOM szó fejezi ki a legjobban. Megnyilvánulás csak akkor jöhet majd létre, ha erre akarat irányul, és a további kibontakozáshoz szükséges indíték is csak a megnyilvánult akaratból érkezhet.
Fogadjuk el azt a megállapítást, hogy a Világegyetem az isteni AKARATBAN gyökerezik!

Második Logosz
Az Istenség BÖLCSESSÉG-aspektusa, amely az emberi MEGISMERÉS gyökere. Az ERŐT a BÖLCSESSÉG vezeti.
A bölcsesség kettős természetű: BÖLCSESSÉG/SZERETET. A Második Logosz az ami/aki anyagba öltözik, s akiben az Istenség két iker fele nem, mint egy, hanem, mint egyesülés szerepel. Bölcsességnek azért nevezik, mert a BÖLCSESSÉG a SZELLEM OLDALÁN a TISZTA ÉSZ, amely önmagát, mint az EGY ÉN-t ismeri, s minden dolgot ebben az EGY ÉN-ben lát.
A BÖLCSESSÉG AZ ANYAG OLDALÁN maga a SZERETET, mely egybevonja a formák végtelen sokaságát, s minden formából általa lesz az egység, s nem csupán a részek halmaza. A Második Logosz a vonzás elvét képviseli, amely a legteljesebb rendben és egyensúlyban fenntartja a világokat.
A keresztény vallásban FIÚ-ként ismert és Jézussal, az Isten Fiával társítják, ami ebben a tekintetben helytelen szemlélet.
A Második Logosz a mindent fenntartó és megőrző élet, az univerzum minden lénye az ő fonalára van felfűzve és feladatot jelent, nem pedig speciális entitások osztályát.

Harmadik Logosz
Az Egyetemes Elme, az Istenség LÉTEZÉS-aspektusa, ami az emberben a TEVÉKENYSÉG gyökere. Ez a TEREMTŐ INTELLIGENCIA, vagyis a cselekvésben megnyilvánuló ISTENI ELME, ami az isteni elképzelést formáló és irányító erő, amely az a teremtő ENERGIA, amiből tulajdonképpen minden ered.
Az Egyetemes Elme a Tér Anyagán keresztül, a Mennyei Szűzanya által nyilvánul meg.
A Harmadik Logosz hozza létre az anyagot, ami az ANYA által tud csak "megszületni", ezért nevezzük ANYA/ANYAG-nak.
A keresztény vallásban ezt a kibontakozást SZENTLÉLEK-ként nevezik.

Az Első-, Második-, és Harmadik Logosz az EGYnek a három aspektusa és egyik sem több vagy kevesebb, mint a másik, egymással kölcsönös viszonyban vannak és egyenlők! Ez az EGY önkibontakoztatása, s ebben a sorrendben történik! Nem összetévesztendő a Logosz megnyilvánulásával, vagyis az egymásra való kölcsönhatással!< < < Vissza                                                                                                                      Tovább > > > Szolgáltatások"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."